Analizy

Prognozy 2017: Fed nie będzie miał innego wyjścia, jak podnieść stopy

źródło: CIX Markets

  • 3 stycznia 2017
  • 14:18
  • 0
  • Tagi: CIX Markets dolar Kursy walut rynek walutowy USA

Wybory w największych krajach Europy, takich jak Francja czy Niemcy, nie będą miały bezpośredniego wpływu na wspólną walutę – mówi Francesco Bragadin z CIX Markets

Jakie czynniki będą miały największy wpływ na notowania dolara w 2017 roku?

Wzmocnienie się dolara w stosunku do pozostałych najważniejszych walut światowych jest podręcznikowym przykładem mechanizmów makroekonomii. Przez wiele lat, począwszy od 2009 r., Obama operował deficytem na rachunkach bieżących, czyniąc z USA importera netto. By zrekompensować odpływ waluty i uniknąć zaburzenia równowagi w bilansie płatniczym, interweniowano w rachunki kapitałowe poprzez sprzedaż kontrahentom z danego sektora aktywów finansowych zbliżonych do gotówkowych (obligacje). Kraje te odsprzedają teraz te aktywa i zabierają dolary z rynku.

Jakich spodziewa się Pan decyzji Fed w 2017, jeżeli chodzi o podwyżki stóp procentowych? Od czego będą one zależały? Jakiego kursu euro/dolar oczekuje Pan w 2017 roku?

System Rezerwy Federalnej (Fed) zawiesił luzowanie polityki pieniężnej (QE), więc nie ma już sztucznego wsparcia płynności dolara, który jest teraz zagrożony. Ten niedobór dolara powoduje wzrost międzybankowej stopy odsetek oraz rentowności obligacji. Fed nie będzie miał innego wyjścia, jak podnieść stopy. Przyczyna jest prosta: instytucje finansowe będą pożyczać pieniądze na rynku międzybankowym po określonej cenie i otrzymają mniej, jeśli zgromadzą te środki w ramach Fed-u lub jeśli będą kupować krótkoterminowe obligacje rządu USA. W rezultacie będą tracić pieniądze. Tymczasem ceny najważniejszych surowców, których handel odbywa się w dolarach, spadają. Cena złota jest daleko w tyle za poziomem, który osiągnęła zaraz po głosowaniu w sprawie Breksitu.

Kolejnym istotnym czynnikiem są banki centralne UE, Chin i Japonii, które upłynniają rezerwy – lub dodrukowują pieniądze i je sprzedają – w celu osłabienia swoich walut i zwiększenia konkurencyjności na rynkach międzynarodowych. Stąd bliska parytetowi cena pary EURUSD. CIX Markets uważa, że parytet ceny pary EURUSD w 2017 r. jest bardzo prawdopodobny, ale będziemy monitorować działania banków centralnych i przyglądać się zachodzącym zmianom.

Jakie znaczenie dla sytuacji na rynkach walutowych będą miały wybory w 2017 r. w największych państwach europejskich?

Z pewnością wybory w największych krajach Europy, takich jak Francja czy Niemcy, nie będą miały bezpośredniego wpływu na wspólną walutę, która dalej podlegać będzie polityce Europejskiego Banku Centralnego. Mario Draghi, ogłosił już zmianę polegającą na stopniowym zmniejszaniu skali skupu aktywów (tzw. tapering) z 80 mld EUR do 60 mld EUR miesięcznie, faktycznie redukując zwiększenie płynności w sektorze finansowym.

Komentarze