Analizy

Rośnie wartość aktywów netto funduszy inwestycyjnych

źródło: Analizy Online

  • 12 kwietnia 2017
  • 15:11
  • 0
  • Tagi: fundusz inwestycyjny inwestor
  • Powiększ tekst

Wartość aktywów netto zgromadzonych w krajowych funduszach inwestycyjnych wzrosła w marcu do poziomu 273 mld zł. To o +7,5 mld zł więcej (+2,8%) w porównaniu ze stanem na koniec lutego. Działo się tak pomimo mniej sprzyjających warunków rynkowych niż w poprzednich trzech miesiącach.

W marcu światowy rynek kapitałowy zwolnił bowiem tempo. Indeks MSCI World AC, odzwierciedlający zmianę koniunktury globalnego rynku akcji, wzrósł o niespełna +1,0%. Krajowa giełda złapała zadyszkę po trzech świetnych miesiącach (grudzień-luty). Indeks szerokiego rynku WIG spadł o -0,7%. Wzrost aktywów wynikał jednak nie tylko z czynników rynkowych, ale również z wpłat do pojedynczych funduszy zamkniętych stworzonych na potrzeby dużych inwestorów. Według szacunków Analiz Online saldo wpłat i wypłat do funduszy wyniosło ok. +6 mld zł, z czego na fundusze detaliczne przypadło ok. +1,3 mld zł.

tytuł

Największy wpływ na dość znaczący przyrost aktywów w krajowych funduszach inwestycyjnych miały wybrane rozwiązania tworzone najczęściej dla pojedynczych inwestorów, zaliczane do grupy funduszy aktywów niepublicznych. Per saldo zgromadzone w nich było o +6,4 mld zł (+6,1%) więcej niż przed miesiącem. Jest to największa grupa krajowych funduszy inwestycyjnych. W jej ramach zgromadzone jest ponad 110 mld zł środków, co odpowiada za ponad 40% całego rynku. W przeciwieństwie do pierwszych dwóch miesięcy roku w marcu nie obserwowaliśmy dynamicznego wzrostu wartości aktywów zgromadzonych w funduszach akcyjnych. Zniżkująca GPW i ujemny bilans sprzedaży złożyły się na kwotę -187 mln zł – o tyle mniej było we wszystkich tego typu produktach (-0,6%). Obecnie zgromadzone jest w nich ponad 31,2 mld zł.

tytuł

Solidny wzrost aktywów zanotowały za to rozwiązania o niższym profilu ryzyka. Wartość środków zgromadzonych w funduszach dłużnych wzrosła o +0,5 mld zł (+1,1%). W przypadku tego segmentu lwia część wzrostu przypadła na fundusze obligacji korporacyjnych zarówno polskich, jak i zagranicznych. Podobny wzrost odnotowały rozwiązania gotówkowe i pieniężne (+0,52 mld zł). Nie słabnie popularność funduszy absolutnej stopy zwrotu. Pomimo szacowanego ujemnego wpływu wyniku za zarządzanie dla całej grupy, udana emisja certyfikatów kilku funduszy absolutnej stopy zwrotu sprawiła, że na koniec marca zgromadzone w nich było prawie 16,2 mld zł, tj. o +1,7% więcej niż przed miesiącem. W ujęciu rocznym wartość aktywów wzrosła o jedną trzecią.

Komentarze