autor

Szymon Szadkowski

15 stycznia

11 stycznia

Energetycy ostrzegają: za dwa lata będzie systemowy niedobór mocy

Wiceminister Andrzej Piotrowski nie wykluczył, że w tym roku rząd wróci do pomysłu realizacji budowy elektrowni jądrowej .To znacznie pomogłoby zmniejszyć emisję CO2, zgodnie z oczekiwaniami unijnymi. Piotrowski chce również stworzyć odpowiednie warunki dla rozwoju elektromobilności, ale to nie wszystkie wyzwania jakie czeka w tym roku polski sektor energetyczny

10 stycznia

Spowolnienie wzrostu PKB było przejściowe. Bardzo dobre prognozy dla polskiej gospodarki

Dobre dane o niemieckim eksporcie, który jest ściśle powiązany z polską gospodarką, jak również dobre dane płynące z niemieckiego przemysłu, świadczące o wyraźnym ożywieniu, a także nadwyżka fiskalna polskich samorządów to wszystko świadczy o tym, że w ciągu najbliższych miesięcy nasza gospodarka mocno przyspieszy, a spowolnienie wzrostu PKB było jedynie zjawiskiem przejściowym

4 stycznia

Poczta Polska: od lutego podwyżki

Według raportu Deutsche Post z 2015 r. na temat cen stosowanych przez 30 europejskich operatorów narodowych za usługi powszechne, ceny Poczty Polskiej sytuują się poniżej średniej w Europie - w ostatniej dziesiątce tego zestawienia.

Wcześniejsze publikacje

Trump tweetuje - GM rezygnuje

Meksyk nie tylko przyciąga tańszymi kosztami pracy, ale także oferuje również sieć międzynarodowych umów handlowych i bliskość do amerykańskiego rynku samochodowego w USA. GM to nie jedyny koncern, który przyciąga Meksyk.

Ministerstwo Skarbu podniosło kapitał PGZ o 300 mln zł

Środki finansowe pozyskane przez PGZ zostaną przeznaczone m.in. na poszerzenie oferty handlowej . Umożliwi to m.in. zabezpieczenie potrzeb Marynarki Wojennej RP na dostawy okrętów, pomocniczych jednostek pływających oraz na utrzymanie ich w gotowości bojowej

Dyrektywa o delegowaniu pracowników zwiększy koszty polskich firm

Nowy kształt dyrektywy o delegowaniu pracowników zwiększy koszty polskich przedsiębiorstw świadczących usługi w takich krajach jak Niemcy czy Francja o nawet 30 proc. w stosunku do podmiotów lokalnych. To z kolei może przyczynić się do bankructwa wielu z nich. Przedsiębiorcy, naukowcy akademiccy i przedstawiciele organizacji pozarządowych spotkali się z komisarz Marianne Thyssen, odpowiedzialną za wprowadzenie nowelizacji, próbując przekonać do zmian niekorzystnych zapisów.