Gazeta Bankowa
Konkurs Ubezpieczeniowy 2014

Projekty

Gazeta Bankowa po raz 22 wyłoniła najlepsze banki

Bank Spółdzielczy w Poniatowej, Bank Spółdzielczy w Białej Podlaskiej, Idea Bank i BZ WBK to zwycięzcy 22 edycji konkursu „Gazety Bankowej” Najlepszy Bank. Bankowymi Liderami Roku 2013 zostali: Elżbieta Nowakowska-Akkermans, prezes Banku Spółdzielczego w Dzierżoniowie i Jarosław Augustyniak, prezes Idea Banku.

Ranking CSR w bankach w Polsce

Firmy, które działają, przestrzegając zasad społecznej odpowiedzialności biznesu, to zazwyczaj przedsiębiorstwa efektywniejsze, wywiązujące się ze swoich zobowiązań.

RAPORT: „Wydatki reklamowe w odwrocie”

Ile instytucja finansowa musi wydać pieniędzy na reklamę, by odnieść zamierzony rezultat ? Pyta w grudniowym wydaniu „Gazety Bankowej” Agnieszka Kalbarczyk – ekspert ds. badań Instytutu Monitorowania Mediów.

Ranking „Obraz banków widziany przez Google”

Najgorszy wizerunek w sieci WWW mają te instytucje, które podkreślają swoją innowacyjność i nastawienie na komunikację z klientem poprzez Internet. Listopadowe wydanie „Gazety Bankowej” prezentuje ciekawy ranking - wizerunek banków w Internecie.

Patronaty

V KONGRES ZARZĄDZANIA WIERZYTELNOŚCIAMI

Kongres Zarządzania Wierzytelnościami pomimo jedynie 4-letniej historii stał się już najważniejszym wydarzeniem merytorycznym dla rynku zarządzania wierzytelnościami w Polsce. Jest źródłem wiedzy o aktualnej sytuacji, trendach, prognozach, efektywnym zarządzaniu w tym obszarze. Jest miejscem spotkań i wymiany doświadczeń najwyższej kadry kierowniczej, reprezentującej zarówno wierzycieli pierwotnych, głównie z rynku finansowego, bankowego i wierzycieli wtórnych, w tym największych inwestorów, dokonujących zakupu portfeli wierzytelności.

KAPITAŁ INTELEKTUALNY - pomiar i zarządzanie a konkurencyjność przedsiębiorstwa

Metodyka pomiaru oraz dynamicznego zarządzania kapitałem intelektualnym, aspekty efektywnego zarządzania i monitorowania procesu pracy i jego ochrona oraz regulacje unijne dotyczące raportowania danych niefinansowych to główne zagadnienia jakie zostaną poruszone podczas Konferencji organizowanej 21 października br. w Sali Notowań Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

Corporate Banking Summit. Kierunek: wzrost rentowności! 28-29 października 2014, Hotel Courtyard by Marriot, Warszawa

Corporate Banking Summit to inicjatywa na rzecz rozwoju i wzrostu rentowności segmentu bankowości dla przedsiębiorstw. Stagnacja gospodarcza, niepewność otoczenia gospodarczego oraz wzmożona działalność konkurencyjna przyczyniły się do spadku zyskowności sektora. Spotkanie stanowi zatem pretekst do szerszej dyskusji na temat obszarów bezpośrednio wpływających na zyskowność, jak również analizy bieżącej kondycji bankowości korporacyjnej w Polsce.

VII edycja Kongresu Bankowości Detalicznej

Serdecznie zapraszamy do udziału w VII edycji Kongresu Bankowości Detalicznej**, która odbędzie się w dniach **12-13 listopada br. w Hotelu Sheraton w Warszawie. Kongres Bankowości Detalicznej skupia się na aktualnych wyzwaniach dla rozwoju sektora, identyfikuje problemy i proponuje rozwiązania stymulujące rozwój i zwiększające jego bezpieczeństwo.

IV Forum Druku Transakcyjnego

Już 22 października w łódzkim hotelu Andel’s odbędzie IV Forum Druku Transakcyjnego i Komunikacji Masowej organizowane przez łódzką firmę informatyczną – CK ZETO. Tegoroczna konferencja obfitować będzie w tematy związane między innymi z zarządzaniem strumieniami informacji czy rozwiązaniami usprawniającymi procesy druku transakcyjnego oraz przesyłania masowych informacji. Ponadto uczestnicy październikowego Forum Druku Transakcyjnego będą mogli zapoznać się z najnowszymi trendami technologicznymi i nowościami produktowymi z zakresu procesów druków masowych.

Konferencja NETWORK TRENDS już 9 października w Warszawie!

Wydarzenie będzie wyjątkową okazją do pogłębienia swojej wiedzy i spostrzeżeń w zakresie najnowszych trendów bezpieczeństwa oraz funkcjonowania firmowych sieci. Rozwój nowoczesnych technologii jest obecnie globalny i niezwykle szybki. Wywiera duży wpływ na bezpieczeństwo organizacji.

V FORUM INFORMATYKI W BANKOWOŚCI SPÓŁDZIELCZEJ

Zapraszamy Państwa , do udziału w V FORUM INFORMATYKI W BANKOWOŚCI SPÓŁDZIELCZEJ, w dniu 5 listopada br. w Warszawie. W programie między innymi: pozyskiwanie i dalsze przetwarzanie użytecznej wiedzy o kliencie jako warunek konieczny stawiania klienta „w centrum uwagi” – podstawowe wyzwania z tym związane tu i teraz, bezpieczeństwo i monitorowanie infrastruktury IT kluczem do skutecznej realizacji strategii banku, przetwarzanie w chmurze w bankowości spółdzielczej oraz wiele innych ciekawych dla Banków Spółdzielczych zagadnień.

Warsaw International Banking Summit – VIII edycja Banking Forum

Jesienna edycja Spotkania Liderów Bankowości i Ubezpieczeń łączy w sobie VIII edycję Banking Forum, IV edycję Insurance Forum oraz II edycję Nowoczesnej Windykacji. To cykliczne wydarzenie na stałe wpisało się w kalendarze kluczowych przedstawicieli nie tylko obu branż, ale również administracji centralnej, regulatora, firm świadczących usługi dla branży bankowej i ubezpieczeniowej.

VI Polski Kongres Prawa Upadłościowego i Naprawczego – INSO 2014

Instytut Allerhanda zaprasza do udziału w VI Polskim Kongresie Prawa Upadłościowego i Naprawczego – INSO 2014. To największe wydarzenie branżowe dla praktyki i teorii prawa upadłościowego i naprawczego w Polsce, gromadzące najwybitniejszych polskich ekspertów w tej dziedzinie.

Pakiet CRD IV / CRR – Zmiany polskich regulacji w sektorze bankowym

Ostatni kryzys finansowy spowodował szereg zmian w sektorze bankowym, szczególnie w zakresie wymogów kapitałowych oraz zarządzania ryzykiem, co ma zwiększać poziom bezpieczeństwa instytucji finansowych. Trzecie już porozumienie bazylejskie zaowocowało opracowaniem Pakietu CRD IV / CRR, który wszedł w życie 1 stycznia 2014 r