Informacje

www.sxc.hu
www.sxc.hu

Dług Polski rośnie, rośnie i rośnie

Zespół wGospodarce

Zespół wGospodarce

Portal informacji i opinii o stanie gospodarki

  • 31 marca 2014
  • 15:53
  • 6
  • Tagi: budżet dług dług publiczny finanse finanse publiczne gospodarka ministerstwo Ministerstwo Finansów Polska Rząd zadłużenie
  • Powiększ tekst

Państwowy dług publiczny (PDP) na koniec IV kwartału 2013 r. wyniósł 880 mld 204,5 mln zł. W IV kw. 2013 r. spadł on o 10 mld 373,7 mln zł, tj. o 1,2 proc., a od końca 2012 r. zwiększył się o 39 mld 727,6 mln zł, tj. o 4,7 proc. - podał dziś resort finansów.

MF poinformował, że PDP na koniec 2013 r. wyniósł 53,9 proc. PKB wobec 52,7 proc. PKB rok wcześniej. "Największy wpływ na zmianę PDP w 2013 r. miało finansowanie potrzeb pożyczkowych netto budżetu państwa (które w 2013 r. wyniosły 57,4 mld zł)" - napisano w komunikacie. "Zadłużenie sektora finansów publicznych przed konsolidacją wyniosło na koniec 2013 r. 943.097,0 mln zł. Oznacza to spadek w IV kwartale 2013 r. o 9.529,0 mln zł (1,0 proc.) - dodano.

Z komunikatu wynika, że dług sektora instytucji rządowych i samorządowych (EDP) stanowiący jeden z elementów kryterium fiskalnego z Maastricht wyniósł 934.009,3 mln zł.

"W IV kwartale 2013 r. spadł on o 6.171,8 mln zł, tj. o 0,7 proc. Natomiast od końca 2012 roku zwiększył się o 47.136,7 mln zł, tj. o 5,3 proc." - napisano.

"Podobnie jak w przypadku PDP, wzrost EDP w 2013 r. wynikał głównie z finansowania potrzeb pożyczkowych netto budżetu państwa" - dodano. Z komunikatu wynika, że dług EDP na koniec 2013 r. wyniósł 57,2 proc. PKB wobec 55,6 proc. PKB na koniec 2012 r.

Z danych wynika, że 92,4 proc. państwowego długu publicznego przypada na podsektor centralny, z tego na Skarb Państwa przypada 92,2 proc. Z 7,5 proc. przypadających na podsektor samorządowy, 7,2 proc. stanowi zadłużenie jednostek samorządu terytorialnego i ich związków.

MF podał, że wzrost państwowego długu publicznego w 2013 r. był wynikiem: wzrostu zadłużenia podsektora rządowego o 42,7 mld zł, tj. o 5,5 proc.; - spadku zadłużenia podsektora samorządowego o 1,1 mld zł, tj. o 1,6 proc.;  spadku zadłużenia podsektora ubezpieczeń społecznych o 1,9 mld zł, tj. o 83,2 proc.

Na koniec IV kwartału 2013 r. dług krajowy SFP wg kryterium miejsca emisji wyniósł 612,8 mld zł, co oznacza wzrost w porównaniu z końcem 2012 r. o 36,4 mld zł, tj. o 6,3 proc. W tym samym okresie dług zagraniczny wzrósł o 3,3 mld zł, tj. o 1,3 proc., do poziomu 267,4 mld zł.

Udział długu zagranicznego na koniec IV kwartału 2013 r. wyniósł 30,4 proc. (spadek z 31,4 proc. na koniec 2012 r.).

Państwowy dług publiczny to zadłużenie sektora finansów publicznych po konsolidacji.


(PAP)

fdu/ jtt/ mki/

Komentarze