Informacje

www.sxc.hu
www.sxc.hu

Posłowie zgodnie na temat wspierania małej i średniej przedsiębiorczości

Zespół wGospodarce

Zespół wGospodarce

Portal informacji i opinii o stanie gospodarki

  • 23 stycznia 2013
  • 15:13
  • 0
  • Tagi: biznes gospodarka kredyt PiS PO polityka prawo PSL Sejm
  • Powiększ tekst

Posłowie wszystkich klubów pozytywnie odnieśli się dziś do projektu nowelizacji ustawy o poręczeniach i gwarancjach udzielanych przez Skarb Państwa oraz niektóre osoby prawne. Przepisy mają zwiększyć dostęp małych i średnich firm (MSP) do kredytów.

Poseł sprawozdawca Teresa Piotrowska (PO) powiedziała, że nowelizacja jest jednym z działań rządu, które wspiera małe i średnie przedsiębiorstwa w celu "zapobieżenia skutkom zjawisk kryzysowych w gospodarce, polegających przede wszystkim na zmniejszaniu dostępności przedsiębiorców do kredytów".

Jarosław Charłampowicz (PO) zgłosił poprawkę do noweli. Chodzi o uzupełnienie jej o "zapis, iż minister właściwy do spraw finansów publicznych będzie przekazywał BGK (Bankowi Gospodarstwa Krajowego) środki na pokrycie kosztów i wydatków związanych z udzieleniem gwarancji i poręczeń, a nie jak projektowano dotychczas wyłącznie na pokrycie wypłat z tytułu udzielonych gwarancji i poręczeń".

"Pozwoli to na pełne sfinansowanie obciążeń finansowych BGK związanych z realizacja programu" - podkreślił Charłampowicz. Genowefa Tokarska (PSL) wskazała, że "małe i średnie przedsiębiorstwa zaczynają mieć problemy z uzyskaniem kredytów obrotowych na swoją działalność". Dodała, że ta nowelizacja zwiększą dostęp do kapitału dla przedsiębiorców i wpłynie stabilizująco na ich rozwój. "To dobry projekt i mój klub będzie głosował za jego przyjęciem" - powiedziała Tokarska.

Także Zbigniew Kuźmiuk (PiS) stwierdził, że ten projekt jest potrzebny, choć - według niego - jest on spóźniony. "Ze spowolnieniem mamy do czynienia co najmniej od połowy roku 2012 (...) Szkoda, że ten projekt nie znalazł się w izbie przed wakacjami, bo być może jego efekty moglibyśmy już obserwować" - podkreślił. Dodał, że klub PiS "wita to rozwiązanie z uznaniem". "Będziemy je popierali" - wskazał.

Pozytywnie do noweli odniósł się też Zbigniew Matuszczak (SLD). "SLD popiera przedłożony projekt ustawy" - powiedział. Andrzej Romanek z Solidarnej Polski stwierdził, że proponowane zmiany idą w dobrym kierunku. "Klub SP popiera to rozwiązanie, ale zwraca uwagę na ewentualne negatywne konsekwencje, które mogą się ujawnić może nie w przyszłym roku, ale za kilka lat" - powiedział.

Rządowy projekt noweli przewiduje, że Bank Gospodarstwa Krajowego będzie mógł udzielać gwarancji i poręczeń na kredyty udzielane przez banki małym i średnim przedsiębiorstwom. Dokument przewiduje, że minister finansów wyda rozporządzenie, w którym znajdą się szczegółowe warunki oraz tryb udzielania pomocy (publicznej lub de minimis) w formie poręczeń lub gwarancji BGK.

Resort finansów chce, by gwarancje i poręczenia BGK, które będą udzielane na podstawie nowych przepisów, obejmowały 60 proc. wartości kredytów przyznawanych przez banki małym i średnim firmom. Oznacza to, że BGK weźmie na siebie 60 proc. ryzyka związanego z ewentualnym niespłaceniem udzielonego kredytu.

W uzasadnieniu do projektu napisano, że ewentualne maksymalne wydatki budżetowe w poszczególnych latach, związane z przekazywaniem BGK środków na pokrycie wypłat z tytułu udzielonych gwarancji i poręczeń, będą wypadkową wielu zmiennych, których ustalenie w aktualnym stanie nie jest możliwe.

Resort finansów szacuje, że jeżeli np. w pierwszym roku obowiązywania programu zostaną udzielone gwarancje w wysokości do 5 mld zł, szkodowość gwarancji nie przekroczy w pierwszym roku 3,7 proc., a w kolejnych dwóch latach 6,2 proc., to potencjalne wydatki budżetowe z tego tytułu wynieść mogą w pierwszym roku ok. 156 mln zł, a w dwóch kolejnych latach odpowiednio ok. 165 mln zł oraz ok. 77 mln zł.

(PAP)

rbk/ amac/ jbr/

Komentarze