Informacje

PKN Orlen wyda 707 mln zł na dywidendę za 2014 r. notując stratę netto 4,67 mld zł

Zespół wGospodarce

Zespół wGospodarce

Portal informacji i opinii o stanie gospodarki

  • 28 kwietnia 2015
  • 19:19
  • 0
  • Tagi: biznes dywidenda PKN Orlen walne zgromadzenie akcjonariuszy
  • Powiększ tekst

Dywidenda dla akcjonariuszy PKN Orlen za 2014 r. wyniesie 1,65 zł na jedną akcję. Taką decyzję, zgodną z wcześniejszą rekomendacją zarządu płockiego koncernu, podjęło obradujące we wtorek Zwyczajne Walne Zgromadzenie (ZWZ) spółki.

Na wypłatę dywidendy za 2014 r. przeznaczona zostanie kwota 705 mln 719 tys. 950 zł z kapitału zapasowego PKN Orlen. Dniem dywidendy będzie 16 czerwca, a dniem jej wypłaty 8 lipca 2015 r., co proponował wcześniej zarząd spółki.

Jednocześnie ZWZ płockiego koncernu zdecydowało, że strata netto PKN Orlen za rok obrotowy 2014 w wysokości 4 mld 671 mln 826 tys. 145 zł pokryta zostanie również z kapitału zapasowego. Także ta decyzja była zgodna z wcześniejszą rekomendacją zarządu spółki. O przyjęciu uchwał w sprawie pokrycia straty netto PKN Orlen za 2014 r. oraz wypłacie w tym roku dywidendy zdecydowały podczas ZWZ głosy Skarbu Państwa, największego akcjonariusza płockiego koncernu. Wcześniej rekomendacje zarządu spółki w obu tych kwestiach pozytywnie oceniła rada nadzorcza.

„Naszym celem jest, żeby spółka Orlen była traktowana jako spółka dywidendowa, która rok do roku będzie zpewniała większy zwrot, jeśli chodzi o dywidendę. Trzymamy się tych celów strategicznych” - powiedział PAP po zakonczeniu wtorkowego ZWZ wiceprezes ds. finansowych płockiego koncernu Sławomir Jędrzejczyk.

We wniosku do ZWZ w sprawie pokrycia straty i dywidendy zarząd PKN Orlen argumentował, że „poprawa sytuacji finansowej" grupy płockiego koncernu pozwoliła przyjąć w ramach jej strategii na lata 2014-17 „zaktualizowaną politykę dywidendową", która zakłada „możliwość stopniowego zwiększania kwot wypłacanej dywidendy na akcję do 5 proc. średniego kursu akcji za rok dywidendy z uwzględnieniem realizacji strategicznych wskaźników finansowych oraz prognoz, dotyczących sytuacji makro".

„Metoda ta nie wiąże dywidendy z zyskiem netto, który w obszarze, w jakim działa Grupa Orlen podlega dużej zmienności i może zawierać elementy o charakterze niegotówkowym, takie jak przeszacowanie wartości aktywów, zapasów czy kredytów, przez co nie w pełni odzwierciedla wypracowane przez spółkę wyniki" - podkreślił zarząd płockiego koncernu.

PKN Orlen informował wcześniej, że strata netto PKN Orlen za 2014 r. w wysokości ponad 4,67 mld zł przy zysku netto w 2013 r. na poziomie prawie 618 mln zł, wynikała z odpisów wartości aktywów spółki. Według płockiego koncernu, odpisy z tytułu utraty wartości aktywów w roku 2014 wyniosły 5,36 mld zł i dotyczyły głównie litewskiej grupy Orlen Lietuva - 4,18 mld zł, czeskiej grupy Unipetrol - 752 mln zł oraz grupy Orlen Upstream w Kanadzie - 311 mln zł.

Dywidenda PKN Orlen za 2013 r. wyniosła 1,44 zł na jedną akcję. Z zysku netto spółki za 2013 r., wynoszącego ponad 617,6 mln zł na dywidendę przeznaczono wówczas 615,9 mln zł, a pozostała kwota w wysokości prawie 1,8 mln zł trafiła na kapitał zapasowy spółki. Pierwszą dywidendę dla akcjonariuszy w wysokości 0,05 zł na jedną akcję płocki koncern wypłacił z zysku za 1999 r. Identyczną kwotę dywidendy koncern wypłacił z zysku za 2000 r. W kolejnych latach wysokość dywidendy wynosiła tam: z zysku za 2001 r. - 0,12 zł, za 2002 r. - 0,14 zł i za 2003 r. - 0,65 zł na jedną akcję.

Największą dywidendę PKN Orlen wypłacił z zysku netto za 2004 r. - kwota ta wyniosła wtedy 2,13 zł na jedną akcję. Dywidenda za 2007 r. wyniosła z kolei 1,62 zł na jedną akcję. W latach 2005-06 oraz 2008-11 spółka nie wypłacała dywidendy. Dywidenda za 2012 r. wyniosła z kolei 1,50 zł na akcję.

Obradujace we wtorek ZWZ przyjęło absolutorium za rok obrotowy 2014 r. dla wszystkich pięciu członków zarządu PKN Orlen, w tym prezesa płockiego koncernu Jacka Krawca oraz dla wszystkich dziewięciu członków rady nadzorczej spółki, w tym jej przewodniczącej Angeliny Saroty.

Absolutorium otrzymał też Igor Ostachowicz mianowany do zarządu PKN Orlen przez radę nadzorczą spółki na wniosek ministra Skarbu Państwa 24 września 2014 r. Ostachowicz, wcześniej jeden z najbliższych współpracowników b. premiera Donalda Tuska, zrezygnował z funkcji członka zarządu płockiego koncernu 26 września 2014 r., podając jako powód troskę o interes spółki „w związku z kontrowersjami”, jakie wywołała wówczas jego nominacja”.

ZWZ PKN Orlen zatwierdziło jednocześnie sprawozdanie z działalności spółki oraz jej sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2014 r. Zdecydowało też o zmianach w statucie płockiego koncernu. Wśród proponowanych przez zarząd zmian w statucie spółki znalazły się m.in. rozszerzenie przedmiotu i obszaru jej działania o działalność maklerską związaną z rynkiem papierów wartościowych i towarów giełdowych oraz sprzedaż hurtową realizowaną na zlecenie, w tym działalność agentów zajmujących się sprzedażą paliw, rud, metali i chemikaliów przemysłowych.

We wtorkowych obradach ZWZ PKN Orlen uczestniczyło 213 akcjonariuszy, reprezentujących ponad 245,6 mln akcji płockiego koncernu. Według ostatnich, aktualnych danych, publikowanych w maju 2014 r., Skarb Państwa posiada 27,52 proc. akcji PKN Orlen, ING OFE - 9,35 proc., Aviva OFE - 7,01 proc., a pozostali akcjonariusze, w tym indywidualni 56,11 proc. akcji.

Grupa PKN Orlen w I kw. 2015 r. osiągnęła zysk netto w wysokości 868 mln zł, a w ujęciu jednostkowym zysk netto płockiego koncernu wyniósł w tym czasie 258 mln zł.

PAP, sek

Komentarze