Informacje

fot. materiały prasowe GPW
fot. materiały prasowe GPW

Zmiany w zarządach GPW i TGE

Zespół wGospodarce

Zespół wGospodarce

Portal informacji i opinii o stanie gospodarki

  • 16 grudnia 2016
  • 21:14
  • 0
  • Tagi: giełda Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie SA GPW Towarowa Giełda Energii
  • Powiększ tekst

Dziś Rada Nadzorcza GPW podjęła uchwałę w sprawie powołania Jacka Fotka w skład Zarządu Giełdy i powierzenia mu stanowiska Wiceprezesa Zarządu Giełdy. 15 grudnia br. Maciej Piotrowski złożył rezygnację z funkcji Wiceprezesa Zarządu Towarowej Giełdy Energii z mocą od 21 grudnia br. - poinformowała GPW

16 grudnia 2016 r. Rada Nadzorcza GPW podjęła uchwałę w sprawie powołania Jacka Fotka w skład Zarządu Giełdy i powierzenia mu stanowiska Wiceprezesa Zarządu Giełdy. Zmiana wejdzie w życie pod warunkiem uzyskania zgody Komisji Nadzoru Finansowego na dokonanie zmian w składzie Zarządu Giełdy .

Jacek Fotek jest absolwentem Handlu Zagranicznego w Szkole Głównej Handlowej. W 2002 r. ukończył studia na University of Quebec w Montrealu i uzyskał dyplom MBA. Większość kariery zawodowej poświęcił działalności na rynku pieniężnym i kapitałowym. Współtworzył międzybankowy rynek pieniężny i walutowy w Polsce - informuje GPW.

Kaierę Jacka Fotka tak zreferowano w komunikacie: W latach 1989-1990 pracował w NBP i zarządzał operacyjnie rezerwami walutowymi państwa. W latach 1990-1996 pracował na stanowisku głównego dealera w Banku Handlowym w Warszawie. Następnie w latach 1996-1997 pełnił funkcję dyrektora finansowego w Polskim Banku Rozwoju. W latach 1997-1999 członek zarządu Citibank (Poland) S.A., a wcześniej dyrektor Departamentu Skarbu i dyrektor Departamentu ds. Kontaktów z Inwestorami. W latach 1999-2002 był zatrudniony w Banku Handlowym w Warszawie S.A. na stanowisku doradcy prezesa zarządu, a wcześniej – dyrektora Departamentu Kontroli Wewnętrznej. W latach 2003-2009 pracował w PZU Asset Management S.A., m.in. w randze wiceprezesa zarządu odpowiedzialnego za zarządzanie ryzykiem, kontrolę wewnętrzną i audyt. W latach 2009-2012 oraz 2013-2016 prezes zarządu BondSpot S.A. W okresie 2012-2013 – prezes zarządu Invista DM S.A. W przeszłości sprawował funkcję członka wielu Rad Nadzorczych, m.in. w PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. (2015-2016), Fundacji GPW (2015-2016), IAiR S.A. (2014-2016). Od 1997 r. był wykładowcą Warszawskiego Instytutu Bankowości, w latach 1993-2002 – Gdańskiej Akademii Bankowej, a od 2010 r. – wykładowca Instytutu Rynku Kapitałowego. Od 1993 r. do chwili obecnej jest członkiem założycielem Polskiego Stowarzyszenia Dealerów Bankowych – FOREX POLSKA (obecnie ACI Poland).

GPW podała dzi także, że w czwartek, 15 grudnia br. Maciej Piotrowski złożył rezygnację z funkcji Wiceprezesa Zarządu Towarowej Giełdy Energii, którą pełnił od 4 sierpnia 2015 r. Zmiana w składzie osobowym Zarządu Spółki wejdzie w życie 21 grudnia br.

Oprac. sek

Komentarze