Komentarze na temat artykułu

Gość 31 grudnia 2016 roku
5:29

Kłania się sprawa uznania prawa unijnego za drugorzędne względem prawa polskiego. Nie było by sprawy.

32136