Informacje

Dziś na posiedzeniu rządu trzy bardzo ważne ustawy

Zespół wGospodarce

Zespół wGospodarce

Portal informacji i opinii o stanie gospodarki

  • 29 grudnia 2016
  • 11:58
  • 0
  • Tagi: KPRM polityka prawo Rząd ustawa
  • Powiększ tekst

Dziś rząd na posiedzenie zajmie się m.in. projektem zmian w Kodeksie karnym, które mają pomóc w egzekwowaniu alimentów. Omówią też propozycje zmian w Prawie o miarach oraz projekt w sprawie kredytów hipotecznych wdrażający unijne przepisy.

Zgodnie z projektem nowelizacji Kodeksu karnego osobie, której dług alimentacyjny przekroczy sumę trzech należnych świadczeń okresowych - najczęściej miesięcznych - będzie groziła grzywna, kara ograniczenia wolności lub kara do roku pozbawienia wolności.

Wyższa kara - do dwóch lat więzienia - miałaby grozić osobie, która nie płacąc alimentów naraża osobę najbliższą na niemożność zaspokojenia podstawowych potrzeb życiowych. Chodzi o sytuacje, gdy na skutek uchylania się jednego rodzica od obowiązku alimentacyjnego, drugi rodzic nie jest w stanie kupić dziecku jedzenia, ubrań, zapewnić kształcenia czy leczenia choroby przewlekłej.

Jednak dłużnicy alimentacyjni będą mieli możliwość uniknięcia kary, jeśli dobrowolnie wyrównają zaległości przed wszczęciem wobec nich postępowania.

Rząd zajmuje się także projektem noweli Prawa o miarach oraz ustawy o wojewodzie i administracji rządowej w województwie. Projekt jest elementem pakietu ułatwień dla przedsiębiorców "100 zmian dla firm".

Z kolei projekt ustawy o kredycie hipotecznym zakłada m.in. zwiększenie obowiązków informacyjnych kredytodawców, co ma wzmocnić pozycję konsumenta na rynku kredytów konsumenckich oraz kredytów mieszkaniowych.

Projekt jest przede wszystkim wykonaniem dyrektywy UE z 2014 r., której celem jest zapewnienie wysokiego poziomu ochrony konsumentów zawierających umowy o kredyt związane z nieruchomościami. Ma ona spowodować rozwój bardziej przejrzystego, skutecznego i konkurencyjnego rynku wewnętrznego poprzez zawieranie spójnych i uczciwych umów, dostarczanie klientom odpowiednich informacji i wyjaśnień na każdym etapie, a także ma przyczynić się do wyrównywania asymetrii informacyjnej pomiędzy kredytodawcami, a ich klientami.

Przygotowany przez resort finansów projekt ustawy idzie w tym samym kierunku, a jednocześnie przewiduje zmiany w ustawie o kredycie konsumenckim, doprecyzowujące niektóre jej przepisy. Mają one m.in. służyć zwiększeniu porównywalności i transparentności ofert kredytodawców.

Ministrowie omówią również projekt nowelizacji m.in. ustawy o zapobieganiu zanieczyszczaniu morza przez statki, który wdraża do polskiego prawa unijne przepisy dotyczące zasad pobierania próbek i sprawozdawczości oraz raportowania emisji dwutlenku węgla z transportu morskiego.

oprac. SzSz(PAP)

Komentarze