Informacje

Ministerstwo Skarbu podniosło kapitał PGZ o 300 mln zł

Szymon Szadkowski

  • 30 grudnia 2016
  • 15:47
  • 0
  • Tagi: biznes finanse kapitał Ministerstwo Skarbu Państwa Polska Grupa Zbrojeniowa
  • Powiększ tekst

Ministerstwo Skarbu Państwa oraz Polska Grupa Zbrojeniowa, podpisały umowę dotycząca podwyższenia kapitału zakładowego PGZ w związku z realizacją projektu zwiększającego potencjał produkcyjny i remontowy spółek z Grupy PGZ w zakresie specjalistycznych okrętów i innych urządzeń wojskowych.

Ministerstwo Skarbu Państwa udzieliło Polskiej Grupie Zbrojeniowej S.A. wsparcia nie będącego pomocą publiczną w formie podwyższenia kapitału zakładowego PGZ S.A. poprzez objęcie przez Skarb Państwa akcji nowej emisji PGZ S.A. a br.

Zwiększenie zaangażowania Skarbu Państwa w istotne dla bezpieczeństwa kraju spółki, a taką niewątpliwie jest PGZ, to wyraz odpowiedzialności rządu względem sektorów ważnych dla gospodarki. Środki przekazane z Funduszu na rzecz PGZ zostaną wykorzystane na inwestycje w modernizację polskiego sektora zbrojeniowego – powiedział minister Henryk Kowalczyk.

Akcje zostały opłacone przez Ministerstwo Skarbu Państwa wkładem pieniężnym w wysokości 300 mln PLN. Środki wsparcia pochodzą z Funduszu Restrukturyzacji Przedsiębiorców.

To kolejny krok w kierunku pełnej integracji przemysłu obronnego. Podwyższenie kapitału zakładowego PGZ umożliwi utrzymanie i rozwinięcie kompetencji przemysłowych i technologicznych w obszarach o strategicznym znaczeniu dla bezpieczeństwa państwa, a także zabezpieczy udział polskich zakładów w kluczowych programach Planu Modernizacji Technicznej Sił Zbrojnych – podkreślił Arkadiusz Siwko, Prezes Zarządu Polskiej Grupy Zbrojeniowej S.A.

Umowa wsparcia związana jest z realizacją projektu zwiększenia zdolności produkcyjnych i remontowych Polskiej Grupy Zbrojeniowej S.A. oraz spółek skonsolidowanych w Grupie PGZ. Celem ich jest utrzymanie potencjału krajowego przemysłu obronnego w zakresie realizacji zadań, wynikających z Planu Modernizacji Technicznej Sił Zbrojnych RP.

300 mln zł pozyskane przez PGZ S.A. w wyniku wsparcia ze strony Ministerstwa Skarbu Państwa zostaną przeznaczone na poszerzenie kompetencji przemysłowych oraz oferty handlowej PGZ w zakresie specjalistycznych okrętów oraz innych urządzeń wojskowych. Umożliwi to m.in. zabezpieczenie potrzeb Marynarki Wojennej RP w zakresie dostaw okrętów oraz pomocniczych jednostek pływających i ich utrzymanie w gotowości bojowej.

Komentarze