Komentarze na temat artykułu

PrawicaPolska 10 stycznia 2017 roku
22:12

A nie lepiej zlikwidować dotychczasowy system ubezpieczeń zdrowotnych. Zostawić NFZ jako społeczny, budżetowy filar finansowania składek na ubezp. zdrowotne oraz rozszerzyć o usługi stomatologiczne, bo to też zdrowie. NFZ bezpośrednio podlegający i kierowany przez ministra zdrowia, finansowany odpowiednim %-centem odpisu z budżetu. Wprowadzić jako drugi, prywatny, filar finansowania system polis ubezpieczeniowych dla obywateli prowadzonych jak konta bankowe przez wydzielony do tego bank np.NBP. Zgromadzone środki maja stanowić własność składkowicza, dziedziczoną. Ustalić minimalną wysokość składki miesięcznej na 50 zł. Polisę może założyć każdy dorosły, nawet nie pracujący bez obowiązku wykazywania źródła dochodu. Nadmiernie obciązajacy fundusze zdrowia powinni miec podwyższone składki, dokładnie tak samo jak powodujacy wypadki drogowe przy oplatach OC. Wyznaczyć okres przejściowy 10 lat aby te prywatne polisy nabrały kapitału. Ubezpieczony w taki sposób będzie dopiero po roku płacił 10% wartości usługi, do tego czasu bedzie tylko na ubezp. społecznym. Po dwóch latach 20 %, po trzech 30%, po dziesięciu 100%. Zgromadzone środki maja byc oprocentowane jak lokaty długoterminowe lub jak obligacje skarbu państwa. Jednolity cennik usług medycznych i stomatologicznych z protetyka włacznie. Wykaz usług, operacji, szczególnie kosztownych ze stosownymi dotacjami budżetu państwa. To tak ogólnie. Czy to nie byłoby lepsze rozwiązanie? taka prawdziwa prywatyzacja słuzby zdrowia poprzez prywatyzacje kasy składkowicza, pojedynczego obywatela. Ale szacunek do pacjentów wśród medyków wzrósłby w szalonym tempie, zwłaszcza wśród lekarzy tzw rodzinnych. Codziennie pukaliby do naszych drzwi i z głebokim ukłonem pytaliby się. A jak pańskie zdrowie, małżonki i dziatek. Czy tu podpisze mi Pan łaskawie, o tutaj na tym druku wizytę w domu, bo brakuje mi 2,50 na chlebuś. Piękne, nieprawdaż.

Gość 11 stycznia 2017 roku
16:47

Priorytety: 1-więcej Misiewiczów, 2-re-bolszewizacja, 3-większe podatki

32428