Komentarze na temat artykułu

Gość 10 stycznia 2017 roku
10:44

Pani minister niech od razu się poda do dymisji. Ludziom potrzebna jest swoboda, możliwość wyboru, a nie "mądrości" "kadr".

Gość 10 stycznia 2017 roku
12:39

1. vat na wszystko 15% z wyjątkiem żywności nieprzetworzonej bo tu 0% 2. ponieważ wszyscy płacimy już podatek akcyzowy i vat to podatek dochodowy 10% nie ważne czy cit czy pit oraz czy od pracy czy od firmy przy czym możliwy do pomniejszenia o: do 5% za zatrudnianie pracowników z przynajmniej min wynag. (1% za każdego pracownika np. 1 pracow- 9%pod.,...,od 5 pracow.-5%), do 3% za inwestycje, kredyty inwestycyjne i hipoteczne zaś 2% stały nie podlegający odliczeniom na zasadzie podatku obrotowego 3. ponieważ każdy za nas płaci w/w podatki to podstawowa opieka medyczna (bez refundacji leków) i ratowanie życia gwarantowane + dobrowolne pakiety medyczne od 50-150zł/ os ale wtedy odpowiednio dostosowane lepsze warunki leczenia, badania,opieka,leki 4. likwidacja składek emerytalnej, rentowej, zdrowotnej oraz zamiana chorobowej na rehabilitacyjną po stronie pracownika zaś po stronie pracodawcy likwidacja wypadkowej i fp 5. każdy kto przez min 15 lat odprowadzał pod doch od przynajmniej minimalnego wynagrodzenia i ukończył 60 rok życia powinien mieć prawo do emerytury obywatelskiej w wysokości 1/4 minimalnego wynagrodzenia zaś składka płacona przez pracodawcę powinna trafiać na tzw. poliso lokaty możliwe do wybrania w każdym dowolnym momencie tyle że rozwiązane przed okresem 5 lat powinny proporcjonalnie do okresu trwania być obciążone max 5% kosztów prowadzenia , likwidacji itd. powyżej powinny już zarabiać na siebie jak lokaty 6. w zw. z pkt.4 dłuższy urlop dla wszystkich o 10 dni wydłużany do 21 dni w przypadku leczenia, likwidacja zasiłków i wynagrodzeń chorobowych i wypadkowych a od początku leczenia na obecnych zasadach do 12 m-cy świadczenie rehabilitacyjne powyżej renta, zamiast zasiłku dla bezrobotnych jednorazowy bon dla tych którzy utracili pracę z winy pracodawcy , w/w pakiety medyczne możliwe do finansowania z zfśs, 7. likwidacja pfron - podatek zamiast do pfron to do us, zamiast dofinansowania do wynagrodzeń wyższe renty dla najbardziej chorych, bezwarunkowy obowiązek zatrudniania 10% niepełnosprawnych bez prawa do emerytury przez każdy urząd, zatrudniając 40% niepełnosprawnych zwolnienie z 1/2 podatku od nieruchomości, podatek od wynagrodzeń osób niepełnosprawnych na zfśs, jedna instytucja ds. świadczeń chorobowych,rentowych i orzecznictwa o niepełnosprawności a nie zus, krus, mundurówek, pwiatowe zespoły i wojewódzkie,

cityZEN 10 stycznia 2017 roku
16:01

co panią służąca (minister) obchodzi skąd wezmę na emeryturę - jestem twórca i zamierzam tworzyć do końca swych dni

Gość 10 stycznia 2017 roku
18:48

A ludzie, którzy przez to stracą pracę, niech idą w ch*j, znaczy się... "zbankrutują", skoro mogą zarobić na siebie, a nie zarobią na ZUS.

Gość 12 stycznia 2017 roku
21:41

Teraz to piszesz, że co kogo obchodzi skąd wezmę na emeryturę. Znam takich "twórców",którzy wciąż pyszczą, że mają dziadowską emeryturę i za to obwiniają rząd i wszystkich "świętych". Pytanie: nie wciągaj, bo abstrakcyjne myślenie szwankuje.

32471