Informacje

Wzrost PKB w IV kw. 2,5-2,6 proc. - szacują ekonomiści Ministerstwa Rozwoju

Zespół wGospodarce

Zespół wGospodarce

Portal informacji i opinii o stanie gospodarki

  • 31 stycznia 2017
  • 15:37
  • 2
  • Tagi: Ministerstwo Rozwoju PKB
  • Powiększ tekst

W IV kwartale 2016 r. nastąpiło "nieznaczne" wyhamowanie inwestycji, a tempo wzrostu gospodarki wyniosło 2,5-2,6 proc. - szacują ekonomiści Ministerstwa Rozwoju. Ich zdaniem w kolejnych kwartałach tempo wzrostu PKB powinno się zbliżyć do 3 proc.

Szacunki sugerują, że w ostatnim kwartale (2016 r. - PAP) tempo wzrostu wyniosło 2,5-2,6 proc., a więc było zbliżone do 2,5 proc. notowanego w III kwartale - napisano w komunikacie MR.

Szybciej niż w III kwartale rosło spożycie prywatne (o około 4,1 proc.), nieznacznie wyhamował spadek inwestycji (do 6 proc., podczas gdy w trzecim kwartale spadek wyniósł 7,7 proc.). W IV kwartale odnotowaliśmy też dodatni wkład popytu zewnętrznego (eksportu netto), który był zbliżony do 0,3 pkt. proc. Zgodnie z przewidywaniami kontynuowany był proces odbudowy zapasów, ich wkład wyniósł ok. 1,2 pkt. proc. - dodano.

Szybki szacunek PKB za IV kwartał 2016 roku GUS opublikuje 14 lutego.

Analitycy MR oceniają, że uwzględniając podażową stronę gospodarki, należy zwrócić uwagę na wolniejsze tempo wzrostu wartości dodanej w przemyśle oraz wyhamowanie spadku wartości dodanej w budownictwie, które należy szacować na około 10 proc. w IV kwartale 2016 r., podczas gdy w III kwartale spadek wartości dodanej w tym sektorze przekraczał 16 proc.

Resort oczekuje, że w kolejnych kwartałach dynamika wzrostu zbliży się do 3 proc.

Ustabilizowanie w końcu roku wzrostu PKB na poziomie zbliżonym do 2,5 proc., a także wygasanie negatywnego impulsu, jakim było gwałtowne ograniczenie inwestycji, przy stabilnie rosnącym spożyciu oraz eksporcie, sugerują poprawę dynamiki PKB w kolejnych kwartałach 2017 roku. Jednocześnie przy braku nagłych zaburzeń zewnętrznych, stabilnie rosnącym spożyciu oraz stopniowej odbudowie nakładów brutto na środki trwałe, dynamika PKB powinna zbliżyć się do 3 proc. - napisano.

GUS podał we wtorek, że PKB w 2016 r. wzrósł o 2,8 proc. rdr.

MR oczekiwało zbliżonego tempa wzrostu gospodarczego w całym 2016 roku - dodano w komunikacie.

Na podst. PAP

Komentarze