Informacje

Dane o aktywności gospodarczej w styczniu okazały się bardzo dobre

br

  • 17 lutego 2017
  • 15:18
  • 0
  • Tagi: ceny GUS produkcja sprzedaż
  • Powiększ tekst

Ekonomiści twierdzą, że dane GUS o produkcji przemysłowej wskazują na poprawę aktywności gospodarczej. Twierdzą, że może to pobudzić spekulacje o podwyżce stóp procentowych i przewidują możliwość wzrostu PKB w I kw. 2017 r.

Wszystkie odczyty były lepsze od prognoz. O ile poprawa dynamiki to w części był efekt dni roboczych (aż dwa więcej niż przed rokiem), to jednak niespodzianka była na tyle duża, że sugeruje naszym zdaniem, iż ożywienie gospodarki na początku tego roku jest mocniejsze niż sądziliśmy do tej pory – piszą w komentarzu analitycy BZWBK.

Jak dodają dane wskazują, że poprawa następuje jednocześnie w trzech głównych składowych popytu: konsumpcji (mocna sprzedaż detaliczna), inwestycjach (budowlanka) i eksporcie (produkcja w przemyśle). Jednocześnie, rośnie presja kosztowa na firmy, czego odzwierciedleniem jest wzrost dynamiki PPI powyżej 4 proc. r/r.

Dzisiejsze dane sprzyjają naszym zdaniem rozbudzeniu spekulacji nt. podwyżek stóp procentowych w Polsce, w związku z czym są negatywne dla krótkiego końca krzywej rentowności – oceniają analitycy BZWBK.

Analitycy BOŚ oceniają, że można mówić o szybko przyspieszającej poprawie sytuacji w budownictwie i systematycznej, nieco mniej spektakularnej poprawie aktywności w przemyśle.

Styczniowe dane dot. produkcji w przemyśle oraz budownictwie wpisują się w zapoczątkowany pod koniec 2016 r. trend wyraźnej poprawy aktywności polskiej gospodarki. W jakimś stopniu tak silna poprawa danych w tak krótkim okresie może być efektem nadrabiania po równie zaskakującym przed kilkoma miesiącami osłabieniem aktywności w III kw. Biorąc jednak pod uwagę: stabilne perspektywy eksportu, wciąż bardzo dobre perspektywy konsumpcji prywatnej, wyraźnie przyspieszające inwestycje publiczne, dynamika wzrostu PKB może już w I kw. 2017 r. wzrosnąć do ok. 3,5 proc r/r. - piszą w swoim komentarzu analitycy BOŚ.

GUS poinformował, że w styczniu odnotowano wzrost sprzedaży detalicznej w cenach stałych w skali roku o 9,6 proc. Według wstępnych danych produkcja sprzedana przemysłu w cenach stałych była w styczniu o 9,0 proc. wyższa niż przed rokiem. Po wyeliminowaniu wpływu czynników o charakterze sezonowym produkcja sprzedana przemysłu ukształtowała się na poziomie o 4,1 proc. wyższym niż w analogicznym miesiącu ub. roku i o 0,2 proc. niższym w porównaniu z grudniem ub. roku. Ceny produkcji sprzedanej przemysłu były wyższe o 4,1 proc. w porównaniu ze styczniem 2016 r. Wzrost cen odnotowano również w produkcji budowlano-montażowej – o 0,3 proc.

Komentarze