W lutym 2017 r. przeciętne miesięczne wynagrodzenie (brutto) wyniosło 4.304,95 i w ujęciu rocznym było wyższe o 4,0 proc. W stosunku do poprzedniego miesiąca wzrosło o 0,6 proc. Przeciętne zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw było wyższe o 4,6 proc. licząc rok do roku i wyniosło 5.976,2 tys. W stosunku do poprzedniego miesiąca wzrost ten wyniósł 0,3 proc. - poinformował Główny Urząd Statystyczny.