Informacje

PAP/EPA/RONALD WITTEK
PAP/EPA/RONALD WITTEK

Wartość PKB krajów grupy G20 to prawie 65 bilionów dolarów

br

  • 17 marca 2017
  • 11:39
  • 1
  • Tagi: biznes finanse G20 Mateusz Morawiecki
  • Powiększ tekst

Polski minister finansów będzie uczestniczył w szczycie G20 czyli krajów tzw. elity gospodarczej świata. Jak informuje Departament Strategii i Analiz Międzynarodowych PKO BP „Polska gospodarka udowadnia, że jest stabilnym partnerem dla państw grupy G20.”

Z analizy banku wynika, że wartość nominalna PKB całej grupy G20 w 2016 roku wyniosła 64.884 mld USD. Według prognoz Międzynarodowego Funduszu Walutowego (MFW) do 2020 roku wartość PKB G20 wzrośnie o 24 proc. wobec 2016 roku i wyniesie 80.625 mld USD.

Największym członkiem G20 pod względem nominalnej wartości PKB są Stany Zjednoczone Ameryki, których PKB w 2016 roku wyniósł 18.563 mld USD, a zgodnie z prognozą MFW w 2020 roku wyniesie 21.927 mld USD.

Warto wspomnieć, że w 2015 roku Stany Zjednoczone wyprzedziły pod względem wielkości PKB całą Unię Europejską (UE28) – piszą analitycy PKO BP.

PKB Unii Europejskiej liczone nominalnie wyniosło w 2016 roku 16.519 mld USD, a zgodnie z prognozą MFW w 2020 roku ma wynieść 18.922 mld USD. Zaraz za Stanami Zjednoczonymi i UE28 na trzecim miejscu pod względem PKB liczonym nominalnie uplasowały się Chiny z PKB wynoszącym 11.392 mld USD w 2016 roku.

Polska, według danych MFW w 2016 roku była 25. gospodarką na świecie pod względem wartości PKB nominalnego wyrażonego w USD. PKB Polski liczone nominalnie w 2016 roku wyniosło 467 mld USD, a zgodnie z prognozami MFW do 2020 roku wzrośnie o 25 proc. i wyniesie 583 mld USD.

Porównując Polskę z krajami G20 oraz pozostałymi państwami Unii Europejskiej pod względem wartości nominalnej PKB na 43 państwa - Polska zajmuje 23. pozycję. Mimo że Polska na tę chwilę nie znajduje się w elitarnym gronie grupy G20, to pod względem nominalnej wartości PKB wyprzedza Republikę Południowej Afryki, która jest członkiem G20 – czytamy w analizie.

Analiza ukazuje szacunkowy poziom PKB per capita (PPP), który w krajach grupy G20 wyniósł w 2016 roku średnio 20.309 USD zwiększając się od 2010 roku o 27,3 proc., według prognoz MFW do 2020 roku osiągnie 24.712 USD.

I tak w 2016 roku PKB per capita w krajach grupy G20 był najwyższy w Stanach Zjednoczonych i wyniósł 57.294 USD, a najniżej ukształtował się w Indiach - osiągając 9.306 USD, przewiduje się, że w 2020 roku te same kraje zajmą pierwsze i ostatnie miejsce. PKB per capita w Unii Europejskiej wyniósł w 2016 roku 39.212 USD - wzrastając od 2010 roku o 16,6 proc., do 2020 roku zwiększy się do 45.408 USD.

W Polsce PKB per capita w opisywanym okresie wyniósł 27.715 USD i był wyższy niż w 8 krajach należących do grupy G20 (Indie, Indonezja, RPA, Brazylia, Chiny, Meksyk, Turcja, Rosja), podobna sytuacja nastąpi w 2020 roku, kiedy poziom PKB per capita Polski wzrośnie do 34.342 USD.

Po wzroście stopy bezrobocia (według statystyk międzynarodowych) w Unii Europejskiej do 2013 roku do 10,9 proc., od 2014 roku notowany jest spadkowy trend wskaźnika, który – według prognoz Komisji Europejskiej – utrzyma się co najmniej do końcu 2018 roku i wówczas stopa bezrobocia obniży się do 7,8 proc.

W 2016 roku najwyższy poziom bezrobocia w krajach Unii Europejskiej bliski 20 proc. odnotowano w Grecji i w Hiszpanii, a najniższy (nieco ponad 4-procentowy) zaobserwowano w Czechach i w Niemczech.

Polskę charakteryzowała dobra sytuacja na rynku pracy z niską stopą bezrobocia (6,2 proc.) w 2016 roku. Spośród krajów grupy G20 maksymalne bezrobocie w 2016 roku zaobserwowano w RPA (ponad 26 proc.), a minimalne w Japonii (około 3 proc.). Prognozy MFW wskazują na generalnie spadkowy trend stopy bezrobocia do 2020 roku wobec 2016 roku w większości krajów UE i grupy G20, z wyjątkiem: RPA (+1,4pkt.proc.), Wielkiej Brytanii (+0,5pkt.proc.), Malty i Niemiec (po +0,3pkt/proc.), USA (+0,2pkt.proc.) oraz Rumunii (+0,1pkt.proc.) - informuje bank.

Aktualny rating dla Polski nadany przez agencję Moody’s to ocena A2. Ocena ta stawia Polskę na 20. miejscu ex aequo ze Słowacją biorąc pod uwagę wszystkie 43 kraje, o których mówi się w kontekście szczytu G20, czyli 19 największych gospodarek świata i pozostałe kraje UE.

Gdyby Polskę porównywać tylko do krajów top 19 znalazłaby się ona pośrodku stawki. Wyższy rating od Polski ma 10 z 19 najpotężniejszych krajów, pozostałe 9 posiadają gorsze oceny ratingowe niż Polska – piszą analitycy PKO BP.

Dodają, że według danych MFW w 2016 r. Polska była 25. gospodarką na świecie pod względem wartości PKB nominalnego wyrażonego w USD. Według szacunków PKO Banku Polskiego do roku 2020 Polska przeskoczy o kilka oczek do góry w rankingu i będzie zajmowała 22. pozycję.

Komentarze