Informacje

Źródło: KGHM
Źródło: KGHM

KGHM na minusie

Szymon Szadkowski

  • 17 marca 2017
  • 14:59
  • 0
  • Tagi: biznes inwestycje KGHM rynek surowców strategia wyniki finansowe
  • Powiększ tekst

Strata netto Grupy KGHM wyniosła 4 mld 449 mln zł, wobec 5 mld 009 mln zł w roku poprzednim. Przyczyną strat są odpisy w wysokości 5,7 mld zł. Po wyłączeniu odpisów, KGHM zanotowałaby zysk netto w wysokości 1 225 mln zł w całym roku, z czego 548 mln zł w IV kwartale - poinformowała spółka.

Niższe notowania miedzi i molibdenu w 2016 r. były częściowo rekompensowane przez osłabienie walut lokalnych względem dolara amerykańskiego. Decyzje banków centralnych, wybory prezydenckie w USA oraz Brexit wywierały istotny wpływ na naszą działalność. W czasach niepewności dobrze postrzegane są metale szlachetne, które w 2016 roku zyskały na wartości.

Skonsolidowane przychody osiągnęły w ujęciu rocznym 19 156 mln zł i były niższe o 4 proc. r/r na skutek średniej ceny miedzi niższej o ponad 600 USD/t. Natomiast w IV kwartale skonsolidowane przychody wyniosły 6 015 mln zł i były o 16,8 proc. wyższe r/r, przy wzroście przychodów KGHM Polska Miedź o 15,9 proc. r/r do poziomu 4 828 mln zł i przychodach KGHM International w wysokości 771 mln zł, wyższych o 25,4 proc. r/r. Przychody Sierra Gorda w tym okresie osiągnęły 424 mln zł przy wzroście o 23,3 proc. r/r.

Odwrócenie spadkowego trendu ceny miedzi w listopadzie zeszłego roku miało wyraźny pozytywny wpływ na poziom przychodów Grupy KGHM w IV kwartale, co w połączeniu z prowadzonymi inicjatywami optymalizacji kosztów przełożyło się na poprawę skorygowanej EBITDA o ponad połowę, a wyłączając wpływ niepieniężnych księgowych odpisów wartości aktywów, pozwoliłoby osiągnąć zysk netto porównywalny z wynikiem trzech pierwszych kwartałów – skomentował Stefan Świątkowski, wiceprezes ds. finansowych.

Spółka zapłaciła również 1,3 mld zł podatku od kopalin i wypłaciła 300 mln zł dywidendy za 2015 r.

Pomimo spadku średniorocznej rynkowej ceny miedzi w USD o ponad 11% nasze przychody były niższe tylko o 4%, w efekcie wyższej sprzedaży pozostałych metali, a dzięki ścisłej dyscyplinie kosztowej skorygowany wskaźnik EBITDA został niemal stabilny. Wyraźna poprawa rynkowego sentymentu dla sektora surowcowego, która zarysowała się pod koniec zeszłego roku, pozwala nam z większym, choć ostrożnym, optymizmem planować dalszy rozwój Grupy KGHM zarówno w kraju, jak i w ramach istniejących aktywów zagranicznych – powiedział Radosław Domagalski-Łabędzki, prezes KGHM Polska Miedź.

Jak zapowiada prezes KGHM spółka nadal chce podtrzymać prowadzoną politykę dywidendową.

Zarząd będzie rekomendował wypłatę dywidendy na poziomie do jednej trzeciej jednostkowego wyniku finansowego netto uzyskanego w poprzednim roku obrotowym, z uwzględnieniem aktualnej oraz przewidywanej sytuacji finansowej spółki oraz grupy kapitałowej - zapowiedział prezes Domagalski - Łabędzki.

Do końca kwietnia spółka ma ogłosić strategię na lata 2017 - 2020.

Komentarze