Informacje

źródło: MON
źródło: MON

117 mld zł mają wynieść wydatki na armię w ciągu 10 lat

br

  • 21 kwietnia 2017
  • 14:28
  • 3
  • Tagi: budżet finanse obronność PKB Wojsko Polskie
  • Powiększ tekst

Wydatki budżetu państwa na siły zbrojne mają wynieść w ciagu 10 lat 117 mld zł wynika z oceny skutków regulacji do projektu ustawy o przebudowie i modernizacji technicznej oraz finansowaniu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej.

Jak czytamy w uzasadnieniu projekt ustawy realizuje postanowienia „Strategii na rzecz odpowiedzialnego rozwoju” określającej wzrost wydatków obronnych do 2,2 proc. PKB w 2020 r. i docelowo do 2,5 proc. PKB w 2030 r. przewidując stopniowe dochodzenie do wartości 2,5 proc. PKB przeznaczanych na finansowanie potrzeb obronnych Rzeczypospolitej Polskiej.

Równocześnie planuje się zwiększenie stanu etatowego Sił Zbrojnych do 200 tys. żołnierzy, w tym nie więcej niż 130 tysięcy stanowisk planuje się przeznaczyć dla żołnierzy zawodowych, m.in. w związku z trwającym procesem formowania Wojsk Obrony Terytorialnej. Powyższe przedsięwzięcia wymagają odpowiedniego finansowania, dlatego niezbędne jest przeznaczanie na obronność co najmniej 2 proc. PKB, liczonego według metodologii NATO już od 2018 r. oraz stopniowe zwiększanie tej wielkości w latach następnych. – czytamy w uzasadnieniu.

Jak wynika z uzasadnienia, kolejnym celem projektowanej ustawy jest podwyższenie z 25 proc. do 50 proc. ustanowionego obecnie progu procentowego w zakresie wysokości możliwych do udzielenia zaliczek na poczet wykonania zamówień, których przedmiotem jest sprzęt wojskowy. Obecnie w stosunku do zamówień wyłączonych ze stosowania ustawy prawo zamówień publicznych, obowiązuje 25 proc. limit w zakresie możliwych do udzielenia zaliczek.

Komentarze