Informacje

Ruszają nabory na 2,5 mld zł w ramach Pakietu dla średnich miast

Zespół wGospodarce

Zespół wGospodarce

Portal informacji i opinii o stanie gospodarki

  • 9 maja 2017
  • 11:09
  • 0
  • Tagi: finanse fundusze Ministerstwo Rozwoju MŚP rozwój miast
  • Powiększ tekst

W najbliższych miesiącach rozpoczną się nabory w ramach Pakietu wsparcia dla średnich miast. Suma funduszy w konkursach z preferencjami dla tego typu miast w ramach pakietu to ok. 2,5 mld zł - podało w komunikacie Ministerstwo Rozwoju.

W krajowych programach operacyjnych przewidziano preferencje dla miast średnich, m.in. poprzez dedykowane nabory w wybranych obszarach. Zależy nam zarówno na działaniach, realizowanych bezpośrednio przez wskazane samorządy, ale także na inwestycjach sektora prywatnego w miastach - powiedział, cytowany w komunikacie, wiceminister rozwoju Adam Hamryszczak.

Dodał, że suma funduszy zaplanowanych na najbliższe lata w konkursach z preferencjami dla miast średnich w ramach Pakietu wynosi ok. 2,5 mld zł.

Wśród pierwszych naborów, jak podano, jest konkurs na dofinansowanie wdrażania innowacji przez MŚP w Programie Polska Wschodnia. Wnioski można składać od czerwca do lipca 2017 r.

Jak poinformował resort, przedsiębiorcy mają szansę otrzymać wsparcie na stworzenie innowacyjnych produktów poprzez wdrożenie wyników prac badawczo-rozwojowych (B+R).

Szczególną formą wsparcia w ramach naboru będzie wydzielona alokacja w wysokości 60 mln zł - na projekty firm z sektora MŚP realizowane na terytorium miast średnich tracących funkcje społeczno-gospodarcze w makroregionie Polski Wschodniej - zaznaczył wiceminister Hamryszczak.

Natomiast w ramach Programu Inteligentny Rozwój zostanie przekazane 400 mln zł na projekty dotyczące wdrożenia wyników prac B+R prowadzących do "uruchomienia produkcji nowych lub znacząco ulepszonych produktów lub usług". Wnioski będzie można składać od listopada 2017 r. do stycznia 2018 r.

W programie Wiedza Edukacja Rozwój w bieżącym roku odbędą się, jak wskazał resort rozwoju, trzy nabory, dzięki którym średnie miasta będą miały szansę otrzymać wsparcie finansowe. Na rozwój kompetencji w szkolnictwie wyższym przeznaczono 100 mln zł. Pieniądze można otrzymać na realizację programów kształcenia o profilu ogólnoakademickim albo praktycznym, dostosowanych, w oparciu o analizy i prognozy do potrzeb gospodarki, rynku pracy i społeczeństwa, zawierających m.in. tworzenie i realizację nowych kierunków studiów odpowiadających na aktualne potrzeby społeczno-gospodarcze czy wysokiej jakości programy stażowe. Nabór trwa od kwietnia do maja 2017 r.

Jak podano w komunikacie, w Programie Wiedza Edukacja Rozwój przewidziany jest także nabór w październiku br., w którym zostaną wyłonieni beneficjenci, którzy otrzymają wsparcie na projekty związane ze współpracą ponadnarodową. Na ten cel przewidziano 15 mln wsparcia. Grupą docelową naboru są 122 miasta średnie tracące funkcje społeczno-gospodarcze.

Ostatni z naborów w tym roku w Programie POWER, na który w grudniu będzie można składać wnioski o dofinansowanie, dotyczy programów mobilności ponadnarodowej ukierunkowanych na aktywizację zawodową osób młodych zagrożonych wykluczeniem społecznym. Według resortu wsparcie wyniesie 56,5 mln zł, w tym 14 mln zł dla 122 miast średnich.

Ponadto w Programie Infrastruktura i Środowisko na dofinansowanie mają szanse projekty mające na celu poprawę jakości środowiska miejskiego. Nabór potrwa od 22 maja do lipca 2017 r. W ramach konkursu dla miast średnich przewidziano 100 mln zł, w tym 50 mln dla miast średnich tracących funkcje społeczno-gospodarcze. Pieniądze zostaną przeznaczone na wsparcie zanieczyszczonych lub zdegradowanych terenów, w tym terenów poprzemysłowych, powojskowych czy pogórniczych.

Średnie miasta w tym roku będą też mogły ubiegać się o wsparcie w projektach pozakonkursowych: w Programie Wiedza Edukacja Rozwój na rozwój kompetencji w szkolnictwie wyższym, gdzie przewidywane wsparcie wynosi 136 mln zł oraz Infrastruktura i Środowisko - dla miast średnich zarezerwowano 145 mln zł w obszarze adaptacji do zmian klimatu.

Jak podkreślono w komunikacie, pakiet dla średnich miast jest realizacją jednego z punktów Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju (SOR) i dotyczy miast powyżej 20 tys. mieszkańców oraz miast powyżej 15 tys. mieszkańców będących stolicami powiatów z wyłączeniem miast wojewódzkich - obecnie jest to 255 miejscowości w całej Polsce. Szczególnego wsparcia potrzebują 122 ośrodki miejskie, zidentyfikowane podczas analizy Polskiej Akademii Nauk sporządzonej na potrzeby SOR, które w największym stopniu tracą funkcje społeczno-gospodarcze. Jego istotnym elementem wsparcie dla średnich miast z krajowych programów operacyjnych, zarządzanych przez MR. Wyniesie ono prawie 2,5 mld zł z funduszy UE na lata 2014-2020. Inne elementy Pakietu to preferencje w lokowaniu inwestycji oraz ułatwienie dostępu do środków Funduszu Inwestycji Samorządowych zarządzanego przez Polski Fundusz Rozwoju.

Na podst. PAP

Komentarze