Informacje

UOKiK wszczął postępowanie w sprawie lokat strukturyzowanych Idea Banku

br

  • 11 maja 2017
  • 10:37
  • 0
  • Tagi: finanse Idea Bank lokata UOKiK
  • Powiększ tekst

Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) wszczął postępowanie przeciwko Idea Bankowi. Jego wątpliwości wzbudzają rozpowszechniane informacje o warunkach lokat strukturyzowanych – poinformował UOKiK w komunikacie.

Lokaty strukturyzowane to produkty finansowe, które łączą ochronę kapitału z inwestycjami. Mogą przynieść zysk, ale i stratę.

W komunikacie czytamy, że Urząd kwestionuje sposób informowania konsumentów o warunkach lokat strukturyzowanych Idea Banku, zgodnie z którymi bank może całkowicie wyłączyć swoją odpowiedzialność za udzielane informacje, co oznacza, że na konsumencie spoczywa obowiązek oceny ryzyka i zysków, bowiem klient musi samodzielnie zdobyć informacje o wysokości podatków, które będzie musiał zapłacić, w przypadku zanotowania zysków. Ponadto bank nie przedstawia jasnych informacji o umowie. Przed jej zawarciem konsument otrzymuje „Warunki Lokaty Strukturyzowanej” informujące m.in. o opłatach, terminach, nazwach funduszy, w które są inwestowane pieniądze. Pomimo, że dokument został zredagowany tak, że sugerował, że podane w nim warunki umowy są wiążące, to ostatecznie mogą one być inne. Poza tym w błąd może , wprowadzać to, że bank eksponuje informacje o możliwym zysku, kosztem danych o ewentualnych stratach.

Jeśli postawione zarzuty potwierdzą się, to prezes UOKiK może nakazać zaniechanie praktyki i usunięcie jej skutków oraz nałożyć karę pieniężną do wysokości 10 proc. obrotu osiągniętego w poprzednim roku – informuje UOKiK.

Komentarze