Informacje

Bez zmian na fotelu prezesa Towarowej Giełdy Energii. Paweł Ostrowski ponownie wybrany na kolejną kadencję

Sz Sz

  • 30 czerwca 2017
  • 15:55
  • 0
  • Tagi: ludzie rynek kapitałowy spółka akcyjna Towarowa Giełda Energii zarząd
  • Powiększ tekst

Walne Zgromadzenie Towarowej Giełdy Energii S.A. powołało ponownie Pawła Ostrowskiego na stanowisko prezesa - informuje spółka

Ostrowski posiada ponad piętnastoletnie doświadczenie w pracy na rynku kapitałowym. Na stanowisku prezesa TGE jest od 14 grudnia 2016 r. Wcześniej pracował dla takich instytucji finansowych, jak m.in. PKO Bank Polski S.A., Societe Generale, Deutsche Bank Polska S.A., BNP Paribas Polska S.A.

Od 2007 r. piastował stanowisko dyrektora sprzedaży w Departamencie Skarbu PKO BP . Specjalizuje się w sprzedaży produktów skarbowych oraz instrumentów zabezpieczających ryzyka towarowe oraz ryzyka stopy procentowej. Uczestniczył w projektach związanych z wdrażaniem pakietu MiFID, a także fuzją z Nordea Bank Polska S.A. Paweł Ostrowski jest również Członkiem Ogólnego Zgromadzenia Europex.

Prezes TGE jest absolwentem Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, gdzie uzyskał stopień doktora. Ukończył również Program Executive MBA University of Illinois at Urbana – Champaign i Uniwersytetu Warszawskiego na Wydziale Zarządzania oraz studia podyplomowe w zakresie prawa rynków kapitałowych na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego.

Obecnie w składzie Zarządu TGE są: Paweł Ostrowski – prezes oraz Dagmara Gorzelana, członek rady nadzorczej TGE, oddelegowany do czasowego wykonywania czynności wiceprezesa Towarowej Giełdy Energii S.A., na okres nie dłuższy niż 3 miesiące.

Komentarze