Przeciętne wynagrodzenie w II kw. 2017 r. wzrosło w ujęciu rocznym o 5 proc. i wyniosło 4.220,69 zł. (w drugim kwartale 2016 r. wyniosło 4.019,08 zł) – poinformował GUS.

Jak informuje GUS, w stosunku do poprzedniego kwartału kwota przeciętnego wynagrodzenia spadła o ponad 3 proc. (przeciętne wynagrodzenie w pierwszym kwartale 2017 r. wynosiło 4353,55 zł.)