Informacje

Barometr koniunktury IRG SGH wzrósł o 0,15 pkt kw/kw i o 4,1 pkt r/r w III kw.

Zespół wGospodarce

Zespół wGospodarce

Portal informacji i opinii o stanie gospodarki

  • 10 sierpnia 2017
  • 11:54
  • 0
  • Tagi: biznes gospodarka przedsiębiorczość SGH
  • Powiększ tekst

Barometr koniunktury gospodarczej IRG SGH wzrósł o 0,15 pkt kw/kw, a w ujęciu rocznym wzrósł o 4,1pkt i w III kwartale 2017 r., poinformował Instytut Rozwoju Gospodarczego Szkoły Głównej Handlowej (IRG SGH). Wartości wskaźników koniunktury dla wszystkich branż, poza budownictwem, rolnictwem i bankowością, są ujemne

III kwartał to zwykle okres najsilniejszego pozytywnego oddziaływania czynników sezonowych. W efekcie poziom aktywności gospodarczej w tym kwartale jest najwyższy. Takie zachowania obserwowaliśmy do 2014 roku. Od trzech lat reakcje przedsiębiorstw odbiegają od wcześniej obserwowanego rytmu. Przebieg wartości zarówno barometru, jak i poszczególnych wskaźników koniunktury wskazuje na dryfowanie gospodarki. Po okresach poprawy następują nieoczekiwane pogorszenia koniunktury. Tak jest i w III kwartale 2017 r. w głównych obszarach aktywności gospodarczej - czytamy w komunikacie.

Według IRG SGH, oczekiwania przedsiębiorców w przemyśle przetwórczym na kolejny kwartał są pesymistyczne. Przedsiębiorcy przewidują dalszy spadek zamówień i produkcji. Silniej odczuwają ograniczenia działalności gospodarczej, na pierwszych miejscach wymieniając obciążenia podatkowe, niestabilność przepisów prawnych i niedostateczny popyt. Problemem jest również brak wykwalifikowanej siły roboczej.

Sektor budownictwa wykazuje lepszą sytuację. Wskaźnik koniunktury dla tej branży zwiększył swoją wartość w ujęciu kwartalnym i rocznym. Oczekiwania przedsiębiorców na kolejny kwartał są zdecydowanie bardziej optymistyczne niż w przemyśle.

Wskaźnik kondycji gospodarstw domowych dotyczący dotyczy nastrojów konsumentów, spadł o 2,2 pkt w III kw. br., jednak nie wpłynął on na zmianę linii trendu, która pozostaje rosnąca od ponad trzech lat, podało IRG SGH.

Spadek w tym kwartale wynika z pogorszenia ocen dotyczących przewidywanej sytuacji finansowej gospodarstw domowych oraz niższych ocen przyszłej ogólnej sytuacji gospodarczej kraju. Nieco zwiększyły się także obawy przed bezrobociem, ale gospodarstwa domowe przewidują mimo wszystko przyrost oszczędności. Widoczny jest także niepokój o wzrost cen i w konsekwencji kosztów utrzymania w kolejnym kwartale. Mimo wspomnianych obaw gospodarstwa domowe wykazują w oczekiwaniach na najbliższe miesiące zdecydowanie większy optymizm niż przedsiębiorcy - czytamy w materiale.

"Analiza zarówno kwartalnych, jak i rocznych zmian wartości wskaźników koniunktury w poszczególnych branżach wskazuje na niepewność ocen i odchylenia od obserwowanych wcześniej wzorców sezonowości. Wyraźny trend wzrostowy utrzymuje się jedynie w ocenach konsumentów, które reprezentuje wskaźnik kondycji gospodarstw domowych. W pozostałych branżach obserwujemy naprzemiennie krótkie okresy wzrostów i spadków wartości wskaźników, co przekłada się na brak wyrazistego trendu barometru IRG SGH. W następnym kwartale trudno oczekiwać poprawy, gdyż przewidywania przedsiębiorców nie są optymistyczne, a jest to okres negatywnego oddziaływania czynników sezonowych" - podano również.

Barometr IRG SGH, jest wypadkową ocen siedmiu obszarów.

(ISBnews)

Komentarze