Informacje

Inwestycje w polskie koleje

Zespół wGospodarce

Zespół wGospodarce

Portal informacji i opinii o stanie gospodarki

  • 19 września 2017
  • 13:19
  • 0
  • Tagi: Agencja Rozwoju Przemysłu Fabryka Pojazdów Szynowych H. Cegielski innowacje Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa Ministerstwo Rozwoju Polski Tabor Szynowy Przewozy Regionalne Strategia na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju
  • Powiększ tekst

Spółki z Grupy ARP rozpoczynają współpracę, której celem jest wybudowanie pojazdu z podwójnym napędem spalinowo-elektrycznym. Dzięki porozumieniu pomiędzy Polskim Taborem Szynowym, Przewozami Regionalnymi i Fabryką Pojazdów Szynowych Cegielski już wkrótce na tory wyjedzie pierwszy w Polsce pociąg hybrydowy.

Celem podejmowanej współpracy jest m.in. opracowanie specyfikacji technicznej i funkcjonalnej innowacyjnego, dwunapędowego spalinowo-elektrycznego pojazdu szynowego, jego budowa, a następnie przeprowadzenie jego eksploatacji próbnej.

Jest to proces badawczo-rozwojowy. Proces długi, żmudny i bardzo kosztowny. Mamy nadzieję, że produkt ten zaspokoi oczekiwania konsumentów – powiedziała Jadwiga Emilewicz, wiceminister Ministerstwa Rozwoju.

Założenia wpisują się w Strategię na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju, w której szczególne miejsce zajmuje zwiększenie poziomu inwestycji w przemysł kolejowy. Na rozwój przemysłu kolejowego przewidziano fundusze z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko w wysokości 8,5 mld euro.

Wsparcie masowej produkcji taboru kolejowego jest niezbędne, by skutecznie konkurować na europejskich rynkach. W Polsce przez bardzo długi czas brakowało programu wymiany taboru i modernizacji, dlatego przemysł nie mógł rozwinąć swojego potencjału. Jest to szczególnie ważne w kontekście rosnącego na całym świecie popytu na pojazdy z napędem niskoemisyjnym. Dlatego przygotowaliśmy specjalny program wsparcia dla producentów taboru, którego celem jest rozwój innowacyjności w zakresie jego produkcji – dodała Emilewicz.

W działania stymulujące produkcję taboru włącza się również Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa, które w ramach Krajowego Programu Kolejowego w perspektywie nadchodzących sześciu lat na modernizację linii kolejowych planuje przeznaczyć środki w wysokości ponad 66 mld zł.

Dynamiczny rozwój polskich producentów taboru umożliwia konkurowanie na rynkach zagranicznych, ale również pozwala poprawić komfort podróżowania dla rzeszy pasażerów, dla której kolej jest podstawowym i codziennym środkiem transportu do pracy, czy szkoły – powiedział Andrzej Bittel, wiceminister Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa.

List intencyjny podpisany 19 września br. pomiędzy Polskim Taborem Szynowym, Przewozami Regionalnymi oraz Fabryką Pojazdów Szynowych H. Cegielski to kolejne porozumienie spółek z Grupy ARP.

Każda ze stron listu intencyjnego wnosi do projektu swoją wiedzę i doświadczenie. Dla nas priorytetem jest zapewnienie rozwoju tym firmom – powiedział Marcin Chludziński, prezes ARP.

Projekt zaprezentowany przez spółki z Grupy ARP ma na celu stworzenie optymalnego rozwiązania dla tzw. tras mieszanych, które wymagają zarówno pojazdów spalinowych jak i tych z napędem elektrycznym. Prace nad rozwiązaniem tego problemu wkrótce rozpoczną się w Fabryce Pojazdów Szynowych.

Pojazd z mieszanym napędem jest alternatywą dla przewoźnika wykorzystującego pojazdy spalinowe i elektryczne na jednej linii komunikacyjnej. Służyć ma głównie do realizacji przewozów w ruchu regionalnym i może być eksploatowany na liniach zelektryfikowanych jak i bez dostępu do elektryfikacji. Projekt ma kosztować prawie 300 mln zł, a jego realizacja ma się zakończyć do końca 2019 r.

AH

Komentarze