Informacje

autor: www.sxc.hu
autor: www.sxc.hu

Wysokie kary w KZN z powodu niskiego zaufania

Zespół wGospodarce

Zespół wGospodarce

Portal informacji i opinii o stanie gospodarki

  • 18 października 2017
  • 08:14
  • 0
  • Tagi: budżet gospodarka KZN nieruchomości Prawo
  • Powiększ tekst

Powodem wprowadzenia wysokich kar za zawyżanie czynszów w budynkach Krajowego Zasobu Nieruchomości jest niski poziom zaufania pomiędzy instytucjami publicznymi a przedsiębiorcami sektora prywatnego - mówiła ekspert ds. gospodarki i polityki mieszkaniowej dr Alina Muzioł-Węcławowicz.

To obawa przed oddaniem mienia publicznego w niegodne ręce prywatnego operatora, zainteresowanego szybkim i wysokim zyskiem” - dodała Alina Muzioł-Węcławowicz.

Wiceminister w MIB Tomasz Żuchowski powiedział PAP, że operatorzy, zarządzający mieszkaniami wybudowanymi w ramach KZN, będą zobowiązani do utrzymywania czynszów na poziomie określonym rozporządzeniem. „Nieuczciwi operatorzy zapłacą milionowe kary za przekroczenie poziomów” - dodał Żuchowski, zaznaczając jednocześnie, że „mam nadzieję, że Krajowy Zasób Nieruchomości nie będzie zmuszony do wymierzenia tak wysokich kar finansowych”.

Jak zauważyła Alina Muzioł-Węcławowicz, „kiedy już prezes KZN wybierze w przetargu operatora prywatnego, traci wpływ na jego decyzje”. „Tu nie będzie włączał się NIK, czy inne organy publiczne, poza uprawnionymi służbami. Prezes KZN będzie sam kontrolować i wymierzać sprawiedliwość, dzięki wprowadzonym karom” - mówiła.

Kary mają chronić najemców przed nadmiernie wyśrubowanymi stawkami czynszu” - dodała Alina Muzioł-Węcławowicz. „Normowanie czynszu w tego typu zasobach to jest trudne i odpowiedzialne zadanie, zważywszy na wszystkie uwarunkowania i ich zróżnicowanie regionalne i lokalne” - powiedziała ekspertka.

Jak zauważyła, jest też ryzykowne, bo ustalany limit jest swoistym „zaproszeniem do stosowanie tego, co przyzwolone”, nawet jeśli w konkretnym przedsięwzięciu kalkulację stawki czynszu można by poprowadzić inaczej z ekonomicznego punktu widzenia.

Muzioł-Węcławowicz dodała , że w „takiej sytuacji kara nie będzie przysługiwała”.

Jak podało Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa, czynsze w mieszkaniach, budowanych w ramach Krajowego Zasobu Nieruchomości, będą ustalane co roku w rozporządzeniu wydawanym przez ministra właściwego ds. budownictwa. „Nie będzie możliwe podniesienie ustalonego rozporządzeniem czynszu nawet o grosz” - mówił wiceminister Żuchowski. Jak wyjaśnił, chodzi o to, że „program ma przede wszystkim pomagać ludziom, których nie stać na wynajem mieszkania na rynku komercyjnym”.

Ten przepis ma zapobiegać zjawisku podnoszenia czynszów w mieszkaniach wybudowanych na gruntach KZN. Obiecywaliśmy, że czynsze będą możliwie niskie i chcemy dotrzymać tej obietnicy” - podkreślił.

Poinformował też, milionowe kary przewidziane w ustawie o KZN mają „odstraszać” operatorów, którzy chcieliby w nieuczciwy sposób wzbogacić się na mieszkaniach wybudowanych w ramach Krajowego Zasobu Nieruchomości. „To, czy operatorzy przestrzegają ustalonych wysokości czynszów, będzie nadzorowane przez urzędników KZN” - mówił Żuchowski. Jak tłumaczył, jeżeli „operator nie uiści kary, Krajowy Zasób Nieruchomości będzie miał prawo odebrać mu ten budynek wraz z gruntem”.

PAP/ as/

Komentarze