Informacje

www.sxc.hu
www.sxc.hu

Narodowy Program Zatrudnienia

Zespół wGospodarce

Zespół wGospodarce

Portal informacji i opinii o stanie gospodarki

  • 22 maja 2013
  • 15:06
  • 0
  • Tagi: bezpieczeństwo bezrobocie biznes gospodarka kryzys PiS polityka praca praca na etat pracodawca pracownik prawo
  • Powiększ tekst

Prezentujemy fragmenty nowej propozycji największej partii opozycyjnej - Prawo i Sprawiedliwość przygotowało Narodowy Program Zatrudnienia. Ma on zapewnić nowe kierunki rozwoju i zatrudnienia dla Polaków. Szczegóły poniżej.

Według ekspertów PiS program ma zapewnić możliwość tworzenia nowych miejsc pracy, jak również rozwój przedsiębiorczości i wzrost zamożności Polaków.

Prawo i Sprawiedliwość złożyło w Sejmie projekt Narodowego Programu Zatrudnienia już 9 października 2012 roku (numer druku 1292). Program został zaprezentowany na debacie „Więcej Pracy”, która odbyła się w 2012 roku w opuszczonych halach produkcyjnych w podwarszawskim Ursusie.  Od tego czasu PiS zorganizował kilka debat i spotkań poświęconych zwalczaniu bezrobocia i kompleksowego wspierania zatrudnienia. Pierwsze czytanie projektu przewidziano 22 maja 2013 roku.

Narodowy Program Zatrudnienia to obszerny projekt ustawy z gotowymi rozporządzeniami, który ma w znaczący sposób stymulować zatrudnienie w tych obszarach, w których problem bezrobocia jest największy.

Oto jak prezentuje się w szczegółach:

- 1 mln 200 tys. nowych miejsc pracy dla ludzi młodych;
- Szansa na miejsca pracy dla mieszkańców gmin i małych miasteczek szczególnie dotkniętych przez plagę bezrobocia;
- Ulgi podatkowe dla przedsiębiorców, którzy tworzą miejsca pracy;

Kilka założeń:

 


- Obniżenie wysokości składek na ubezpieczenia społeczne na obszarze gmin szczególnie dotkniętych bezrobociem

Proponuje się zmniejszenie o 50% wysokości składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w części finansowanej przez pracodawcę, będącego płatnikiem w przypadku zatrudnienia młodych pracowników w pełnym wymiarze czasu pracy przez okres pierwszych dwunastu miesięcy ich zatrudnienia, przez okres przynajmniej trzech lat.

- Pożyczki i kredyty udzielane z Funduszu Wspomagania Zatrudnienia i Funduszu Wspierania Przedsiębiorczości ludzi młodych

Pierwszeństwo w otrzymaniu pożyczki bądź kredytu będą mieli bezrobotni absolwenci, którzy chcą podjąć działalność gospodarczą. Wnioskodawca zobowiązuje się do utworzenia najmniej trzech miejsc pracy dla ludzi młodych, zatrudnionych na pełnym etacie, na okres co najmniej 3 lat.

Pożyczki i kredyty mogą być umarzane, a spłata kredytu wraz z odsetkami zawieszana, jeżeli sytuacja ekonomiczna przedsiębiorcy ulegnie pogorszeniu.

- Odliczanie od podstawy opodatkowania kwoty stanowiącej równowartość jednego miejsca pracy;
Przedsiębiorca, będący podatnikiem może odliczyć od podstawy opodatkowania w podatku dochodowym, kwotę stanowiącą zryczałtowaną wartość kosztu utworzenia nowo utworzonego miejsca pracy, bądź odroczyć termin płatności podatku dochodowego – zarówno podatnik podatku od osób fizycznych jak też podatnik podatku dochodowego od osób prawnych;   

PiS proponuje też zmiany w ustawach:

- zmniejszenie do 50% stawki maksymalnej podatku od nieruchomości związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej dla przedsiębiorców zatrudniających określoną liczbę osób do 35 roku życia;
- zmniejszenie do 50% stawki maksymalnej w podatku od środków transportu;
- wprowadzenie nowej kategorii podatnika – młody przedsiębiorca, który miałby zmniejszoną wysokość płaconych zaliczek w podatku dochodowym do 50%;
- dla osób rozpoczynających wykonywanie działalności gospodarczej, przedłużenie o dodatkowe 12 miesięcy możliwości stosowania obniżonej o 50% podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne;
- w ustawie o zryczałtowanym podatku dochodowym wprowadzenie nowej kategorii – młody przedsiębiorca, który będzie objęty preferencją w postaci odrębnej stawki podatkowej w wysokości 3,5%. Stawkę karty podatkowej dla małych przedsiębiorców proponuje obniżyć się o 30%.

Program z pewnością jest wart analizy. Teraz czas na reakcję rządzących.

as/

Komentarze