Informacje

Wojciech Nagel, przewodniczący Rady GPW / autor: fot. materiały prasowe
Wojciech Nagel, przewodniczący Rady GPW / autor: fot. materiały prasowe

Jak dać GPW nowy impuls rozwojowy?

Gazeta Bankowa

Gazeta Bankowa

Najstarszy magazyn ekonomiczny w Polsce.

  • 14 listopada 2017
  • 13:26
  • 0
  • Tagi: finanse finansowanie giełda Giełda Papierów Wartościowych GPW inwestor inwestowanie inwestycje kapitał MŚP parkiet Polski Kompas 2017 Program Budowy Kapitału rynek kapitałowy spółki publiczne Wojciech Nagel
  • Powiększ tekst

W ciągu ostatnich dwóch wieków polska Giełda odgrywała istotną rolę społeczną i była świadectwem ambicji gospodarczych kraju. W dwusetną rocznicę jej otwarcia należy zrobić wszystko, aby w kolejnych dziesięcioleciach Giełda była inspiratorem rozwoju zarówno polskiej przedsiębiorczości, jak i całej gospodarki – pisze na łamach „Polskiego Kompasu 2017” - Wojciech Nagel, przewodniczący Rady Giełdy Papierów Wartościowych

Historia giełdy w Polsce liczy już 200 lat. 12 maja 1817 r. w gmachu Pałacu Saskiego w Warszawie została otwarta Giełda Kupiecka. Był to pierwszy polski rynek papierów wartościowych, walut i towarów, który rozpoczął proces tworzenia polskiego rynku kapitałowego.

Od początku swojego istnienia – wielokrotnie przerywanego wydarzeniami geopolityczno-historycznymi – Giełda w Warszawie miała przede wszystkim wspierać rozwój ekonomiczny kraju. Pamięć o tym historycznym dziedzictwie motywuje obecny Zarząd GPW do podejmowania działań oznaczających dalszy, dynamiczny rozwój rynku. Znajdujemy się bowiem w momencie przełomowym – otwieramy nowy rozdział w historii GPW, pragnąc nadać Giełdzie nowy impuls rozwojowy.

GPW oraz polski rynek kapitałowy obecnie

Pomimo niełatwego otoczenia rynkowego i wielu wyzwań GPW jest nadal największą i najbardziej perspektywiczną giełdą w regionie. Za nami jest już dobry II kwartał 2017 r., w którym Grupa Kapitałowa GPW wypracowała historycznie najwyższy zysk netto. Dobrą perspektywą na kolejne kwartały są przejęcie przez GPW Benchmark organizacji fixingu stawek WIBIDWIBOR, a także sprzyjające nastroje rynkowe, w tym widoczna poprawa sentymentu na rynku pierwotnym. Rosnąca liczba interesujących debiutów oraz obecność na rynkach GPW ponad 880 spółek potwierdzają nie tylko dojrzałość polskiego rynku kapitałowego, lecz także jego silną pozycję wśród europejskich parkietów.

Oferta GPW obejmuje również rynek nastawiony na obligacje. Catalyst – to rynek, który zrewolucjonizował sposób pozyskiwania kapitału nie tylko przez przedsiębiorstwa, lecz i przez samorządy. Dzięki nieznacznej korelacji z zagranicą stanowi stabilną ofertę i ostoję dla inwestorów charakteryzujących się nieco mniejszym przekonaniem do ryzyka. Wartość nieskarbowych instrumentów dłużnych notowanych na Catalyst na koniec IV kwartału 2016 r. osiągnęła rekordową wysokość.

Przyszłość rynku kapitałowego w Polsce

Bardzo dobre wyniki oraz stabilna sytuacja Giełdy cieszą wszystkie środowiska związane z budową polskiego rynku kapitałowego. Nie przysłaniają one jednak pojawiających się wyzwań i nie odwracają naszej uwagi od konieczności wyznaczenia kolejnych długoterminowych planów, których realizacja udanie wprowadzi Giełdę w nowy rozdział jej historii. Kontynuacja rozwoju polskiego rynku kapitałowego wymaga tego, aby warszawski parkiet tętnił życiem. Giełda nie jest urzędem, a źródłem jej krwiobiegu jest aktywne działanie – dlatego mamy zamiar budować nowe relacje z inwestorami polskimi i zagranicznymi, przedstawiając im interesującą ofertę biznesową.

Dostęp do bezpiecznych źródeł finansowania jest podstawową potrzebą każdej firmy – zarówno korporacji, firmy rodzinnej, jak i spółek z sektora MSP. GPW zamierza nadal wzmacniać system zachęt, które mają skłonić sektor MSP do korzystania ze źródeł finansowania w ramach publicznego rynku kapitałowego. Jeśli inwestorzy giełdowi, podobnie jak zwyczajni Polacy, będą inwestować na giełdzie, w dodatkowy sposób przyczynią się do rozwoju polskiej gospodarki, stając się jej najistotniejszą siłą napędową.

Nie zapominamy jednocześnie o zdynamizowaniu relacji z interesariuszami i zachęcaniu do debiutu na GPW spółek największych – z naszego doświadczenia wynika bowiem, że nic tak nie pomaga w zachęcaniu Polaków do inwestowania jak oferta publiczna znanej i poważanej firmy. Właśnie takie przedsiębiorstwa pojawiają się w tym roku na Głównym Rynku GPW. Wartość dwóch największych debiutów na Giełdzie Papierów Wartościowych w roku 2017 wyniosła (według danych z sierpnia) łącznie 6,03 mld zł. Były to największe od lat, rekordowe oferty spółek prywatnych. Mają one dla Giełdy strategiczne znaczenie – umocniły bowiem zaufanie do polskiego rynku kapitałowego, jednocześnie przyciągając na GPW nowych inwestorów. Warto wspomnieć, że obie firmy, które przedstawiły rekordowe oferty, są kontrolowane przez kapitał rodzimy.

W najbliższych latach jednym z nadrzędnych celi GPW pozostaje również edukacja finansowa Polaków oraz zwiększenie zainteresowania inwestowaniem wśród naszych obywateli. Poprawa poziomu wiedzy finansowej w naszym kraju może stanowić impuls, który w dłuższej perspektywie przyczyni się do zwiększonej aktywności inwestorów indywidualnych na GPW. 200 lat temu, na początku swego istnienia, Giełda była miejscem zarezerwowanym raczej dla elit społecznych i gospodarczych. Dziś jednak inwestować na Giełdzie może każdy – musimy zatem zachęcić inwestorów do powrotu oraz odbudowywać zaufanie do Giełdy i rynku kapitałowego przez wspólną pracę wszystkich uczestników rynku.

Podkreślamy także ważną rolę państwa w budowie spójnego i komplementarnego rynku kapitałowego. Już teraz dzięki wpisaniu GPW w rządową strategię i Program Budowy Kapitału można liczyć na to, że warszawska Giełda zaangażuje się w proces bliskiej współpracy wszystkich uczestników polskiego rynku kapitałowego i stanie się ważnym ogniwem rozwoju polskiej przedsiębiorczości. Warto podejmować dalsze kroki w tym kierunku. Pomoc państwa w budowie kultury oszczędzania i zaufania do instytucji finansowych wśród Polaków w najbliższych latach będzie bezcenna. Dobrze wyedukowany ekonomicznie Polak łatwiej weźmie odpowiedzialność za swoją finansową przyszłość.

Rozwój Giełdy oraz innych gałęzi gospodarki w wielu przypadkach stanowi system naczyń połączonych. Przygotowanie nowej państwowej strategii dla rynku oznacza zwiększenie innowacyjności i konkurencyjności polskiej gospodarki. Sukces rynku kapitałowego to sukces ekonomiczny Polski i źródło rozwoju społeczeństwa. Pamiętajmy o tym, wspólnie otwierając nowy rozdział w historii Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie.

Publikacje „Polskiego Kompasu – rocznika instytucji finansowych i spółek akcyjnych” od trzech lat spotkają się z ogromnym uznaniem i zainteresowaniem w środowisku finansowym i biznesowym. Pełne wydanie edycji Polskiego Kompasu 2017 w formacie PDF dostępne jest na stronie www.gb.pl a także w aplikacji „Gazety Bankowej” na urządzenia mobilne

Komentarze