Informacje

autor: BGK
autor: BGK

BGK pomoże spłacić kredyt na innowacje

Anna Raciniewska

Anna Raciniewska

dziennikarz, architekt

  • 14 lutego 2018
  • 12:31
  • 0
  • Tagi: BGK innowacje kredyt Kredyt na innowacje technologiczne mir mśp poir technologie
  • Powiększ tekst

Od 15 lutego przedsiębiorcy mogą składać w BGK wnioski o dofinansowanie w programie „Kredyt na innowacje technologiczne”

Jednym z głównych priorytetów Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju jest unowocześnianie polskiej gospodarki i przeznaczanie wsparcia na wdrażanie nowych technologii. W wypełnieniu tego zadania pomagają fundusze unijne z Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój (PO IR). Bank Gospodarstwa Krajowego we współpracy z sektorem bankowym, realizując „Kredyt na innowacje technologiczne” POIR, wspiera polskie firmy, które kupują lub wdrażają nowe technologie.

autor: BGK
autor: BGK

Jutro rozpoczyna się kolejna, już czwarta edycja programu. Małe, mikro i średnie przedsiębiorstwa, które wprowadzają na rynek innowacyjne produkty lub usługi korzystają ze wsparcia BGK od 2007 roku. Teraz będą aplikować o premię technologiczną w kwocie aż do 6 mln złotych. Wkład własny przedsiębiorcy musi wynosić przynajmniej 25 proc., BGK zrefunduje do 70 proc. kosztów kwalifikowanych - w zależności od wielkości firmy wnioskodawcy oraz regiony w jakim działa.

Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju dodało na ten cel kolejne 50 mln euro. W sumie do rozdysponowania jest 550 mln zł z PO IR 2014 – 2020.

BGK dofinansowuje inwestycje w formie premii, która przeznaczana jest na spłatę części kredytu technologicznego zaciąganego w bankach komercyjnych. Mogą ją uzyskać przedsiębiorstwa, które w wyniku wdrożenia innowacyjnej technologii wprowadzą na rynek nowe lub znacząco ulepszone produkty, usługi lub procesy. Dotychczas przedsiębiorca musiał wyróżnić się swoją innowacją na skalę światową, w aktualnej edycji szansę zyskują firmy, których wdrożenia są innowacyjne w stosunku do dotychczas wytwarzanych na terytorium RP.

Jak złożyć wniosek o premię technologiczną?

W pierwszej kolejności zainteresowani przedsiębiorcy powinni udać się do jednego z 18 banków współpracujących z BGK (należą do nich również dwa zrzeszenia banków spółdzielczych), aby otrzymać promesę udzielenia kredytu technologicznego lub zawrzeć z bankiem warunkową umowę kredytu. Po uzyskaniu promesy lub zawarciu warunkowej umowy kredytowej przedsiębiorca składa do BGK wniosek o dofinansowanie projektu.

Złożenie wniosku o dofinansowanie jest możliwe od 15 lutego od godziny 8.00 i odbywa się on-line: za pośrednictwem generatora wniosków opracowanego specjalnie na potrzeby poddziałania 3.2.2 Kredyt na innowacje technologiczne. Oprócz przygotowania i złożenia wniosku, generator będzie służyć jako platforma do komunikacji pomiędzy BGK a wnioskodawcą w trakcie oceny projektu.

autor: BGK
autor: BGK

Bank Gospodarstwa Krajowego zdecydował się na optymalizację formuły naboru wniosków. Konkurs będzie przeprowadzony w trzech rundach (I runda: 15.02-01.03.2018 r., II runda: 8.03-05.04.2018 r., III runda: 12.04-24.05.2018 r.).

autor: BGK
autor: BGK

Po każdym z etapów złożone wnioski będą oceniane, bez konieczności czekania na zakończenie całego naboru. Usprawni to proces naboru wniosków, a zainteresowani przedsiębiorcy będą mieli wystarczająco dużo czasu na przygotowanie dokumentacji. Wniosek będzie można złożyć wyłącznie w jednej z rund. Do czasu oceny projektu przez panel ekspertów przedsiębiorca będzie mógł poprawić lub uzupełnić swój wniosek. Jeśli zajdzie potrzeba, środki do wykorzystania w każdej z rund, będą mogły zostać przesunięte.

Kredyt na innowacje technologiczne – dotychczasowe efekty

Na tle pozostałych unijnych programów, ten odniósł duży sukces - 35 proc. przedsiębiorców uzyskało wsparcie.

autor: BGK
autor: BGK

Od 2015 r. Bank Gospodarstwa Krajowego przeprowadził 3 nabory wniosków o dofinansowanie, w których mikro, mali i średni przedsiębiorcy złożyli 1364 aplikacje. Opiewały one na łączną kwotę dofinansowania ok. 4,6 mld zł, będącą wsparciem realizacji projektów o wartości prawie 10 mld zł. Promesę premii technologicznej uzyskały 472 projekty, dla których wartość wsparcia ze strony BGK wyniosła ok. 1,7 mld zł. Do tej pory bank zawarł prawie 360 umów o dofinansowanie, które przekroczy 1,25 mld zł. Wdrożenia innowacyjnych rozwiązań technologicznych obejmują praktycznie wszystkie branże m.in. meblarstwo, produkcję przemysłową, przemysł spożywczy, budowlany czy motoryzacyjny, ale również kosmiczny.

Komentarze