Informacje

We wtorek Rada Mieszkalnictwa zajmie się wysokością dopłat do czynszu

Zespół wGospodarce

Zespół wGospodarce

Portal informacji i opinii o stanie gospodarki

  • 19 marca 2018
  • 17:17
  • 1
  • Tagi: mieszkaniówka prawo Rada Mieszkalnictwa rynek nieruchomości specustawa mieszkaniowa
  • Powiększ tekst

Na najbliższym posiedzeniu Rada Mieszkalnictwa ma zająć się kryteriami i wielkością dopłat do czynszu dla najuboższych w programie Mieszkanie plus oraz przepisami związanymi z użytkowaniem wieczystym gruntów – zapowiedział Artur Soboń wiceminister w resorcie Inwestycji i Rozwoju

Jednocześnie Soboń poinformował, że do końca roku zostanie przygotowany kodeks urbanistyczno-architektoniczny tak żeby tworzył razem z prawem budowlanym jedną całość. To powinna być spójna całość – skomentował wiceminister, i jak dodał kodeks będzie przygotowany na bazie przepisów, którzy przygotowali nasi poprzednicy.

Z kolei jeśli chodzi o projekt ustawy dotyczący organizacji nadzoru budowlanego mamy własną koncepcję, którą przygotowujemy od nowa – dodał Soboń.

Wiceminister skomentował również niektóre przepisy specustawy mieszkaniowej, która ma generalnie przyspieszyć proces inwestycyjny i budowlany w mieszkaniówce. Dzięki standardom urbanistycznym dokładnie sprecyzowanych w specustawie, nie będzie już można budować osiedli mieszkaniowych ad hoc, w polu bez niezbędnej dla mieszkańców infrastruktury jak: transport drogi, sklepy przedszkola.

Od inwestora oczekujemy najwyższych standardów, a to oznacza ścisłe przestrzeganie i egzekwowanie terminów, ale także kar za niezrealizowanie inwestycji zgodnie z przepisami. Na przykład jeżeli inwestycja nie spełni standardów urbanistycznych to inwestor nie otrzyma pozwolenia na użytkowanie, a to już będzie problem po jego stronie – zapowiada Soboń.

Standardy urbanistyczne zapisane w ustawie określają precyzyjnie warunki lokalizacji dla inwestycji mieszkaniowej jak np. zapewnienie w odległości 3 km. od osiedla, szkoły podstawowej i przedszkoli, mieszkania mają być budowane nie dalej niż km. od sklepów i usług. Przystanek ma również znajdować się nie dalej niż km.

Oczywiście jesteśmy otwarci na poszerzenie listy standardów, nasze propozycje będą poddane jeszcze debacie społecznej. W zamian za spełnienie tych wymogów inwestor otrzymuje w ramach specustawy skrócenie procedur związanych z rozpoczęciem inwestycji – mówił Soboń.

Jednocześnie wiceminister przypomniał, że głównym kryterium dzięki któremu inwestor będzie mógł skorzystać ze specustawy jest wybudowanie minimum 50 lokali.

Ustawa nie wyklucza inwestorów zarówno publicznych jak i prywatnych – podkreślał wiceminister.

Jego zdaniem docelowo specustawa ma zwiększyć ofertę mieszkań na rynku, zwiększyć skalę budownictwa mieszkaniowego i zwiększyć podaż mieszkań na rynku, tak żeby ceny metra kwadratowego spadły poprzez większą konkurencję na rynku.

To skala inwestycji mieszkaniowych ma gwarantować i decydować o konkurencyjności, a nie ten co ma ziemię. Tą specustawą otwieramy rynek –zapowiada Soboń.

Komentarze