Informacje

Opublikowano ustawy o rentach dla niepełnosprawnych

Zespół wGospodarce

Zespół wGospodarce

Portal informacji i opinii o stanie gospodarki

  • 17 maja 2018
  • 20:36
  • 0
  • Tagi: niepełnosprawni polityka polityka społeczna rehabilitacja renta renta socjalna
  • Powiększ tekst

Regulacje podnoszące rentę socjalną do 100 proc. kwoty najniższej renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy oraz o szczególnych rozwiązaniach wspierających osoby o znacznym stopniu niepełnosprawności zostały w czwartek opublikowane w Dzienniku Ustaw.

Pierwsza z ustaw dotyczy podniesienia renty socjalnej do 100 proc. kwoty najniższej renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy. Zgodnie z ustawą renta ta wzrośnie z 865,03 zł do 1.029,80 zł. Druga z ustaw wprowadza szczególne uprawnienia w dostępie do świadczeń opieki zdrowotnej, usług farmaceutycznych oraz wyrobów medycznych dla osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności.

O podpisaniu obu regulacji przez prezydenta Andrzeja Dudę poinformowała w poniedziałek Kancelaria Prezydenta.

Renta socjalna, która wynosi obecnie 865,03 zł, (czyli 84 proc. kwoty najniższej renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy), przysługuje osobie pełnoletniej, całkowicie niezdolnej do pracy z powodu naruszenia sprawności organizmu, które powstało: przed ukończeniem 18. roku życia w trakcie nauki w szkole, w szkole wyższej przed ukończeniem 25. roku życia, w trakcie studiów doktoranckich lub aspirantury naukowej.

Z danych ZUS wynika, że rentę socjalną pobiera 280 tys. osób (stan na marzec 2018 r.). Podwyższenie tego świadczenia do 1.029,80 zł spowoduje wzrost wydatków z budżetu państwa o około 45 mln zł miesięcznie, czyli 0,54 mld zł rocznie.

Natomiast ustawa wprowadzająca szczególne uprawnienia w dostępie do świadczeń opieki zdrowotnej, usług farmaceutycznych oraz wyrobów medycznych dla osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności przewiduje m.in. zniesienie okresów użytkowania wyrobów medycznych (jak wózki inwalidzkie, cewniki, ortezy), prawo do korzystania ze świadczeń zdrowotnych i usług farmaceutycznych poza kolejnością, a także ze świadczeń specjalistycznych bez konieczności uzyskania skierowania.

Ustawa ta znosi limity finansowania przez NFZ świadczeń z zakresu rehabilitacji leczniczej udzielanych osobom ze znacznym stopniem niepełnosprawności. To regulacja analogiczna do przepisu znoszącego limit finansowania świadczeń z zakresu leczenia i diagnostyki onkologicznej, czyli umożliwiającą zmiany umów zawartych przez NFZ z placówkami medycznymi.

Według autorów tej ustawy (posłowie PiS) realizuje ona postulat wprowadzenia specjalnego dodatku dla osób niepełnosprawnych, ponieważ przyniesie gospodarstwom z osobą niepełnosprawną miesięcznie około 520 zł oszczędności. Protestujący podkreślają jednak, że nie oczekują świadczeń rzeczowych, ale dodatku wypłacanego w gotówce.

W Sejmie od 18 kwietnia trwa protest osób niepełnosprawnych i ich opiekunów. Protestujący zgłaszali dwa postulaty: zrównania renty socjalnej z minimalną rentą z tytułu niezdolności do pracy oraz wprowadzenia dodatku „na życie”, zwanego też „rehabilitacyjnym” dla osób niepełnosprawnych niezdolnych do samodzielnej egzystencji po ukończeniu 18. roku życia w kwocie 500 złotych miesięcznie; zaproponowali, by dodatek był wprowadzany krocząco: od września 2018 r. 250 zł, od stycznia 2019 roku - dodatkowo 125 zł i od stycznia 2020 r. również 125 zł.

Na podst. PAP

Komentarze