Informacje

Skarb Państwa udzielił gwarancji na 5,7 mld zł

Zespół wGospodarce

Zespół wGospodarce

Portal informacji i opinii o stanie gospodarki

  • 13 czerwca 2018
  • 18:03
  • 0
  • Tagi: BGK budżet finanse gwarancje Skarb Państwa
  • Powiększ tekst

Skarb Państwa udzielił w 2017 r. gwarancji na 5,7 mld zł

W 2017 roku Skarb Państwa udzielił dwie gwarancje na łączna kwotę 5,7 mld zł, a BGK udzielił ponad 40 tys. poręczeń i gwarancji na ponad 10 mld zł - poinformował sejmową komisję wiceminister finansów Tomasz Robaczyński.

Komisja wysłuchała w środę „Informację o poręczeniach i gwarancjach udzielonych w 2017 roku przez Skarb Państwa, niektóre osoby prawne oraz Bank Gospodarstwa Krajowego”.

Jak poinformował posłów wiceminister finansów Tomasz Robaczyński, w 2017 roku udzielono dwie gwarancje skarbu państwa na łączną kwotę 5,7 mld zł.

Gwarancje te były udzielone na zobowiązane zaciągnięte przez BGK w ciężar Krajowego Funduszu Drogowego w celu zapewnienia środków na realizację zadań funduszu oraz na zobowiązania zaciągane przez PKP PLK, w celu współfinansowania inwestycji infrastruktury kolejowej - powiedział.

Z kolei potencjalne i niewymagalne zobowiązania Skarbu Państwa z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji wynosiły na 31 grudnia 2017 ok. 116,9 mld zł, z tym że Skarb Państwa w ubiegłym roku nie wydatkował żadnych środków na spłatę gwarantowanych i poręczonych zobowiązań – relacjonował wiceszef MF.

Z kolei Bank Gospodarstwa Krajowego w 2017 roku udzielił w ramach programu wspierania przedsiębiorczości 43 tys. poręczeń i gwarancji na łączną kwotę 10,5 mld zł, w tym blisko 40 tys. gwarancji de minimis na kwotę 9,9 mld zł.

Te wyniki wskazują, że ten program jest dobrze dostosowany do oczekiwań przedsiębiorców, a także sektora bankowego - podkreślał Robaczyński.

Zaznaczył, że cały system udzielania poręczeń i gwarancji gwarantuje stabilność systemu finansów.

Na podst. PAP

Komentarze