Informacje

MF: Sektor bankowy może się konsolidować

Zespół wGospodarce

Zespół wGospodarce

Portal informacji i opinii o stanie gospodarki

  • 14 czerwca 2018
  • 12:41
  • 1
  • Tagi: finanse prawo sektor bankowy
  • Powiększ tekst

Istnieje przestrzeń do dalszej konsolidacji sektora bankowego w Polsce - ocenia Ministerstwo Finansów w dokumencie Monitor Konwergencji z Unią Gospodarczą i Walutową.

rynek banków w Polsce jest konkurencyjny, niemniej istnieje przestrzeń do dalszej konsolidacji sektora, bez zagrożenia monopolizacją rynku - napisano.

Obserwowana w Polsce konsolidacja sektora bankowego, pozwala z jednej strony na obniżenie kosztów prowadzenia działalności poprzez efekty skali, z drugiej zaś ułatwi polskim instytucjom finansowym w przyszłości konkurowanie na rynku europejskim - czytamy.

Ministerstwo Finansów stwierdziło też w dokumencie, że rozwój sektora usług finansowych w Polsce powinien zachować umiarkowane tempo.

Dysproporcje występujące pomiędzy Polską a strefą euro w zakresie podobieństwa struktur finansowych są efektem m.in. niższego poziomu rozwoju sektora finansowego. Niska relacja aktywów sektora finansowego do PKB wskazuje na przestrzeń do dalszego zrównoważonego rozwoju sektora usług finansowych w Polsce, który stopniowo następuje. Rozwój ten jednak powinien zachować umiarkowane tempo i zachodzić jednocześnie z rozwojem rynków kapitałowych - napisano.

Z uwagi na stabilność obecnego, tradycyjnego modelu systemu bankowego, konwergencję do stanu obserwowanego w rozwiniętych państwach UGW nie zawsze należy uznać za pożądaną - wskazano.

MF oceniło, że w Polsce relacja aktywów sektora finansowego do PKB kształtuje się na poziomie 136,6 proc. PKB i poziom ten - zbliżony do wartości obserwowanych na Słowacji - jest jednym z najniższych w UE.

SzSz(PAP )

Komentarze