Informacje

Żyjemy dużo dłużej niż ćwierć wieku temu

br

  • 9 sierpnia 2018
  • 19:39
  • 4
  • Tagi: demografia długość życia Eurostat finanse GUS statystyka
  • Powiększ tekst

Przeciętny Polak żyje 74,4 lat, a Polka 81,8 lat – poinformował GUS. Z publikacji Urzędu wynika, że w ciągu ostatnich 25 lat (od 1991 r.) trwanie życia mężczyzn wydłużyło się o prawie 8 lat, a kobiet o niemal 7 lat.

Podobnie jak w innych krajach, krótsze trwanie życia mężczyzn wynika ze zjawiska wysokiej nadumieralności mężczyzn, które obserwowane jest we wszystkich grupach wieku, a różnica ta zwiększa się wraz z wiekiem. Mężczyźni mieszkający w miastach żyją nieco dłużej niż zamieszkali na wsi – w 2017 r. ich przeciętne trwanie życia wynosiło 74,4 lat, a na wsi 73,3 – praktycznie na poziomie sprzed roku. Natomiast przeciętne trwanie życia kobiet jest wyrównane bez względu na miejsce zamieszkania (81,8 lat) – czytamy w opracowaniu.

GUS podaje, że „wydłużanie życia Polaków przez wiele lat wynikało głównie ze spadku umieralności niemowląt, a obecnie coraz większego znaczenia nabiera spadek natężenia zgonów wśród osób starszych”.

Zgodnie z badaniami europejskiego biura statystycznego Eurostatu za 2015 r., trwanie życia w zdrowiu w Polsce wyniosło dla kobiet ponad 77 proc. przewidywanego trwania życia, a dla mężczyzn prawie 82 proc.

Oznacza to, że w przypadku kobiet – spośród przewidywanych w 2015 r. prawie 82 lat trwania życia – pierwsze 63 lata (77 proc.) to okres bez ograniczeń spowodowanych niepełnosprawnością, a dla mężczyzn 60 lat z przewidywanych ponad 73 lat, tj. 82 proc. Jednakże wraz z wiekiem wskaźniki te ulegają obniżeniu i udział procentowy pozostałego życia bez niepełnosprawności zaczyna się zmniejszać, np.: mężczyzna w wieku 65 lat może oczekiwać, że jeszcze 48 proc. (prawie 8 lat) jego dalszego życia upłynie w zdrowiu, a kobieta – 42 proc. (ponad 8 lat) – podaje GUS.

I dodaje, że spośród krajów UE w 2015 r. najdłuższe życie w zdrowiu mieli mieszkańcy Malty i Szwecji – wśród kobiet – prawie 90 proc. (74–75 lat) to życie bez niepełnosprawności, a wśród mężczyzn ponad 90 proc. (73–74 lata). Najkrótsze: mieszkanki Portugalii – 65 proc., czyli 55 lat życia w zdrowiu na prawie 85 lat ogólnego trwania życia, a wśród mężczyzn – Austriacy i Estończycy – 73 proc. (odpowiednio: 58 i 54 lata).

W przypadku danych dotyczących sytuacji demograficznej Polski, Urząd podaje, że od 2012 r. utrzymuje się „ubytek rzeczywisty ludności”.

Wynikający z kształtujących się na przestrzeni lat trendów przedstawionych wyżej zjawisk demograficznych. W latach 2012–2017 liczba ludności kraju zmniejszyła się o ponad 104 tys. osób (po obserwowanym wzroście w okresie 2008–2011), zaś największy ubytek nastąpił w 2015 roku (–41 tys. osób) – czytamy w opracowaniu GUS.

Jak czytamy w opracowaniu GUS „przez najbliższe około 25 lat liczba ludności Polski zmniejszy się o 2,8 mln. osób (dla przypomnienia – w ciągu minionych 25 lat zwiększyła się o ponad 360 tys.)”.

Największy wpływ na ten stan rzeczy będzie miała umieralność (przewiduje się, że np. w 2040 r. liczba zgonów sięgnie 440 tys.), tj. zacznie wymierać wyż demograficzny z drugiej połowy lat 50. XX wieku – czyli obecni około 60-latkowie. Natomiast wiek emerytalny zaczną osiągać obecni 30/40-latkowie i będą wówczas stanowić najliczniejszą grupę. Mediana wieku ludności wyniesie 50 lat (tj. o prawie 10 lat więcej niż obecnie), co oznacza, że co drugi mieszkaniec Polski będzie już po 50-tce - napisano w analizie.

Komentarze