Informacje

źródło: twitter Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii
źródło: twitter Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii

Samozatrudnienie ma być korzystniejsze

Zespół wGospodarce

Zespół wGospodarce

Portal informacji i opinii o stanie gospodarki

  • 14 września 2018
  • 16:59
  • 10
  • Tagi: biznes debata emerytura finanse FUS zdrowie ZUS
  • Powiększ tekst

Konstytucja biznesu wprowadza dla osób, rozpoczynających działalność, szereg ułatwień i ulg, dzięki którym prowadzenie takiej działalności stanie się korzystniejsze – mówiła Gertruda Uścińska, prezes ZUS podczas V Forum Współpracy zorganizowanego przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

W konstytucji zawarto m.in. działalność nierejestrowaną czyli brak konieczności rejestracji działalności przy osiąganiu połowy minimalnego wynagrodzenia oraz ulgę na start czyli prowadzenie działalności przez pierwszych 6 miesięcy bez składek na ubezpieczenia społeczne – mówiła szefowa ZUS.

Przedsiębiorca, który rozpoczyna działalność może skorzystać ze wspomnianej ulgi na start będzie musiał - przez pierwszych 6 miesięcy - płacić składkę zdrowotną. Po upływie tego czasu przez kolejne 24 miesiące może skorzystać z preferencyjnej podstawy, od której musi płacić składkę na ubezpieczenie społeczne. W 2018 r. nie może być ona niższa niż 30 proc. minimalnego wynagrodzenia.

Prezes ZUS zwróciła jednak uwagę na to, że im niższe składki, tym należy spodziewać się niższych świadczeń. Jak dodała system został uszczelniony.

Dzięki temu wpływy przekroczyły 174 mld zł czyli 10 proc. więcej niż w zeszłym roku, co zabezpiecza wypłaty. Jest to, historycznie ujmując, najlepszy wynik – mówiła szefowa ZUS.

Z danych wynika, że w 2016 r. wpływy do Funduszu Ubezpieczeń Społecznych wyniosły 153 mld zł, a wydatki 202 mld zł (czyli wpłaty pokrywały 76 proc. świadczeń), a w 2017 r. wpływy do FUS wyniosły 167 mld zł przy 209 mld zł wydatków (pokrycie stanowiło 80 proc.).

Prezes ZUS przypomniała o wdrożonej w tym roku e-składce czyli rozwiązaniu informatycznym polegającym na uruchomieniu jednego rachunku dla wszystkich składek. Dzięki temu możliwe było uporządkowanie danych na kontach ubezpieczonych i płatników.

Od stycznia płatnik jednym przelewem płaci składki na ubezpieczenia emerytalno-rentowe, chorobowe, wypadkowe, ubezpieczenia zdrowotne, Fundusz Pracy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, Fundusz Emerytur Pomostowych. Teraz zamiast kilku przelewów robi jeden.

Obecna na forum Jadwiga Emilewicz, minister przedsiębiorczości i technologii powiedziała, że „rozwiązania, które wprowadzamy dla przedsiębiorców przyczynią się – w horyzoncie odleglejszym - do tego, aby byli w stanie godnie żyć”.

Mały ZUS trochę rozszczelnia system, bo odchodzimy od ryczałtowych składek dla mikro i małych przedsiębiorstw – mówiła Emilewicz.

Odniosła się także do zapowiadanej reformy ustawy o zamówieniach publicznych, którą nazwała „dużą reformą”, a wprowadzane zmiany mają sprawić, że „więcej mniejszych firm będzie mogła brać udział w przetargach opartych na zamówieniach publicznych”.

Jeżeli chcemy widzieć w Polsce więcej inwestycji, to prawo o zamówieniach publicznych musi być konkurencyjne – mówiła szefowa resortu przedsiębiorczości i technologii.

Wspomniała także o tym, że wkrótce do konsultacji trafi ustawa o zatorach płatniczych.

Zaczynamy od siebie, od administracji, wprowadzając 30 dniowy termin płatności oraz to, żeby przedsiębiorcy nie musieli płacić podatku, dopóki nie dostaną wynagrodzenia – mówiła.

Mówiąc o ułatwieniach przygotowywanych z myślą o przedsiębiorcach, dodała, że „chcemy aby Rada Ministrów przyjęła zasadę 1 za 1 czyli jeśli przyjmujesz jedną ustawę, jedną musisz wskazać do redukcji, żeby nie mnożyć zapisów legislacyjnych”.

Komentarze