Informacje

Liczba bezrobotnych wciąż maleje

br

  • 25 września 2018
  • 11:16
  • 1
  • Tagi: bezrobocie biznes GUS praca zatrudnienie
  • Powiększ tekst

Liczba nowo zarejestrowanych bezrobotnych wyniosła w sierpniu 133,1 tys. co oznacza, że obniżyła się o 3,5 proc. w ujęciu miesięcznym, a w skali roku o 15,9 proc. - informuje GUS.

Najliczniejszą grupę nadal stanowiły osoby rejestrujące się po raz kolejny, a ich udział w nowo zarejestrowanych ogółem był zbliżony do notowanego przed rokiem i wyniósł 81,4 proc. Zmniejszył się odsetek osób długotrwale bezrobotnych, dotychczas niepracujących, absolwentów oraz zwolnionych z przyczyn dotyczących zakładu pracy. Zwiększył się natomiast odsetek osób zamieszkałych na wsi oraz osób bez kwalifikacji zawodowych – czytamy w opublikowanej przez Urząd informacji o sytuacji społeczno-gospodarczej kraju w sierpniu 2018 r.

Urząd podał, że stopa bezrobocia rejestrowanego spadła w opisywanym miesiącu do 5,8 proc. (spadek o 0,1 pkt. proc. m/m), a liczba zarejestrowanych bezrobotnych w urzędach pracy ukształtowała się na poziomie 958,6 tys. i zmniejszyła się w porównaniu z lipcem o 3,2 tys., a z sierpniem 2017 r. o 177,5 tys. czyli o 15,6 proc. Czytaj także: Bezrobocie znowu spadło

Liczba bezrobotnych w sierpniu spadła o 3,2 tys. Jest to spadek mniejszy od zanotowanego w lipcu br. (o 6,1 tys.) oraz w sierpniu 2017 r. (kiedy to wyniósł 3,9 tys.), ale przy rosnącej liczbie pracujących w gospodarce wystarczający aby stopa bezrobocia nieznacznie zmniejszyła się w stosunku do notowanej w ostatnich dwóch miesiącach. Niemniej jednak spadki stopy bezrobocia od początku br. następują „wolniej” niż chociażby w roku poprzednim, co potwierdza, że dalsza redukcja bezrobocia w Polsce będzie coraz trudniejsza. W rejestrach bowiem ponad połowa bezrobotnych, tj. 53,5 proc., to osoby długotrwale bezrobotne, a te znacznie trudniej aktywizować niż osoby będące bezrobotnymi relatywnie krótko. Wyzwaniem jest także niedopasowanie tych osób z ich kwalifikacjami do obecnych potrzeb pracodawców - ocenia Monika Kurtek, główna ekonomistka Banku Pocztowego.

I dodaje, że spodziewa się stopy bezrobocia w grudniu tego roku na poziomie 5,7 proc.

GUS podał także, że w okresie styczeń–sierpień przeciętne zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw wyniosło 6.219,1 tys. osób i było o 3,7 proc. wyższe niż w analogicznym okresie 2017 r.

Komentarze