Informacje

koszyk / autor: Pixabay
koszyk / autor: Pixabay

Cel inflacyjny zostanie przekroczony w 2019 r.

br

  • 7 listopada 2018
  • 17:00
  • 0
  • Tagi: cel inflacyjny ceny finanse inflacja NBP PKB RPP
  • Powiększ tekst

Najnowsza (listopadowa) projekcja inflacyjna zakłada przekroczenie w przyszłym roku tego wskaźnika powyżej 2,5 proc. - wynika z komunikatu NBP po posiedzeniu Rady Polityki Pieniężnej.

Zgodnie z listopadową projekcją z modelu NECMOD roczna dynamika cen znajdzie się z 50-procentowym prawdopodobieństwem w przedziale 1,7–1,9 proc. w 2018 r. (wobec 1,5–2,1 proc. w projekcji z lipca 2018 r.), 2,6–3,9 proc. w 2019 r. (wobec 1,9–3,5 proc.) oraz 1,9–3,9 proc. w 2020 r. (wobec 1,7– 3,9 proc.) - informuje NBP.

Jak czytamy w komunikacie, zgodnie z projekcją, w 2019 r. „m.in. w wyniku pozostającego poza oddziaływaniem polityki pieniężnej wzrostu cen energii inflacja prawdopodobnie przekroczy 2,5 proc., choć pozostanie w przedziale odchyleń od celu”.

W średnim okresie ograniczająco na dynamikę cen będzie natomiast oddziaływało oczekiwane spowolnienie dynamiki wzrostu gospodarczego. W efekcie, w horyzoncie oddziaływania polityki pieniężnej inflacja będzie kształtować się w pobliżu celu inflacyjnego – napisano w informacji.

Roczne tempo wzrostu PKB według tej projekcji znajdzie się w przedziale 4,4–5,2 proc. w 2018 r. (wobec 4,0–5,2 proc. w projekcji z lipca 2018 r.), 2,7–4,4 proc. w 2019 r. (wobec 2,8–4,7 proc.) oraz 2,3–4,2 proc. w 2020 r. (wobec 2,4–4,3 proc.).

W ocenie Rady bieżące informacje oraz wyniki projekcji wskazują na relatywnie korzystne perspektywy krajowej koniunktury, choć w kolejnych latach nastąpi prawdopodobnie stopniowe obniżenie się wzrostu PKB – czytamy w komunikacie.

Komentarze