Informacje

konferencja BGK i MIiR / autor: AR
konferencja BGK i MIiR / autor: AR

Sięgnij po pożyczkę na turystykę

Zespół wGospodarce

Zespół wGospodarce

Portal informacji i opinii o stanie gospodarki

  • 8 listopada 2018
  • 12:42
  • 0
  • Tagi: bgk biznes finanse MIiR pozyczka przedsiębiorcza polska wschodnia turystyka
  • Powiększ tekst

8 listopada podpisano umowy na przeprowadzenie II transzy projektu Przedsiębiorcza Polska Wschodnia - Turystyka. Do polskich przedsiębiorców z sektora MŚP trafi kolejne 50 mln złotych pożyczek.

Projekt „Przedsiębiorcza Polska Wschodnia - Turystyka” jest realizowany ze środków Ministra Inwestycji i Rozwoju, na podstawie umowy z Bankiem Gospodarstwa Krajowego, zawartej w dniu 22 grudnia 2016 r. Jego celem jest finansowe wsparcie przedsiębiorców z Polski Wschodniej. Do ich dyspozycji BGK przekaże ok. 200 mln zł w okresie kilku najbliższych lat - do 2026 roku. Środki są udostępniane w sposób ciągły w miarę ich wycofywania z instrumentów finansowych, oferowanych przez BGK w ramach PO RPW 2007-2013. Projekt, zgodnie z przyjętą Strategią Inwestycyjną, będzie realizowany do 2027 roku, z możliwością wydłużenia tego terminu przez dysponenta środków.

Misją Banku Gospodarstwa Krajowego jest wspieranie polskich małych i średnich firm, a także zrównoważonego rozwoju Polski. Skupiamy się na konkretnym segmencie branży turystycznej. Nie chodzi nam o wspieranie ogromnych zagranicznych marek, przeciwnie - stawiamy an rozwój polskich małych i średnich przedsiębiorstw. Budujemy polski rodzinny kapitał – mówi Przemysław Cieszyński, członek zarządu BGK.

Ze środków Projektu udzielne są „Pożyczki na Rozwój Turystyki”, o które mogą ubiegać się mikro-, mali i średni przedsiębiorcy (MŚP) działający w branży turystycznej i okołoturystycznej, prowadzący działalność gospodarczą na obszarze województw Polski Wschodniej, tj.: lubelskiego, podkarpackiego, podlaskiego, świętokrzyskiego i warmińsko-mazurskiego. Pożyczki udzielane są przez instytucje finansowe wyłonione przez BGK w postępowaniach przetargowych, tzw. Pośredników Finansowych.

Do ich dyspozycji, na podstawie umów zawartych z BGK pod koniec 2017 r., trafiło już 50 mln zł, w równym podziale na pięć województw. Dziś przekazano kolejne 50 mln zł podpisując 5  umów z Pośrednikami Finansowymi – po jednej na każde z  województw Polski Wschodniej.

Pośrednicy Finansowi, z którymi podpisane zostaną umowy w poszczególnych województwach, którzy udzielać będą „Pożyczek na Rozwój Turystyki”, to:

-województwo podlaskie – Fundusz Wschodni Sp. z o.o.– wartość umowy 10 mln

-województwo warmińsko- mazurskie – Działdowska Agencja Rozwoju S.A. - wartość umowy 10 mln

-województwo lubelskie - Lubelska Fundacja Rozwoju - wartość umowy 10 mln

-województwo świętokrzyskie – Krajowe Stowarzyszenie Wspierania Przedsiębiorczości - wartość umowy 10 mln

-województwo podlaskie – Agencja Rozwoju Regionalnego „MARR” S.A. - wartość umowy 10 mln.

Maksymalna wartość pożyczki to 500 tys. zł, a wymagany wkład własny – 20 proc. Nowa transza przyniosła nie tylko kolejne środki finansowe, ale również zmianę zasad udzielanych pożyczek. Konsultacje z pośredniczącymi instytucjami finansowymi oraz z zainteresowanymi polskimi przedsiębiorcami wpłynęły na decyzję o wprowadzeniu kilku udogodnień. Znika ograniczenie terytorialne: dotychczas pożyczkobiorcą mógł być jedynie właściciel biznesu z Polski Wschodniej. Teraz może być mieszkańcem dowolnego regiony, z tym, że działalność musi prowadzić z jednym z 5 województw biorących udział w programie. Wydłużono także okres spłaty z dotychczasowych 5 do maksymalnie 7 lat. Zmniejszono oprocentowanie z minimalnych 2,25 proc. na 1,85 procent (jeżeli kwota finansowania jest wyższa niż 250 tys. zł oraz po spełnieniu innych warunków). Zniesiono także ograniczenie do jednej pożyczki: jeśli przedsiębiorca wykorzysta i rozliczy pierwszą pożyczkę, może wnioskować o drugą.

Myśląc o zrównoważonym rozwoju kraju – a taki stawiamy sobie za cel, nie można nie wykorzystać szansy jaką daje turystyka - branża o rosnącym znaczeniu w gospodarce krajowej ale i światowej. Dziś turystyka przynosi 9 proc. światowego PKB, za dwa lata osiągnie 10 proc.. W Polsce również ma duży udział - 6 proc PKB i ciągle rośnie. Inwestycje w turystykę otwierają nowe możliwości szczególnie dla terenów, które dysponują ogromnym naturalnym i kulturowym potencjałem a to Polska Wschodnia ma - mówi Adam Hamryszczak, podsekretarz stanu w Ministerstwie Inwestycji i Rozwoju.

Jak zapewnia minister: to właśnie w tym makroregionie znajduje się większość naszych polskich turystycznych perełek.

Jednym z przedsiębiorców, który rozwinął swój biznes dzięki pożyczce jest Monika Osińska, prowadząca wynajem apartamentów i domków. Skorzystała ona dodatkowo z preferencyjnych warunków pożyczki, które posiadają obiekty o statusie „Miejsca Przyjaznego Rowerzystom” wzdłuż Wschodniego Szlaku Rowerowego Green Velo oraz firm, które prowadzą działalność nie dłużej niż 2 lata mają oprocentowanie jeszcze niższe - 0,925 proc., a wkład własny nie jest od nich wymagany.

Do wzięcia pożyczki skłoniło nas marzenie o rozwoju naszej firmy. Posiadaliśmy już wcześniej dwa duże apartamenty turystyczne oraz domek. Dzięki pożyczce wyremontowaliśmy część domu na 4 niezależne apartamenty i w pełni je wyposażyliśmy. Dodatkowym plusem był fakt, że nasz obiekt położony jest przy szlaku Green Velo oraz posiadamy status Miejsca Przyjaznego Rowerzystom. Dało nam to możliwość skorzystania z bardzo niskiego oprocentowania pożyczki – mówi Monika Osińska, właścicielka firmy Wynajem apartamentów i domków Osińscy w miejscowości Nowa Pasłęka (województwo warmińsko-mazurskie).

AR

Komentarze