Informacje

NBP: Zysk netto banków wyniósł 11,64 mld zł

Zespół wGospodarce

Zespół wGospodarce

Portal informacji i opinii o stanie gospodarki

  • 21 listopada 2018
  • 14:19
  • 0
  • Tagi: finanse NBP sektor bankowy
  • Powiększ tekst

Zysk netto sektora bankowego wyniósł 11,64 mld zł w okresie styczeń-wrzesień 2018 r., poinformował Narodowy Bank Polski (NBP).

Przychody odsetkowe w okresie 9 miesięcy br. wyniosły 46,13 mld zł, zaś koszty odsetkowe - 12,01 mld zł.

Przychody z tytułu opłat i prowizji w okresie 9 miesięcy br. wyniosły 13,26 mld zł, zaś koszty z tytułu opłat i prowizji - 3,44 mld zł.

Koszty administracyjne w okresie 9 miesięcy br. wyniosły 26,03 mld zł.

Utrata wartości lub odwrócenie utraty wartości z tytułu aktywów finansowych niewycenianych według wartości godziwej ze skutkiem wyceny odnoszonym do rachunku zysków i strat (odpisy) wyniosła 6,06 mld zł po 9 miesiącach br.

NBP podkreślił, że zestawienia zawierają zagregowane dane sektora bankowego przygotowane w oparciu o jednostkowe sprawozdania banków i oddziałów instytucji kredytowych.

Począwszy od danych za styczeń 2018 r. dane finansowe banków i oddziałów instytucji kredytowych zostały zaprezentowane w nowym układzie, wynikającym z modyfikacji pakietu sprawozdawczego FINREP jednostkowy (FINPL), w tym z wejścia w życie nowego międzynarodowego standardu sprawozdawczości finansowej (MSSF9) - podał też bank centralny.

(ISBnews)SzSz

Komentarze