Informacje

5G / autor: Pixabay
5G / autor: Pixabay

Jest projekt megaustawy wdrażającej 5G!

Zespół wGospodarce

Zespół wGospodarce

Portal informacji i opinii o stanie gospodarki

  • 3 grudnia 2018
  • 22:15
  • 8
  • Tagi: 5G innowacje megaustawa 5G Ministerstwo Cyfryzacji nowe technologie prawo
  • Powiększ tekst

Usunięcie barier administracyjno-prawnych utrudniających budowę szybkich sieci telekomunikacyjnych (5G) - zakłada projekt nowelizacji ustawy o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych, który w poniedziałek został opublikowany na stronach Rządowego Centrum Legislacji

Oczekiwanym efektem wdrożenia wszystkich środków przewidzianych w projektowanej ustawie jest przede wszystkim stworzenia przyjaznego otoczenia inwestycyjnego dla realizacji nowoczesnych sieci telekomunikacyjnych, w tym sieci 5G, co umożliwi realizację celów wynikających z dokumentów UE i krajowych - napisano w uzasadnieniu do projektu „megaustawy”.

Według autorów projektu, nowe przepisy pozwolą na przyspieszenie procesu inwestycyjnego w telekomunikacji, a także na obniżenie kosztów budowy oraz eksploatacji nowoczesnych sieci telekomunikacyjnych.

Sieć 5G (sieć telekomunikacyjna piątej generacji) to nowy, intensywnie rozwijany standard telekomunikacyjny. Ma umożliwić pięćdziesięcio - a nawet stukrotne zwiększenie prędkości transmisji w porównaniu do obecnych sieci 4G. Systemy 5G mają umożliwić skokowy wzrost wydajności w kluczowych sektorach gospodarki. „Dlatego rolą państwa jest umożliwienie wczesnego i efektywnego wdrożenia sieci piątej generacji i tym samym zachęcenie do ich wykorzystania w dostarczeniu nowych usług, aplikacji i produktów” - podkreślono w uzasadnieniu do projektu.

Planowana jest także harmonizacja dopuszczalnych poziomów pola elektromagnetycznego, które obecnie blokują rozwój sieci 5G w naszym kraju. Obecnie najtrudniejsza inwestycyjnie sytuacja, ze względu na rygorystyczne wartości graniczne pola elektromagnetycznego, istnieje w dużych miastach, gdzie w świetle rozwoju technologicznego i wykorzystania dodatkowych zakresów częstotliwości, aktualnie obowiązująca wartość graniczna ekspozycji na pole elektromagnetyczne w miejscach dostępnych dla ludności nie pozwala na uruchomienie dodatkowych urządzeń radiowych pracujących w jednym miejscu. - napisano w uzasadnieniu.

Według Komisji Europejskiej, każdy kraj UE jest zobowiązany, by w 2020 r. przynajmniej jednym w dużym mieście funkcjonowała siec 5G , a w 2025 r. dostęp do sieci 5G był niezakłócony na wszystkich obszarach miejskich i na głównych szlakach komunikacyjnych.

W Polsce testy 5G są na razie na bardzo wstępnym etapie. Pierwsze testy terenowe przeprowadziły w tym roku w Gliwicach firmy Orange Polska i Huawei.

Budowa sieci 5G w będzie kosztownym i długotrwałym przedsięwzięciem. W przypadku harmonizacji norm PEM (pole elektromagnetyczne) koszt będzie się wahał pomiędzy 11 a 20 mld zł.

PAP, mw

Komentarze