Informacje

autor: Tekst sponsorowany
autor: Tekst sponsorowany

1,25 mld zł na inwestycje w innowacje

Zespół wGospodarce

Zespół wGospodarce

Portal informacji i opinii o stanie gospodarki

  • 4 grudnia 2018
  • 16:31
  • 6
  • Tagi: biznes finanse MSP PARP
  • Powiększ tekst

Firmy z sektora MŚP, chcące wdrożyć innowacyjny produkt w oparciu o wyniki prac badawczo-rozwojowych, w tym roku po raz kolejny mogły (nabór do 5 grudnia 2018 r.) ubiegać się o wsparcie finansowe z Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. W tegorocznych konkursie „Badania na rynek” o dotację było łatwiej niż w poprzednich edycjach.

„Badania na rynek” to największy program wsparcia innowacji realizowany przez PARP z budżetem wynoszącym 1,25 mld zł. Program obejmuje dwa równolegle prowadzone konkursy. Pierwszy – ogólny, z pulą środków 750 mln zł – kierowany jest do mikro-, małych i średnich firm na terenie całej Polski. Drugi – z budżetem 500 mln zł – do firm, które swoje projekty będą realizować w jednej z prawie 800 lokalizacji obejmujących polskie miasta średniej wielkości wraz z przyległymi gminami (lista dostępna na stronie PARP). W czterech z pięciu rund naboru przedsiębiorcy złożyli 144 wnioski o dofinansowanie na łączną kwotę ponad 1 100 mln zł. Z tego 99 wniosków dotyczyło konkursu ogólnego (ponad 800 mln zł), a 45 (ponad 300 mln zł) konkursu dla miast średnich.

Zasady Program prowadzony od 2015 r. ewoluował tak, by umożliwić skorzystanie ze środków większej liczbie przedsiębiorców i lepiej odpowiedzieć ich potrzeby. W tegorocznej edycji, poza rozszerzoną listą lokalizacji w konkursie dla miast średnich, uproszczono warunki starania się o wsparcie.

Najistotniejsza była jednak zmiana w zakresie źródła innowacji. W tegorocznej edycji „Badań na rynek” umożliwiono ubieganie się o wsparcie nie tylko firmom, które przeprowadziły prace badawcze w ramach wewnętrznych struktur lub przy współpracy z ośrodkami naukowymi, ale także tym, które zakupiły wyniki prac badawczych na rynku. Podstawowy warunek udziału w konkursie pozostał ten sam – niezależnie od pochodzenia wyników prac B+R, ich efektem musi być wdrożenie do oferty firmy nowego albo znacząco ulepszonego produktu. Przy czym produkt (lub usługa) musi być innowacyjny przynajmniej na skalę krajową.

Celem podziałania 3.2.1 jest sprawienie, by aktywność z obszaru B+R prowadzona przez MŚP znajdowała odzwierciedlenie w ich strategii rynkowej i konkretnych produktach. Dlatego przedsiębiorca, który chce uzyskać wsparcie musi mieć przeprowadzone prace badawczo-rozwojowe już w chwili składania wniosku, a wyniki tych badań muszą mieć kluczowe znaczenie dla wprowadzanego na rynek produktu lub usługi – mówi Izabela Wójtowicz, dyrektor Departamentu Wdrożeń Innowacji w Przedsiębiorstwach PARP.

Ile i na co?

Maksymalna kwota dofinansowania to 20 mln zł a maksymalny poziom dofinansowania wyrażony w procentach zależy od mapy pomocy regionalnej i może wynosić od 20 do 70%. Dofinansowanie mogą być koszty nabycia: prawa użytkowania wieczystego gruntu, prawa własności nieruchomości oraz robót i materiałów budowlanych, ale także koszty zakupu maszyn i urządzeń, wartości niematerialnych i prawnych w formie patentów, licencji czy know-how.

Realizacja projektu zgłoszonego do konkursu nie może trwać dłużej niż 30 miesięcy i musi zakończyć się najpóźniej do końca 2023 r. Przy czym firma wnioskująca o wsparcie powinna rozpocząć realizację projektu dopiero po złożeniu wniosku.

Liczy się skala innowacyjności

Rozstrzygającym kryterium oceny wniosków jest innowacyjność. Oznacza to, że w przypadku uzyskania jednakowej łącznej liczby punktów przez kilka projektów, w pierwszej kolejności wsparcie otrzyma ten, który będzie cechował się większą innowacyjnością. Ocena w kryterium innowacyjności odbywa się na podstawie wskaźników odnoszących się do nowych cech produktu lub jego funkcjonalności, które zawarto we wniosku.

Do uzyskania minimalnej liczby punktów w kryterium innowacyjności konieczne jest spełnienie jednocześnie warunku innowacyjności produktu na poziomie krajowym i wykazania znaczenia innowacji dla ostatecznego odbiorcy. Na dodatkowe punkty mogą liczyć produkty innowacyjne w skali międzynarodowej, np. Europy Środkowo-Wschodniej, dotyczące wysokich technologii, albo rozwiązania, które przyczynią się do rozwoju danej branży lub rynku – mówi Izabela Wójtowicz.

Szczegółowy katalog kosztów i informacje na temat zasad wyboru projektów oraz przeprowadzania konkursu znajdują się na stronie internetowej https://poir.parp.gov.pl/badania/badania-na-rynek.

Komentarze