Informacje

KNF ukarał DM Mercurius za oferowanie obligacji GetBack

Zespół wGospodarce

Zespół wGospodarce

Portal informacji i opinii o stanie gospodarki

  • 18 grudnia 2018
  • 21:16
  • 0
  • Tagi: finanse GEtBack inwestycje KNF obligacje prawo przestępczość gospodarcza
  • Powiększ tekst

Komisja Nadzoru Finansowego cofnęła Domowi Maklerskiemu Mercurius zezwolenie na oferowanie instrumentów finansowych i nałożyła 430 tys. zł kary - poinformowała KNF w komunikacie. Ma to związek z udziałem spółki w oferowaniu obligacji GetBack.

Komisja, jak wynika z komunikatu wydanego po wtorkowym posiedzeniu, „ograniczyła Mercurius Domowi Maklerskiemu sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie zezwolenie na prowadzenie działalności maklerskiej w drodze cofnięcia zezwolenia na prowadzenie działalności maklerskiej w zakresie, o którym mowa w art. 69 ust. 2 pkt 6 Ustawy o obrocie, tj. oferowania instrumentów finansowych”. Dom Maklerski ma na zakończenie tej działalności miesiąc od doręczenia decyzji.

Ponadto KNF „nałożyła karę pieniężną na Mercurius Dom Maklerski sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie w wysokości 430 tysięcy złotych”.

Powodem tych decyzji jest, jak wynika z komunikatu, naruszenie przez ten dom maklerski ustawy o obrocie poprzez udział w organizacji procesu oferowania obligacji emitowanych przez GetBack SA, „w sposób polegający na współpracy z podmiotem trzecim, nieposiadającym uprawnień do świadczenia usług oferowania instrumentów finansowych”.

Informacja ta jest istotna ze względu na fakt, iż Mercurius Dom Maklerski sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie prowadzi działalność maklerską w zakresie oferowania instrumentów finansowych i uzasadnione jest podanie do publicznej wiadomości informacji o utracie przez wskazany podmiot statusu prawnego, który legitymował go do wykonywania czynności w tym zakresie. Jest to uzasadnione potrzebą ochrony inwestorów, do których Mercurius Dom Maklerski sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie kierował oferty nabycia instrumentów finansowych, jak również koniecznością poinformowania emitentów bądź potencjalnych emitentów, iż podmiot ten nie będzie więcej uprawniony do wykonywania takich usług” - czytamy w komunikacie.

Sankcja nałożona przez organ nadzoru w przedmiotowej sprawie pokazuje, jak ważkie znaczenie ma rzetelne, profesjonalne, zgodne z zasadami uczciwego obrotu zorganizowanie procesu oferowania instrumentów finansowych. Działalność ta ma tak doniosłe znaczenie, ponieważ nabywcy instrumentów finansowych oferowanych przez firmy inwestycyjne, inwestują swoje środki w zaufaniu do podmiotów oferujących, do ich profesjonalizmu, sumienności oraz bezpieczeństwa całego procesu wynikającego z otrzymanego zezwolenia na prowadzenie działalności maklerskiej - dodaje KNF.

Komisja dodaje, że „działania takie prowadzą do utraty zaufania inwestorów oraz budują awersję do rynku”. „Wydając przedmiotową decyzję, organ nadzoru uwzględnił okres i skalę działalności Mercurius Domu Maklerskiego sp. z o.o., której dotyczyły nieprawidłowości, oraz fakt, że działania tego podmiotu podważyły zaufanie do rynku kapitałowego” - czytamy w komunikacie.

SzSz(PAP)

Komentarze