Informacje

banknoty/złote / autor: Pixabay
banknoty/złote / autor: Pixabay

Bankowy urodzaj

Zespół wGospodarce

Zespół wGospodarce

Portal informacji i opinii o stanie gospodarki

  • 8 stycznia 2019
  • 10:39
  • 1
  • Tagi: akcje banki finanse giełda KNF
  • Powiększ tekst

Zysk netto sektora bankowego wraz z oddziałami zagranicznymi wyniósł 14,19 mld zł w okresie styczeń-listopad 2018 r. i był wyższy o 11,2 proc. w skali roku - wynika z danych Komisji Nadzoru Finansowego (KNF).

W okresie styczeń-listopad 2018 r. wynik z odsetek wzrósł o 4,9 proc. do 40,75 mld zł, zaś wynik z prowizji sięgnął 11,37 mld zł i był o 9,5 proc. niższy w ujęciu rocznym.

Wynik z działalności operacyjnej zwiększył się o 7,4 proc. r/r do 18,5 mld zł.

Koszty działalności banków wzrosły o 1,6 proc. r/r do 30,59 mld zł w okresie styczeń-listopad.

W pozycji „utrata wartości lub odwrócenie utraty wartości” (tj. odpisy) odnotowano wynik w wysokości 7,68 mld zł (wzrost o 2 proc. r/r).

Łączny współczynnik kapitałowy sektora banków komercyjnych i spółdzielczych na koniec III kwartału 2018 r. wyniósł 19,21 proc. w porównaniu do 18,96 proc. na koniec grudnia 2017 r. 

Komisja informowała wcześniej, że począwszy od stycznia 2018 r. dane miesięczne sektora bankowego prezentowane są na stronie internetowej KNF w nowym układzie, uwzględniającym zmiany w zasadach rachunkowości oraz zmiany jakie zaszły w obszarze sprawozdawczości obowiązkowej banków (FINREP). Dane historyczne (do grudnia 2017 r.) prezentowane w ramach danych miesięcznych zostały w miarę możliwości dopasowane do aktualnie obowiązującego układu prezentacyjnego.

Na podst. ISBnews

Komentarze