tag

Afryka

17 sierpnia

3 sierpnia

Afrykańska spółka Zakładów Chemicznych "Police" spisała na straty kwotę ponad 28 mln zł

Afrykańska spółka AFRIG S.A., zależna od Grupy Azoty "Police", dokonała odpisu aktualizującego wartość nakładów z tytułu usług badawczych dotyczących zasobów minerałów w Senegalu, o wartości ponad 28 mln zł. Jak poinformowała PAP policka spółka "nakłady te nie przyniosły i nie przyniosą w przyszłości korzyści ekonomicznych." Projekt ten kosztował już Grupę Azoty Police ponad 150 mln zł, które obecnie wydają się być nie do odzyskania

12 lipca

18 czerwca

Niemiecki minister wieszczy najazd na Europę 100 milionów migrantów z Afryki

Minister współpracy i rozwoju Niemiec Gerd Mueller ostrzegł w niedzielę przed kolejną falą migrantów z Afryki, będącą skutkiem zmian klimatu i złej sytuacji ekonomicznej. Jego zdaniem z Afryki w kierunku Europy może wyruszyć w przyszłości nawet 100 mln ludzi. Sytuacja w Afryce będzie jednym z tematów obrad przywódców krajów G20 w Hamburgu 7 i 8 lipca

Wcześniejsze publikacje

Pozostałe publikacje o tym tagu

31 lipca 2016 roku

Resort rozwoju: handlowy kierunek – Iran i Afryka!

Jeszcze w sierpniu Ministerstwo Rozwoju planuje rozpocząć procedurę otwierania przedstawicielstwa handlowego naszego kraju w Iranie - mówi PAP i IAR wiceminister rozwoju Radosław Domagalski. Dodał, że warto rozważyć także utworzenie w Kenii polskiego przedstawicielstwa handlowego

19 maja 2016 roku

Resort rozwoju pomoże polskim firmom w eksporcie do Afryki

W ostatnich trzech latach polski eksport do Afryki wzrósł o 25 proc., a obroty gospodarcze z krajami tego kontynentu sięgnęły blisko 5 mld USD - wynika z danych Ministerstwa Rozwoju. Resort chce zwiększyć liczbę przedstawicielstw w Afryce i podnieść skuteczność programu "Go Africa".

27 kwietnia 2016 roku

Jak banki podbijają Afrykę

Rynek afrykański to łakomy kąsek dla bankierów. Specyfika regionu piętrzy jednak przed nimi wiele trudności i skłania do sięgnięcia po niekonwencjonalne rozwiązania. Jakie?

15 marca 2016 roku

Wyzwania rynków Afryki

GTECH wchodząc na rynek afrykański musiał wziąć pod uwagę jego specyfikę oraz kwestie zapewnienia bezpieczeństwa pracowników, sprzętu i rozwiązań technologicznych.

12 listopada 2015 roku

Polska przekaże milion euro dla Afryki

Na szczycie UE-Afryka na Malcie Polska zadeklarowała, że przekaże 1 mln euro do europejskiego funduszu powierniczego dla Afryki, który ma pomóc w stabilizacji i w walce z nielegalną migrację - poinformował dyrektor biura prasowego MSZ Rafał Sobczak.

13 sierpnia 2014 roku

Do 2050 roku to Afryka będzie przewodzić światu

W 2050 roku jedna czwarta światowej populacji będzie mieszkała w Afryce, gdzie współczynnik urodzeń nadal rośnie - poinformował Fundusz Narodów Zjednoczonych Pomocy Dzieciom (UNICEF).