tag

działalność gospodarcza

Wczoraj

8 sierpnia

2 sierpnia

Podkarpackie: Pożyczki na założenie firmy

Nawet 50 tys. zł mogą otrzymać osoby, które chcą założyć firmę na Podkarpaciu. Pieniądze przyznawane są na preferencyjnych warunkach. Pożyczki udziela Fundusz Pożyczkowy Rzeszowskiej Agencji Rozwoju Regionalnego. Pożyczki są przeznaczone są dla każdego, kto chce rozpocząć działalność gospodarczą, w tym dla studentów, osób pracujących, bezrobotnych zarejestrowanych i niezarejestrowanych oraz nieaktywnych zawodowo

25 lipca

Wcześniejsze publikacje

Sejm za przyspieszoną amortyzacją

Ustawa zakłada , że mechanizm jednorazowej amortyzacji będą mogli wdrożyć także przedsiębiorcy, którzy skorzystali w ostatnich latach np. z dofinansowania ze środków Unii Europejskiej. Ulga obejmuje maszyny i urządzenia, jednak wyłączone z niej mają być nieruchomości oraz środki transportu

Pisula: prace legislacyjne nad ustawą o PAIH mogą zakończyć się w lipcu

Polska w dość nieefektywny sposób reprezentowała dotychczas interesy polskich przedsiębiorców za granicą. Nasz system siedział korzeniami w latach 80. I to zarówno, jeśli chodzi o kadrę, jak i miejsca, gdzie te placówki wspierające polskich przedsiębiorców funkcjonowały. Dość powiedzieć, że na 49 placówek ponad 30 znajdowało się na terenie UE. Być może w latach 90. był sens, by pomagać tam polskim firmom. Natomiast teraz to jest rynek otwarty - powiedział w wywiadzie dla PAP prezes PAIH Tomasz PIsula

Pozostałe publikacje o tym tagu

28 czerwca 2017 roku

MF ma projekt dot. ujawnienia danych podatkowych 4,5 tys. największych firm

Projekt przewiduje udostępnianie danych zawartych w zeznaniach podatkowych. Upublicznianie informacji dotyczących rozliczeń podatkowych będzie możliwe dzięki zniesieniu tajemnicy skarbowej w stosunku do niektórych danych wynikających z zeznań składanych przez podatników podatku dochodowego od osób prawnych. Minister właściwy do spraw finansów publicznych uzyska kompetencję do podania do publicznej wiadomości takich informacji, w szczególności poprzez publikację elektroniczną, podano też w uzasadnieniu

26 czerwca 2017 roku

Eksportuj bez stresu - nowa polisa przygotowana wspólnie przez PFR, PKO BP i KUKE zabezpieczy cię przed niewypłacalnością kontrahenta

Ubezpieczenie chroni przed sytuacją braku płatności ze strony kontrahenta za sprzedane w kredycie towary lub zrealizowane usługi i obejmuje zarówno transakcje krajowe, jak i zagraniczne, zapewniając tym samym płynność finansową oraz zabezpieczenie przedsiębiorstwa przed utratą zysków. Dedykowana jest głównie małym i średnim przedsiębiorcom

23 czerwca 2017 roku

NCBR: 150 mln zł na wsparcie przedsiębiorstw spoza Mazowsza

Firmy spoza woj. mazowieckim, mogą ubiegać się o bezzwrotne dofinansowanie nowych lub udoskonalanych produktów i technologii. Wsparcie mogą uzyskać projekty o wartości od 300 tys. do 1,5 mln zł, a wielkość dofinansowania może sięgać nawet 80 proc. kosztów realizacji. Nabór wniosków prowadzony jest w ramach uproszczonej i przyspieszonej procedury, czyli tzw. "szybkiej ścieżki" dla małych i średnich przedsiębiorstw

20 czerwca 2017 roku

BGK uruchamia 280 mln zł dla mazowieckich przedsiębiorców

Dzięki tym środkom możliwe będzie wsparcie przedsiębiorstw znajdujących się w tzw. „luce finansowej”. Jest to sytuacja, w której osoba fizyczna lub przedsiębiorca posiadający dobry pomysł na biznes, nie ma możliwości otrzymać kredytu z banku na jego sfinansowanie - tłumaczy dr Marcin Wajda, dyrektor Departamentu Rozwoju Regionalnego i Funduszy Europejskich w UMWM

20 czerwca 2017 roku

Zaledwie 4 proc. firm przeprowadziło obowiązkowy audyt energetyczny. Na spełnienie obowiązku ustawowego zostało 3 miesiące

Od 1 października 2016 r. w Polsce obowiązuje znowelizowana ustawa o efektywności energetycznej, która wymaga od części firm przeprowadzenia audytu energetycznego. Obowiązek dotyczy przedsiębiorstw, które zatrudniają co najmniej 250 pracowników oraz tych, których roczny obrót przekracza 50 mln euro lub całkowity bilans roczny wynosi ponad 43 mln euro. Niedopilnowanie tego obowiązku grozi karą w wysokości do 5 proc. rocznego obrotu

12 czerwca 2017 roku

MF ostrzega przed optymalizacją podatkową z użyciem zagranicznych podmiotów

W komunikacie opublikowanym na stronie internetowej resortu finansów napisano, że ostrzeżenie to dotyczy w szczególności sytuacji, w której polscy podatnicy (osoby fizyczne lub prawne), prowadzący działalność gospodarczą w Polsce i osiągający dochody z terytorium Polski, "są kuszeni" propozycjami oszczędności podatkowych wynikających z tzw. przeniesienia działalności do innego kraju

6 czerwca 2017 roku

Deloitte: Marki polskich banków są trzykrotnie słabsze od marek samochodowych

Według ekspertów, w diagnozie siły marki kluczowe są trzy cechy: kategorialna wiarygodność, konkurencyjność i ekspansywność. Przykładowo marka ma jedynie 19% udział w decyzji o wyborze konkretnej oferty bankowej. Dla porównania w przypadku samochodów wskaźnik ten wynosi 40%, elektroniki 38%, a stacji benzynowych 27%.

6 czerwca 2017 roku

Asseco dostarczy systemy bezzałogowe dla administracji w Nigerii

Polskie rozwiązanie będzie elementem systemu informacji geograficznej (eGIS), który jest wdrażany przez stan Lagos. Zadaniem systemu będzie pozyskiwanie zdjęć rozległego obszaru aglomeracji, które następnie zostaną przetworzone i udostępnione na geoportalu. Rozwiązanie zamówiło Ministerstwo Nauki i Technologii z nigeryjskiego stanu Lagos. Zakończenie projektu planowane jest na grudzień 2017 r. Polski system wygrał w konkurencji z firmami z całego świata

5 czerwca 2017 roku

Prezydent podpisał ustawę dot. naruszenia prawa konkurencji

Z 3 do 5 lat wydłuży się termin przedawnienia roszczeń, przewiduje się też zawieszenie biegu przedawnienia na czas postępowania przed organem ochrony konkurencji. Ustawa jest dostosowaniem polskiego prawa do przepisów UE; reguluje zasady odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez naruszenie prawa konkurencji i określa zasady dochodzenia roszczeń z tego tytułu w postępowaniu cywilnym.

5 czerwca 2017 roku

PIP: w 28 proc. firm nieprawidłowości przy stosowaniu minimalnej stawki godzinowej

Do tej pory PIP przeprowadziła 6 tys. kontroli, do końca roku ma być ich co najmniej 20 tys. Dotychczasowe kontrole ujawniły nieprawidłowości przy stosowaniu przepisów o minimalnej stawce m.in.: poprzez braku zapisu w umowie ws. sposobu potwierdzania liczby godzin, braku ewidencji godzin wykonywania zlecenia, nieprzestrzegania obowiązku wypłaty wynagrodzenia co najmniej raz w miesiącu

5 czerwca 2017 roku

Polskie firmy powalczą o kontrakty w Argentynie

W najbliższych latach Argentyna planuje przeprowadzić szereg inwestycji infrastrukturalnych, głównie w przemyśle wydobywczym, kolejowym i energetyce, których skala i zakres mogą być interesujące dla wielu polskich firm. Główne kierunki inwestycji infrastrukturalnych w Argentynie to m.in. rozbudowa sektora górniczego, budowa nowych elektrowni, linii kolejowych i portów przeładunkowych. Za tydzień przyjeżdża misja gospodarcza z Argentyny

1 czerwca 2017 roku

Komisja Europejska doprowadzi do bankructwa polską branże transportową

Bruksela proponuje m.in., by kierowcy wykonujący przewozy międzynarodowe po trzech dniach pobytu w kraju docelowym w skali miesiąca byli obejmowani jego przepisami o płacy minimalnej. W Niemczech to 8,5 euro za godzinę, a we Francji blisko 10 euro. Jeśli przyjmiemy unijne liczby dotyczące udziału kosztów płac i kosztów paliwa w ogólnych wydatkach naszych firm transportowych, to należy oczekiwać wzrostu kosztów o 29 proc. dla polskich przedsiębiorstw - wylicza prof. Przemysław Borkowski z Uniwersytetu Gdańskiego

1 czerwca 2017 roku

Deloitte: Fundusze private equity ruszają na wielkie zakupy

Fundusze szczególnie zainteresowane są inwestycjami w firmy średniej wielkości - 42 proc. wskazań. Jest to ponad dwa razy więcej niż w poprzednim badaniu (20 proc.). Wzrost ten zawdzięczają one niższemu zainteresowaniu funduszy liderami rynkowymi, którzy jednak nadal stanowią przedmiot zainteresowania większości (54 proc.) ankietowanych. Wartość transakcji w 2016 roku w Europie Środkowej wyniosła 55,7 mld euro

31 maja 2017 roku

MR: w 2018 r. zacznie działać Polska Platforma Przemysłu 4.0.

Jak wynika z informacji resortu, jednym z podstawowych działań Platformy - zwłaszcza w pierwszym etapie funkcjonowania - będzie integracja rozproszonych działań w jeden system wsparcia. -Konieczne jest ułatwienie firmom dostępu do niezbędnych technologii oraz know-how oraz uświadamianie przedsiębiorców o konieczności włączenia się w proces transformacji technologicznej - podkreślił resort rozwoju.

30 maja 2017 roku

W robotyzacji przedsiębiorstw wyprzedzają nas już Czechy i Węgry

Już za cenę SUV-a możemy mieć robota współpracującego, który potrafi w 4 godziny zrobić to co człowiek wykonywałby w 2-3 dni. Zwrot z inwestycji to ok. 195 dni. Dla cobota malowanie, polerowanie, formowanie wtryskowe, obsługa maszyn, pakowanie, paletyzacja, montaż, wkręcanie, klejenie, spawanie, podnoszenie i umieszczanie przedmiotów to żadna sztuka. Choć korzyści dla firm z inwestycji w robota są oczywiste, to polskie firmy plasują się w europejskim ogonie pod względem robotyzacji