tag

działalność gospodarcza

Wczoraj

ZPP: Bankowa samowola i bezradne państwo

Do końca grudnia 2015 roku polskie przepisy wyróżniały dwa rodzaje upadłości: likwidacyjną oraz układową z możliwością zawarcia układu z wierzycielami. W ramach drugiego rodzaju upadłości, na skutek zawarcia układu z wierzycielami, możliwe było ratowanie przedsiębiorstwa i kontynuowanie działalności gospodarczej.

Dla rozwoju systemu ochrony zdrowia w Polsce niezbędne jest wzmocnienie ekonomiczne aptek

Najważniejsze regulacje, które powinny wejść w życie to: wycofanie leków OTC z rynku masowego i odejście od sztywnych marż hurtowych na leki refundowane na rzecz ceny maksymalnej, którą będzie można obniżać. Ważne jest także uregulowanie kwestii dyżurów i zmiany w recepturze aptecznej, a także zmiany w prawie, które zwiększą społeczną rolę aptek i farmaceutów

15 stycznia

Jakie faktury przedsiębiorcy najczęściej zgłaszają do faktoringu?

Zobowiązań z terminem zapłaty wyznaczonym na 91 – 120 dni jest już tylko 6,5%, a tych z ponad 120 dniami tylko 3,5%. To zazwyczaj dość kłopotliwe zobowiązania, także dla faktorów. Fakturę z zapłatą za 4 miesiące trudno jest kontrolować, stwarza większe zagrożenie dla wykonawcy usługi czy dostawcy towaru.

14 stycznia

11 stycznia

Rosną oczekiwania managerów i specjalistów

Po stronie pracodawców, jak i kandydatów obserwujemy coraz większą otwartość na alternatywne formy zatrudnienia. Elastyczny czas pracy i pożądana marka pracodawcy to aspekty, do których przywiązują wagę zwłaszcza młodzi specjaliści i menedżerowie z pokoleń Y i Z.

Wcześniejsze publikacje

32 mln zł kary za zmowę cenową

W toku postępowania w sprawie zmowy przetargowej prokuratura natrafiła także na wątek korupcyjny. W lipcu 2016 r. Sąd Rejonowy w Brzesku skazał w tej sprawie na pięć lat bezwzględnego pozbawienia wolności b. prezydenta Tarnowa Ryszarda Ś. oskarżonego o korupcję i przyjęcie 70 tys. zł łapówki oraz przekroczenie uprawnień.

W Banku Millennium utworzysz profil zaufany

Proces zakładania profilu jest bardzo prosty i umożliwia załatwienie wielu spraw urzędowych bez wychodzenia z domu i wizyt w urzędzie czy banku. Za pomocą profilu zaufanego można np. założyć firmę. uzyskać odpisy stanu cywilnego czy wnioskować o wydanie prawa jazdy. Profil Zaufany jest ważny 3 lata. Każda osoba może posiadać wyłącznie jeden aktywny Profil Zaufany, co w praktyce oznacza, że można go powiązać z serwisem bankowości internetowej tylko jednego banku.

Prezydent podpisał ustawę usuwającą bariery w prowadzeniu biznesu

Nowe przepisy m.in. podnoszą - z 1,2 do 2 mln euro - roczny limit przychodów netto (ze sprzedaży towarów, produktów i operacji finansowych), do którego podatnicy podatku PIT mogą prowadzić podatkowe księgi przychodów i rozchodów. Zwiększa także - ze 150 do 250 tys. euro - maksymalny roczny próg przychodów uprawniający do korzystania z opodatkowania działalności gospodarczej w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych.

Pozostałe publikacje o tym tagu

27 grudnia 2016 roku

Eksporterzy i importerzy widzą rok 2017 w jasnych barwach

Nastawienie eksporterów i importerów do roku 2017 należy ocenić jako bardzo dobre. Ogromna większość spodziewa się, że nadchodzący rok będzie pod względem zamówień tak samo dobry lub nawet lepszy. Szczególnie cieszy to, że przedsiębiorców spodziewających się wzrostu liczby zamówień jest aż sześć razy więc niż pesymistów

15 grudnia 2016 roku

Rok 2017: biznes chce działać "w chmurze"

Wartość globalnego oraz polskiego rynku IT nieustannie rośnie. Według założeń specjalistów na 2017 r. prognozowany jest wzrost na poziomie 5,5 proc. do kwoty 35,8 mld zł. Najsłabsze prognozy ma obecnie rynek sprzętu, zaś najlepsze usługi outsourcingowe, hostingu infrastruktury oraz zarządzania aplikacjami, do czego przyczyniają się rozwiązania w chmurze.

15 grudnia 2016 roku

Inwestorzy zagraniczni nie żałują, że postawili na Polskę

Motywem lokowania w Polsce zagranicznych inwestycji nie jest już jedynie chęć silnego obniżenia przez inwestorów kosztów działalności, w porównaniu z rynkami rozwiniętymi. Do inwestowania w Polsce przede wszystkim zachęca coraz lepsza infrastruktura dostęp do wysoko wykwalifikowanej kadry. Minusem jest ciągle zmieniające się prawo. W zeszłym roku weszło prawie 30 tys. stron maszynopisu aktów prawnych najwyższej rangi. Przedsiębiorcom przeszkadza też mało transparentny system kontroli skarbowych.

15 grudnia 2016 roku

Firmy niefrasobliwie podchodzą do ochrony danych osobowych

Wiele wątpliwości budzą kwestie związane z usuwaniem niepotrzebnych już informacji. A zwłaszcza to, w jaki sposób są one niszczone. Jak pokazuje raport GUS w Polsce tylko 1 na 10 firm dba prawidłowo o ochronę danych osobowych. Warto wiedzieć, że firmy oraz instytucje mają obowiązek ustawowy kasowania danych

14 grudnia 2016 roku

PGNiG otwiera nowy inkubator dla startupów energetycznych

Inkubator InnVento zaoferuje mikro- i małym przedsiębiorcom kilka form wsparcia. Oprócz zaplecza merytorycznego w postaci mentoringu i coachingu ekspertów, inkubator zapewni powierzchnię biurową, dostęp do niektórych baz danych, wsparcie administracyjne i operacyjne, np. z zakresu prawa i księgowości, a także pomoc w uzyskaniu finansowania. InnVento ma być miejscem nawiązywania ciekawych kontaktów biznesowych.

14 grudnia 2016 roku

Małe firmy – przybywa pesymistów i nieufających rządowi

Prognozy ekonomiczne na 2016 zakładały, że ten rok będzie dobry dla polskiej gospodarki – ze wzrostem PKB na poziomie 3,6-3,8 proc. Jednak wedle obecnych prognoz całoroczny wzrost PKB może nie przekroczyć 3 proc. To spowolnienie wyraźnie odczuły najmniejsze firmy na rynku.

7 grudnia 2016 roku

Firmy w Polsce nie znają ulgi na badania i rozwój… i na tym tracą

Z badania Ayming Polska wynika, że po prawie roku obowiązywania ulgi B+R zaledwie 16 proc. badanych firm deklaruje bardzo dobrą i dobrą znajomość jej mechanizmu. Zdecydowana większość ma bardzo niską wiedzę na ten temat, a 40 proc. przedsiębiorstw w ogóle nie zna ulgi badawczo-rozwojowej.

3 grudnia 2016 roku

Rząd zajmie się kolejnymi ułatwieniami dla przedsiębiorców

Pierwsza transza pakietu „100 zmian dla firm” została przyjęta przez rząd 8 listopada. Jedna z najważniejszych zmian dotyczy kontroli skarbowych. Teraz rząd ma zająć się kolejnym pakietem ustaw m.in. przez wprowadzenie nowej formy prawnej firmy, skrócenia przechowywania dokumentów przez przedsiębiorstwa oraz pakietem wierzytelności, który ma być remedium na zatory płatnicze.

28 listopada 2016 roku

Firmy coraz chętniej wynajmują samochody

Polska branża CFM (rynek wynajmu długoterminowego), wzorem europejskich potentatów, coraz bardziej otwiera się na małe i średnie przedsiębiorstwa, dostosowując swoją ofertę do wymagań małych i średnich przedsiębiorców. Jak twierdzą eksperci, w najbliższych latach nastąpi dynamiczny wzrost liczby wynajmowanych pojazdów.

28 listopada 2016 roku

Skąd wziąć fundusze na założenie firmy?

Wybór odpowiedniego źródła finansowania firmy zależy od indywidualnego podejścia przedsiębiorcy i jego planów dotyczących dalszego zarządzania. Zanim jednak zapadnie decyzja, warto skorzystać z wiedzy bardziej doświadczonych osób z branży, np. doradców biznesowych, którzy przestawią możliwe scenariusze i pomogą wybrać najlepszą opcję.

28 listopada 2016 roku

Giełdy wierzytelności wystawiły już na sprzedaż w sumie 3 mld zł długów

W Polsce działa już 50 giełd wierzytelności. Aktualnie, przeważającą część funkcjonujących w Polsce giełd wierzytelności funkcjonuje w strukturach firmy. Jak pokazują dane Konferencji Przedsiębiorstw Finansowych (KPF) oraz BIG Consulting coraz dynamiczniej rozwijają się przedsiębiorstwa, których głównym zadaniem jest handel długami jako giełda wierzytelności.

10 listopada 2016 roku

Jedna trzecia ze #100zmianDlaFirm przyjęta przez rząd

Konstytucja Biznesu zostanie przedstawiona już za tydzień podczas Kongresu 590 w Rzeszowie. Jest to pakiet ustaw określającą zasady prowadzenia działalności gospodarczej. Tymczasem rząd przyjął pierwszy z ośmiu projektów z pakietu #100zmianDlaFirm, które mają na celu poprawę warunków prowadzenia biznesu w Polsce.

7 listopada 2016 roku

Małe i średnie firmy preferują gotówkę

Jeszcze 10 lat temu udział płatności bezgotówkowych w ogólnej liczbie płatności dokonywanych przez Polaków wynosił ledwie 2 proc., obecnie szacuje się go na ponad 20 proc. (wg danych Ministerstwa Rozwoju). W portfelach Polaków znajduje się już ponad 35 mln kart płatniczych, w 2015 r. przeprowadzili z ich użyciem ponad 2,5 mld transakcji.

4 maja 2016 roku

Pierwsze kroki w zakładaniu firmy

Polacy są coraz bardziej przedsiębiorczy, innowacyjni i nie boją się podejmować ryzyka. Dlatego z roku na rok na rynku pojawia się coraz więcej firm, od jednoosobowych działalności, po małe i średnie spółki

24 stycznia 2016 roku

Największą barierą dla przedsiębiorczości są koszty pracy

Koszty pracy, niestabilność prawa i nadmiar obowiązków biurokratycznych najbardziej przeszkadzają firmom - wynika z badania dotyczącego barier w działalności gospodarczej przeprowadzonego na zlecenie Związku Przedsiębiorców i Pracodawców