tag

ekologia

Wczoraj

NFOŚiGW udzieli 100 mln zł dotacji i pożyczek

Zadania, na realizację których można przeznaczyć dotacje i pożyczki z Funduszu, to m.in.: rekultywacja gruntów na terenach zdegradowanych działalnością wydobywczą; prowadzanie technologii ograniczających powstawanie odpadów w trakcie wydobycia i przeróbki surowców;

12 stycznia

Kto zatruwa powietrze w UE? Niemcy i Francja

www.sxc.hu

Kto jest największym emitentem CO2 do atmosfery? Wbrew trwającej od kilku dni akcji medialnej nie jest to Polska. Co więcej - nasz kraj nie znajduje się nawet w pierwszej 20-tce największych emitentów. Są tam za to nasi sąsiedzi.

11 stycznia

10 stycznia

NFOŚiGW: 10 mld zł na walkę ze smogiem

Geotermia, rozwój OZE, samowystarczalność energetyczna gmin, np. z małych elektrowni wodnych (MEW), biomasy czy biogazu,to tylko niektóre priorytety działań Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska, w celu poprawy jakości powietrza i walki ze smogiem.Właśnie rusza kolejny nowy program w ramach, którego zostanie rozdysponowana pula pieniędzy na poprawę jakości powietrza

Wcześniejsze publikacje

Premier: najbliższe posiedzenie KERM będzie poświęcone kwestiom czystości powietrza

Smog jest wynikiem niesprzyjających warunków meteorologicznych: bezwietrznej pogody, braku opadów i niskich temperatur powietrza, a także powiązanej z nimi emisji spalin z indywidualnych kotłów grzewczych oraz kominków w środkowej i południowej Polsce. Z powodu smogu kilka miast w Polsce zrezygnowało z pobierania opłat za przejazdy komunikacją miejską.

NFOŚiGW: Usuwanie rakotwórczego azbestu – dlaczego pieniądze przeznaczone na ten cel nie są w pełni wykorzystywane

Ze środków udostępnionych przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na usuwanie wyrobów zawierających chorobotwórczy azbest, w latach 2015-2016 wojewódzkie fundusze ochrony środowiska i gospodarki wodnej nie wykorzystają łącznie ponad 5 mln zł. To więcej niż 20 proc. ogólnej puli przeznaczonej przez NFOŚiGW na ten ważny społecznie cel. Powód? Nie wszystkie wojewódzkie fundusze występują o płatność. Zaległości w wypłatach środków za rok 2015 dotyczą pięciu z nich. A z limitu wypłat na 2016 rok – według prognozy – może nie być spożytkowana aż jedna czwarta kwot planowanych do wypłaty. Co gorsza, rozliczenia kolejnych umów wskazują, iż wskaźnik ten może jeszcze ulec zwiększeniu

Pozostałe publikacje o tym tagu

12 grudnia 2016 roku

Polska z sukcesem wyemitowała „zielone” obligacje

Polska jako pierwszy w świecie emitent rządowy wyemitowała tzw. zielone obligacje (Green Bonds) na kwotę 750 mln euro - poinformował w poniedziałek wieczorem resort finansów. Środki pozyskane z emisji - według resortu - mają być przeznaczone na inwestycje prośrodowiskowe

9 grudnia 2016 roku

NFOŚiGW: Drugi nabór na systemy gospodarowania wodami opadowymi w ramach PIiOŚ

Na dofinansowanie projektów systemu gospodarowania wodami opadowymi na terenach miejskich zarezerwowano 300 mln zł w ramach konkursu. Drugi nabór dla poddziałania 2.1.5 Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko (POIiŚ 2014-2020) odbędzie się w okresie od 9 stycznia do 15 marca 2017 r.

5 grudnia 2016 roku

NFOŚiGW: Nabór na inwestycje w sektorze wytwarzania energii cieplnej z OZE

Budowa nowych lub przebudowa instalacji skutkującej zwiększeniem mocy zainstalowanej jednostek wytwarzania energii cieplnej wykorzystujących biomasę (pow. 5 MWth), energię promieniowania słonecznego (pow. 2 MWth) lub energię geotermalną (pow. 2 MWth) – to typ projektów mogących ubiegać się o dofinansowanie przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ogłoszonym konkursie w ramach poddziałania 1.1.1 POIiŚ 2014-2020. Do rozdysponowania jest 210 mln zł

29 listopada 2016 roku

Komisja Europejska nadal nie lubi węgla

Komisja Europejska przedstawi wkrótce propozycje, dotyczące przepisów regulujących energetykę. Część z nich nie jest korzystna dla siłowni używających węgla, a Polsce mogą grozić zwiększonym importem energii

25 listopada 2016 roku

POIiŚ: podpisano pierwsze umowy na termomodernizację budynków użyteczności publicznej

Przyjmowanie wniosków o dofinansowanie zakończyło się 31 maja 2016 r. 180 beneficjentów złożyło w sumie 204 wnioski, których koszty całkowite przekraczają 1 mld zł, a wnioskowane dofinansowanie opiewa na blisko 715 mln zł. Dofinansowanie na ten cel otrzymają też m.in. Areszt Śledczy w Poznaniu, czy Sąd Apelacyjny w Łodzi.

23 listopada 2016 roku

Trwa nabór do trzeciej edycji Polskiego Programu Finansowania Zrównoważonej Energii

Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju (EBOR) przygotował instrumenty finansowe mające na celu zachęcenie MŚP do inwestowania w nowoczesne rozwiązania energooszczędne. Jednym z nich jest program Polish Sustainable Energy Financing Facility for Leasing (PolSEFF Leasing) będący trzecią edycją Polskiego Programu Finansowania Zrównoważonej Energii. Właśnie ruszył nabór do trzeciej edycji programu.

23 listopada 2016 roku

Milion ryb trafi do Warty

W październiku 2015 r. do Warty trafił środek insektobójczy, wskutek czego padło mnóstwo ryb. Teraz za 150 tys. zł rzeka zostanie zarybiona na nowo.

22 listopada 2016 roku

Miejskie władze zapomniały o inwestycji w infrastrukturę dla elektrycznych aut

W dużych polskich miastach jest wciąż za mało stacji ładujących, gdzie można "zatankować" elektryczny samochód. To skutecznie hamuje rozwój ekojazdy i ne sprzyja i tak już zatrutemu ponad wszelkie normy powietrzu.Doświadczenia z innych krajów w zakresie e-mobilności pokazują, że najpierw musi powstać infrastruktura do ładowania, a dopiero potem klienci zaczynają kupować elektryczne auta.

4 listopada 2016 roku

NFOŚiGW: konferencja szkoleniowa nt. ochrony obszarów morskich i przybrzeżnych

Wymiana doświadczeń i dobrych praktyk między polskimi i norweskimi organizacjami w zakresie ochrony obszarów morskich i przybrzeżnych będzie tematem międzynarodowej konferencji szkoleniowej w Juracie. Bezpłatne spotkanie NFOŚiGW zaplanował w dniach 22-23 listopada w Juracie, a na zgłoszenia czeka do 7 listopada br.

3 listopada 2016 roku

NFOŚiGW podpisze umowy na 40 mln zł z parkami narodowymi

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zakończył konkurs w Działaniu 2.4 (podtyp projektu 2.4.6a) Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Złożono 16 wniosków w tym naborze, z czego 12 oceniono pozytywnie. W październiku Ministerstwo Środowiska jako Instytucja Pośrednicząca zatwierdziło listę projektów dotyczących budowy, rozbudowy i wyposażenia ośrodków edukacji ekologicznej podlegającym parkom narodowym. A w listopadzie NFOŚiGW podpisze umowy na łączną kwotę dofinansowania ponad 40 mln zł przy całkowitym koszcie przedsięwzięć ok. 59 mln zł

17 października 2016 roku

Polska wprowadzi zakaz użytkowania aut spalinowych?

Pomysł, aby całkowicie zakazać sprzedaży samochodów z silnikiem benzynowym lub wysokoprężnym pojawił się już wcześniej w Holandii i Norwegii. O propozycji wprowadzenia samochodów elektrycznych coraz głośniej mówi się w Polsce. Czy zakaz produkcji aut spalinowych ma w ogóle szanse wejść w życie?

10 października 2016 roku

Polskie miasta należą do najbardziej zanieczyszczonych w Europie

Emisja pyłów i szkodliwych gazów przybiera na sile wraz z początkiem sezonu grzewczego. 40 proc. Polaków przyznaje, że nie wie, na czym polega zjawisko niskiej emisji, a 20 proc. z nich uważa, że palenie śmieci to wyraz oszczędności i proekologicznego zachowania – wynika z badania przeprowadzonego w ramach kampanii „Nie rób dymu”. Paliwem niskoemisyjnym może być drewno, ale pod warunkiem odpowiedniego przechowywania i rozpalania

6 października 2016 roku

NFOŚiGW: kolejne szkolenie PO IiŚ z efektywności energetycznej w sektorze mieszkaniowym

Zakres szkolenia 18 października z Podziałania 1.3.2 Wspieranie efektywności energetycznej w sektorze mieszkaniowym będzie obejmował kryteria wyboru projektów i procedury zawierania umów z wykonawcami. Uczestnicy dowiedzą się także, jak wypełniać wniosek i jakie koszty są kwalifikowane. Na zgłoszenia NFOŚiGW czeka do 14 października

4 października 2016 roku

NFOŚiGW: Dotacje na gospodarkę odpadami komunalnymi

31 października br. Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej rozpocznie przyjmowanie wniosków o dofinansowanie z PO IiŚ przedsięwzięć z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi. Budżet dwóch ogłoszonych pod koniec września naborów dla działania 2.2 wynosi w sumie 2,7 mld zł. Konkursom będą towarzyszyły szkolenia i konsultacje dostępne dla potencjalnych beneficjentów

28 września 2016 roku

NFOŚiGW 20 października zaprasza na szkolenie z programu LIFE

Przedstawiciele miast, gmin i innych jednostek samorządowych oraz organizacje, które planują działania na rzecz środowiska i klimatu w ramach programu LIFE – to adresaci bezpłatnego szkolenia, na które 20 października br. zaprasza Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Uczestnicy będą mogli poznać m.in. priorytety tematyczne LIFE i skorzystać z konsultacji indywidualnych