tag

ekologia

14 maja

Szyszko proponuje: Ulga podatkowa za zieleń na prywatnej posesji

Gminy powinny rekompensować prywatnym właścicielom np. przez obniżkę podatku gruntowego to, że utrzymują na swoim terenie drzewa - uważa minister środowiska Jan Szyszko. Dodał, że jeśli właściciel posadził na swoim gruncie drzewo, to powinien móc je też bez przeszkód usunąć.

13 maja

Ekocentryzm zagrożeniem dla polskich lasów

Ekocentryzm jest jednym z zagrożeń dla funkcjonowania polskich lasów. Nie możemy ulegać tym, którzy twierdzą, że człowiek nie może ingerować w przyrodę - powiedział w Toruniu dyrektor generalny Lasów Państwowych Konrad Tomaszewski.

12 maja

PSPA: strefy niskoemisyjne to czystsze powietrze w miastach

W zdecydowanej większości miast europejskich pierwszym etapem wprowadzania tego rodzaju stref było utworzenie tzw. stref niskoemisyjnych (Low Emission Zones), wprowadzających stopniowe, rozłożone na wiele lat, ograniczenia dla najbardziej szkodliwych napędów (od EURO 1 w górę), zachęcając też, co ważne, do stosowania także innych paliw alternatywnych, w tym CNG i LNG, które znacząco ograniczają emisję pyłów, najbardziej szkodliwych ze środowiskowego punktu widzenia. W 14 europejskich krajach funkcjonuje ponad 220 stref niskoemisyjnych

11 maja

Sejm poparł poprawki Senatu dotyczące ustawy o wycince drzew

Posłowie poparli wszystkie sześć zmian, jakie do noweli zaproponowali senatorowie. Teraz nowelizacja ustawy o ochronie przyrody, która dotyczy wycinki na prywatnych gruntach trafi do podpisu prezydenta. Nowe prawo zaostrza obowiązujące od początku roku liberalne przepisy dotyczące wycinki

Wcześniejsze publikacje

Zakup autobusów hybrydowych z unijnym wsparciem

Koszt zakupu 16 autobusów hybrydowych to prawie 40 mln zł, z czego dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 to ponad 27 mln zł. Pierwsze autobusy hybrydowe mają trafić do Szczecina jeszcze w tym roku

BOŚ nagradza „Klonami” ekologiczne firmy

Wyróżnienie przyznane zostanie w kategorii: przedsięwzięcie o znaczącym efekcie ekologicznym. Bank, wspólnie z Fundacją BOŚ, nagrodzi także Firmę ekologicznie i społecznie zaangażowaną (jej celem jest promowanie przedsiębiorstw, które prowadząc swoją działalność biorą pod uwagę także interes społeczeństwa i środowiska).

Pozostałe publikacje o tym tagu

24 kwietnia 2017 roku

Małe firmy będą mogły zarabiać na rezygnacji z poboru prądu

Polskie PGE i francuski Energy Pool powołają spółkę, która wejdzie na nowo powstały rynek usług Demand Side Response. Jest to mechanizm polegający na tym, że odbiorca energii - dobrowolnie - podejmuje się ograniczenia pobierania jej w czasie, gdy system jest najbardziej obciążony

24 kwietnia 2017 roku

NFOŚiGW wesprze racjonalną gospodarkę odpadami

Budżet programu wynosi 1,7 mld zł, z czego do rozdysponowania zostało jeszcze prawie 1,2 mld zł. O pożyczkę mogą starać się samorządy oraz przedsiębiorcy czyli osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą jak i przedsiębiorstwa państwowe. Celem programu jest m.in. zintegrowanie sieci instalacji gospodarowania odpadami i zmniejszenie ilości nielegalnego wywozu odpadów zagranicę

21 kwietnia 2017 roku

200 mln zł na odtworzenie przyrody na zniszczonych terenach

Ruszył konkurs na wsparcie prac nad rekultywacją terenów zdegradowanych. Samorządy oraz regionalne dyrekcje ochrony środowiska mogą otrzymać na ten cel od Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej aż 200 mln zł

20 kwietnia 2017 roku

W Gdyni powstał klaster dotyczący elektromobilności

Mówiąc o infrastrukturze dla samochodów elektrycznych podsekretarz stanu w Ministerstwie Energii Michał Kurtyka powiedział, że w I etapie do 2020 r. ma powstać minimalna liczba punktów ładowania pojazdów, tj. 6 tysięcy punktów wolnego ładowania oraz 400 punktów szybkiego ładowania, rozmieszczona w 32 kluczowych aglomeracjach i wzdłuż najważniejszych sieci transportowych.

18 kwietnia 2017 roku

Hipokryzja pseudoekologów

Media donoszą, że parlamentarny zespół przyjaciół zwierząt szykuje projekt całkowicie zakazujący m.in. hodowli zwierząt futerkowych. Pretekstem jest jak zwykle dobro norek, lisów, jenotów i tchórzofretek.

17 kwietnia 2017 roku

Parki Narodowe chcą promować turystykę ornitologiczną

Największy polski park narodowy - Biebrzański - oraz największy litewski - Dzukijski Park Narodowy będą się wspólnie promować jako miejsca atrakcyjne dla turystyki ornitologicznej i ekoturystyki. M.in. po to, by podglądać rzadkie gatunki ptaków, rokrocznie nad Biebrzę przyjeżdża wielu turystów, także fotografów.

5 kwietnia 2017 roku

Polska zaskarżyła unijną dyrektywę o jakości powietrza

Skarga przygotowana przez resort środowiska została złożona w Trybunale w Luksemburgu w ubiegłym miesiącu. Dotyczy przepisów ustanawiających maksymalne limity emisji dwutlenku siarki, cząstek stałych i tlenków azotu. Dzięki tym regulacjom w całej UE stopniowo ma się poprawiać jakość powietrza.

4 kwietnia 2017 roku

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska na ekologiczne inwestycje wydał już 68 mld zł

Dzięki zaangażowaniu NFOŚiGW w inwestycje dot. ochronę powietrza, emisja CO2 zmniejszyła się o blisko 14 mln ton na rok, dwutlenku siarki o 195 tys. ton na rok, a pyłów o 17 tys. ton na rok. Narodowy Fundusz zainwestował również w odnawialne źródła energii, które rocznie mogą produkować 1,4 TWh energii.

3 kwietnia 2017 roku

W walce ze smogiem pomóc mogą podatki

Wprowadzenie odpowiednich zapisów prawnych, edukacja obywateli oraz stosowanie zachęt do korzystania z komunikacji publicznej lub rowerów – to zdaniem przedstawicieli Ośrodka Ewaluacji najważniejsze działania w walce ze smogiem w polskich miastach.

2 kwietnia 2017 roku

Smog w Polsce zaczyna powodować zmiany w mieszkaniówce?

Skutkiem fatalnego stanu powietrza w licznych ośrodkach miejskich kraju jest swoista „migracja ekologiczna”, czyli trend przeprowadzek z miast o najbardziej zanieczyszczonej atmosferze do lokalizacji o znacznie przyjaźniejszych parametrach powietrza. Z tego punktu widzenia Kraków i Warszawa to fatalne lokalizacje, a pożądanym miejscem w kraju jest Trójmiasto

1 kwietnia 2017 roku

Program Powietrze Plus to primaaprilisowy żart

W naszym portalu zamieściliśmy w sobotę 1 kwietnia materiał o nowym pomyśle na walkę ze smogiem. Chcemy wyjaśnić, że Program Powietrze Plus i koncepcja dotleniania miast były primaaprilisowym żartem redaktorów wGospodarce.pl

1 kwietnia 2017 roku

Nowy pomysł na walkę ze smogiem. Pomoże Program Powietrze Plus

Dotlenianie miast – to nowy pomysł na walkę ze smogiem. Jak się dowiedzieliśmy, resort środowiska w porozumieniu z ministerstwem energetyki pracuje nad programem, w ramach którego do centrów wielkich miast dowożony byłby skroplony tlen. Po jego rozprzężeniu mieszkańcy mogliby oddychać czystym powietrzem

30 marca 2017 roku

NFOŚiGW: Katowice dostaną 175 mln zł, a Opole 73 mln zł na modernizację oczyszczalni ścieków

Uporządkowanie gospodarki ściekowej w Katowicach będzie kosztowało 345 mln zł, z czego wsparcie w ramach działania 2.3 Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach wyniesie 175 mln zł. Z kolei kompleksowa modernizacja oczyszczalni ścieków w Opolu pochłonie 149 mln zł przy kwocie 73 mln zł z unijnego dofinansowania. NFOŚiGW podpisał dzisiaj umowy dotyczące tych dwóch przedsięwzięć