tag

emerytury

Przedwczoraj (22 czerwca)

Prezes PFR: musimy sami dbać o zabezpieczenie na emeryturę

Jeśli nie chcemy, aby nasze dzieci płaciły wyższe podatki musimy sami dbać o to, by mieć zabezpieczenie na emeryturę - powiedział w rozmowie z PAP prezes Polskiego Funduszu Rozwoju Paweł Borys po zakończeniu debaty "Rynek po reformie emerytalnej" w ramach 12. Forum Funduszy Inwestycyjnych.

20 czerwca

14 czerwca

7 czerwca

Kwota powitalna w Pracowniczych Planach Kapitałowych może wynieść 250 zł

Zachętą do włączenia się przyszłych emerytów do Pracowniczego Planu Kapitałowego (PPK) będzie _"kwota powitalna, która przypuszczalnie będzie wynosiła 250 zł"_ - powiedział podsekretarz stanu w Ministerstwie Rozwoju Witold Słowik. Wiceminister wziął udział w debacie Europejskiego Kongresu Finansowego na temat reformy emerytalnej.

Wcześniejsze publikacje

Rząd przyjął propozycję dot. wskaźnika waloryzacji emerytur i rent w 2018 r.

Rada Ministrów przyjęła propozycję zwiększenia wskaźnika waloryzacji emerytur i rent w 2018 r., przedłożoną przez ministra rodziny, pracy i polityki społecznej, podało Centrum Informacyjne Rządu (CIR). Zgodnie z nią, rząd proponuje pozostawienie zwiększenia wskaźnika waloryzacji na poziomie ustawowego minimum, wynoszącego 20 proc. realnego wzrostu przeciętnego wynagrodzenia w 2017 r.

Celnicy zostaną włączeni do systemu emerytur mundurowych - Senat nie wniósł poprawek

Emerytury mundurowe stanowią odrębny system, tzw. zaopatrzeniowy, i są wypłacane z budżetu państwa. Wysokość świadczenia jest obliczana na podstawie średniej pensji z 10 wybranych kolejnych lat służby oraz dodatków i nagród rocznych. Po 25 latach służby emerytura wynosi 60 proc. podstawy jej wymiaru i za każdy rok rośnie o 3 proc. Maksymalna emerytura może wynieść 75 proc. pensji.

Pozostałe publikacje o tym tagu

17 maja 2017 roku

MRPiPS rozpoczyna w czwartek objazd po Polsce - będzie informować o emeryturach

Podczas spotkań zaprezentowane będą głównie założenia dotyczące zmian w przechodzeniu na emeryturę. Celem tej kampanii jest jasny przekaz, że decyzja o przejściu na emeryturę jest naszą decyzją indywidualną. Moja emerytura mój wybór. Przejście na emeryturę nie jest obowiązkiem, alejest naszym wyborem - podkreśliła Elżbieta Rafalska minister pracy

11 maja 2017 roku

MF: dla gospodarki bardziej istotny jest efektywny wiek emerytalny, nie ustawowy

Niekorzystne tendencje demograficzne przyczyniają się do spadku podaży pracy. Według prognoz do 2060 r. populacja zmniejszy się o 11 proc., zaś populacja w wieku produkcyjnym o 25 proc.Różnica między liczbą schodzących z rynku pracy, a wchodzących na ten rynek rocznie jest w granicach 180-250 tys. osób. O tyle nam się będzie kurczył z roku na rok ten potencjalny zasób pracy

11 maja 2017 roku

Sejm: celnicy zostaną włączeni do systemu emerytur mundurowych

Sejm zaproponował także, aby - co do zasady - emerytura przysługiwała celnikom, którzy skończyli 55 lat i mają, co najmniej 15 lat służby (w tym co najmniej 5 lat w związku z wykonywaniem zadań policyjnych łączących się ze zwalczaniem przestępczości) lub skończyli 55 lat i mają co najmniej 25 lat służby

9 maja 2017 roku

Paweł Borys: Opłata w produktach trzeciego filara nie przekroczy 0,6 pkt. proc.

Jednym z celów Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju jest zwiększenie stopy oszczędności Polaków. W tym mogą pomóc firmy ubezpieczeniowe, oferując produkty oszczędnościowe, również te związane z odkładaniem pieniędzy na dobrowolną emeryturę – powiedział Paweł Borys, prezes Polskiego Funduszu Rozwoju w Sopocie podczas V kongresu Polskiej Izby Ubezpieczeń

13 kwietnia 2017 roku

Będzie bardzo trudno przekonać Polaków do oszczędzania na emeryturę

Większość Polaków wie i ma świadomość, że bez dodatkowych oszczędności ich emerytura wypłacana z I filaru będzie bardzo niska. Pomimo to należymy do najmniej oszczędnych Europejczyków. Stopa budżetu gospodarstwa domowego, która jest odkładana wynosi w Polsce 2 proc., na Węgrzech 5 proc., w Czechach 6 proc., a w Niemczech 10 proc.

4 kwietnia 2017 roku

Ateny: Tysiące emerytów protestują przeciwko cięciom świadczeń

Sukcesywne redukcje emerytur to - obok obniżenia kwoty wolnej od podatku dochodowego - jedno z wymagań międzynarodowych kredytobiorców: eurolandu, MFW i Europejskiego Banku Centralnego wobec Grecji w ramach dalszych przedsięwzięć oszczędnościowych.

14 marca 2017 roku

Będzie program 10 000+?

MRPiPS, póki co, nie uczestniczy w przygotowywaniu pomysłu 10 000+ - oświadczyła we wtorek minister rodziny, pracy i polityki społecznej Elżbieta Rafalska. Według ministra Henryka Kowalczyka "nie jest to pomysł rządu".