tag

górnictwo

19 czerwca

Szansą dla polskiego górnictwa mogą być czyste technologie węglowe

Czyste technologie węglowe mogą być szansą dla polskiego węgla i przyczynić się do restrukturyzacji górnictwa – uważa Jerzy Kurella, ekspert Instytutu Staszica. Chodzi przede wszystkim o zgazowanie węgla w technologii przetwarzania odpadów węglowych, mułów i zanieczyszczonych miałów.

12 czerwca

Program dla górnictwa przygotowany przez Platformę Obywatelską był nierzetelny i ogólnikowy - stwierdza NIK

Dokumenty zostały oparte na mało realistycznych założeniach i prognozach nie znajdujących rynkowego i ekonomicznego uzasadnienia, głównie w formie zbyt optymistycznych założeń dotyczących przychodów producentów węgla, przy jednoczesnym marginalizowaniu znaczenia kosztów tej działalności - stwierdza raport NIK. (...)Strategie działalności spółek węglowych zostały natomiast opracowane w sposób wskazujący, że ich przygotowanie traktowane było głównie jako realizacja wymogu formalnego, a nie jako potrzeba stworzenia rzeczywistego planu mającego zapewnić ich ekonomiczną efektywność - czytamy w komunikacie.

8 czerwca

MŚ: rośnie liczba koncesji na rozpoznanie złóż metanu z pokładów węgla

Według przedstawicieli Ministerstwa Środowiska, od kilkunastu lat metan staje się coraz ważniejszym dodatkowym źródłem energii. Jak poinformował główny geolog kraju,wiceminister środowiska Mariusz Orion Jędrysek w ciągu półtora roku resort środowiska odnotował blisko 200-procentowy wzrost zainteresowania koncesjami na metan z pokładów węgla

PGNiG: W Polsce powstało pierwsze na świecie Międzynarodowe Centrum Doskonałości w zakresie metanu z kopalń węgla

Centrum będzie służyć jako platforma wymiany doświadczeń dla przedstawicieli sektora węglowego, gromadząc i udostępniając informacje dotyczące zarządzania metanem z całego świata. Wypracowane tam, przez ekspertów rozwiązania mają przyczynić się do rozwoju technologii odzyskiwania i wykorzystywania metanu z kopalń. Zwiększyć się ma przez to, nie tylko efektywność górnicza, ale także bezpieczeństwo górników

23 maja

Ponad 7,6 tys. górników skorzystało z osłon socjalnych

Ponad 7,6 tys. górników i pracowników zakładów przeróbki mechanicznej węgla skorzystało dotąd z osłon socjalnych przewidzianych w Ustawie o funkcjonowaniu górnictwa węgla kamiennego. Największym powodzeniem cieszą się urlopy górnicze, z których korzysta prawie 5 tys. osób.

Wcześniejsze publikacje

Polska Grupa Górnicza chce inwestować, obniżać koszty i ustabilizować produkcję

Nowa strategia PGG zakłada osiągnięcie w 2030 r. wyniku EBITDA (zysk przed odsetkami, podatkami i amortyzacją) na poziomie 2,8 mld zł, wobec 1,4 mld zł prognozowanego na 2017 r. Firma chce obniżyć jednostkowy, gotówkowy koszt produkcji węgla z tegorocznych 239 zł na tonę do 203 zł na tonę w roku 2030 - oznacza to redukcję kosztów o ok. 15 proc.

Pozostałe publikacje o tym tagu

24 kwietnia 2017 roku

Ożywienie na międzynarodowych rynkach górniczych

Famur obserwuje ożywienie na międzynarodowych rynkach górniczych i spodziewa się zwiększenia liczby kontraktów także na rynku polskim w perspektywie drugiej połowy tego i przyszłego roku, co powinno przełożyć się na wzrost przychodów spółki, poinformował prezes Mirosław Bendzera. Celem spółki jest, by w ciągu 5 lat 50% przychodów pochodziło ze sprzedaży eksportowej.

21 kwietnia 2017 roku

Resort energii przedstawił w Sejmie informację o restrukturyzacji górnictwa

W ramach działań naprawczych udało się m.in. wypracować i wdrożyć zaakceptowany przez wierzycieli program restrukturyzacji Jastrzębskiej Spółki Węglowej oraz powołać Polską Grupę Górniczą, która przejęła kopalnie Kompanii Węglowej, a z początkiem kwietnia tego roku - także kopalnie Katowickiego Holdingu Węglowego, który - w ocenie ministerstwa - nie byłby w stanie samodzielnie obsłużyć 2,5-miliardowego zadłużenia

1 kwietnia 2017 roku

Polska Grupa Górnicza stała się największą spółką węglową w UE

Katowicki Holding Węglowy (KHW) zbył w sobotę cztery należące dotąd do niego kopalnie oraz spółkę usługową na rzecz Polskiej Grupy Górniczej (PGG). Była to ostatnia formalność związana ze skupieniem aktywów górniczych obu firm w jednym podmiocie. Powiększona o aktywa holdingu PGG to obecnie największa spółka węglowa w Unii Europejskiej

25 marca 2017 roku

Zakażą palenia węglem złej jakości? Ekolodzy wniebowzięci

Uwagi ministerstwa wskazują, że jest ono skłonne zapisać w projekcie ustawy zakaz używania w domowych piecach pewnych rodzajów paliw np. węgla brunatnego czy mułów, które - jak podkreśla - nie są przystosowane do spalania w tego typu instalacjach

16 marca 2017 roku

Tauron zarabia więcej na dystrybucji energii

Spółka nie kryje, że choć wynik z 2016 r. – czyli 370 mln zł zysku – stanowi spory postęp w stosunku do 2015 r., który został zakończony stratą rzędu 1,8 mld zł, to nadal nie jest to zadowalający wynik. Przede wszystkim dlatego, że wpłynęły na niego odpisy na utratę wartości konwencjonalnych i niekonwencjonalnych źródeł energii w wysokości 735 mln zł netto.

9 marca 2017 roku

Ustawa o deputatach węglowych dla emerytów - w tym roku

Problemy z emeryckimi deputatami rozpoczęły się w 2012 r., kiedy szukające oszczędności spółki węglowe zaczęły wypowiadać prawo do deputatu węglowego dla emerytów i rencistów. W efekcie ci emeryci, wobec których zobowiązania przejęło państwo, nadal dostają deputat, a ci, którzy powinni otrzymywać świadczenia od spółek węglowych, zostali go pozbawieni.

24 lutego 2017 roku

Prezes PGG: nie zmarnujmy szansy wynikającej z połączenia z KHW

Prezes Polskiej Grupy Górniczej (PGG) Tomasz Rogala zaapelował w piątek do górników, by nie zmarnować szansy, jaką dla obu firm niesie połączenie Grupy z Katowickim Holdingiem Węglowym (KHW). W liście do załogi prezes zapewnił, że górnicy nie stracą na zmianach.

20 lutego 2017 roku

Fuzja KHW z PGG wymaga zgody wierzycieli

Uzgadniane ze związkowcami zasady połączenia Katowickiego Holdingu Węglowego z Polską Grupą Górniczą oraz biznesplan przedsięwzięcia muszą zyskać akceptację wierzycieli górniczych spółek - powiedział minister energii Krzysztof Tchórzewski

10 lutego 2017 roku

Nowy system łączności dla ratowników górniczych już w tym roku

Wiosną tego roku będzie gotowy do powszechnego użytku innowacyjny system bezprzewodowej łączności dla ratowników górniczych, umożliwiający stały kontakt głosowy m.in. podczas akcji w podziemnych wyrobiskach. Do jego zakupu przymierza się m.in. Centralna Stacja Ratownictwa Górniczego.