tag

GUS

Wczoraj

Przedwczoraj (27 czerwca)

26 czerwca

Spadek bezrobocia cieszy, rynek pracy niepokoi

Najbardziej dynamiczny w skali roku wzrost liczby pracujących w pierwszym kwartale miał miejsce w transporcie i gospodarce magazynowej (o 7 proc.), informacji i komunikacji (o 6,3 proc.), handlu i naprawie pojazdów (o 5,1 proc.) oraz przetwórstwie przemysłowym (o 4,4 proc.). Spadek zanotowano w górnictwie (o 6 proc.), wytwarzaniu i zaopatrywaniu w energię, gaz i gorącą wodę oraz w działalności finansowej i ubezpieczeniowej (w obu przypadkach po 1,5 proc.). Dane za maj potwierdzają te tendencje

Stopa bezrobocia w maju wyniosła 7,4 proc.

Stopa bezrobocia rejestrowanego wyniosła w maju 7,4 proc. (co jest zgodne z konsensusem rynkowym) w porównaniu do 7,7 proc. w kwietniu – poinformował GUS. Wskaźnik ten jest najniższy od 1991 r.

23 czerwca

GUS: Znaczący spadek zasięgu ubóstwa skrajnego oraz ubóstwa relatywnego

W ubóstwie skrajnym żyło w 2016 r. ok. 5 proc. osób w porównaniu do ok. 7 proc. w 2015 r. W ubóstwie relatywnym - nieco mniej niż 14 proc. osób wobec ok. 16 proc. w 2015 r., wynika z danych Głównego Urzędu Statystyczny (GUS). Oznacza to znaczący spadek zasięgu ubóstwa skrajnego oraz ubóstwa relatywnego, podał Urząd.

GUS: Dyrektorzy przedsiębiorstw korzystnie oceniają koniunkturę

W czerwcu dyrektorzy przedsiębiorstw w większości badanych obszarów działalności zgłaszają korzystne oceny koniunktury – poinformował GUS. Pozytywne oceny wystawili m.in. szefowie związani z przetwórstwem przemysłowym, budownictwem, handlem hurtowym, gastronomią i zakwaterowaniem. Najbardziej optymistycznie koniunkturę oceniają przedstawiciele świata finansów i ubezpieczeń. Nieznacznie gorzej od poprzedniego miesiąca wypadły oceny w transporcie, informacji i komunikacji oraz handlu detalicznym.

Wcześniejsze publikacje

GUS: poprawiły się oceny dotyczące sytuacji ekonomicznej kraju

Bieżący wskaźnik ufności konsumenckiej (BWUK) wzrósł o 1,7 pkt proc. m/m w czerwcu br. i wyniósł plus 4,8 pkt (i wzrósł o 11,3 pkt proc. r/r), wynika z badań przeprowadzonych przez Główny Urząd Statystyczny (GUS) i Narodowy Bank Polski (NBP), opublikowanych przez GUS.

Dane z polskiej gospodarki mogą we wtorek wesprzeć złotego

Ryzyko związane z polityką Fed-u dostrzegalne jest już w notowaniach polskich par. Układ sił na wykresach EUR/PLN, USD/PLN i CHF/PLN wskazuje, że półroczny trend spadkowy został definitywnie zakończony, a obecnie rozpoczęła się korekta tego ruchu. Jej celem są okolice 4,25 zł dla euro, 3,93 zł dla franka i 3,84 zł dla dolara.

Pozostałe publikacje o tym tagu

9 czerwca 2017 roku

W I kwartale było o ponad 33 proc. więcej miejsc pracy niż rok temu

W końcu I kwartału 2017 r. liczba wolnych miejsc pracy wynosiła 119,5 tys. i wzrosła o 29,9 tys. czyli o 33,4 proc. w porównaniu z analogicznym okresem roku poprzedniego, jednocześnie była wyższa o 53,2 proc. czyli o 41,5 tys. niż w kwartale poprzednim – poinformował GUS.

3 czerwca 2017 roku

Program "Rodzina 500+" wyraźnie poprawił sytuację materialną w gospodarstwach domowych w 2016 roku

W 2016 r. gospodarstwa domowe osiągały wyższe dochody i ponosiły większe wydatki. Poziom przeciętnego miesięcznego dochodu rozporządzalnego na osobę wyniósł w 2016 r. 1.475 zł i był realnie wyższy o 7,0 proc. od dochodu z roku 2015 (w 2015 r. wzrost realny wyniósł 4,3 proc.). Wystąpiła wyraźna poprawa sytuacji materialnej wszystkich grup społeczno-ekonomicznych gospodarstw domowych w Polsce - wynika z publikacji GUS o sytuacji gospodarstw domowych w 2016 r. w świetle wyników badania budżetów gospodarstw domowych.

31 maja 2017 roku

Wzrost PKB w I kwartale umiarkowanie wysoki

PKB w I kwartale 2017 roku wzrósł o 4 proc. rok do roku, ale w I kw. 2016 miał miejsce wzrost tylko o 2,9 proc., więc średnioroczny wzrost w ostatnich dwóch latach wyniósł 3,5 proc.

31 maja 2017 roku

Inflacja w maju wyhamowała

Po dwumiesięcznej stabilizacji w maju nastąpiło wyhamowanie rocznego wskaźnika inflacji do 1,9 proc. Stało się tak mimo bardzo wysokich cen owoców (truskawek, czereśni), do których przyczyniły się tegoroczne przymrozki. Z drugiej strony w maju nastąpił solidny spadek cen paliw na stacjach, co w dużej mierze bilansowało ewentualne wzrosty cen w kategorii „żywność i napoje alkoholowe”, tudzież w innych kategoriach – komentuje Monika Kurtek, główna ekonomistka Banku Pocztowego.

31 maja 2017 roku

GUS o PKB: To budownictwo nakręciło wzrost gospodarki w I kwartale

Po czterech ujemnych kwartałach, sektor budownictwa miał w I kwartale 2017 r. pozytywny wkład do PKB, co było jednym z czynników dużej dynamiki wzrostu gospodarki w I kwartale - oceniła dyrektor departamentu rachunków narodowych GUS Maria Jeznach

31 maja 2017 roku

GUS: PKB wzrósł w I kwartale 2017 r. o 4,0 proc. w ujęciu rocznym

PKB - niewyrównany sezonowo - wzrósł realnie o 4,0 proc., w porównaniu z I kwartałem ub. roku – poinformował GUS. W stosunku do opublikowanego w dniu 16 maja 2017 r. szybkiego szacunku produktu krajowego brutto dla I kwartału 2017 r., prezentowany obecnie szacunek nie zmienił się.

29 maja 2017 roku

Analitycy BOŚ prognozują wzrost PKB w I kw. 2017 r. na 4,1 proc.

Ekonomiści BOŚ przewidują, że wzrost dynamiki PKB w I kw. tego roku wyniósł 4,1 proc. w ujęciu rocznym wobec 2,5 proc. w IV kw. 2016 r. - napisali w swoim cotygodniowym komentarzu. GUS informował, według szybkiego szacunku, że PKB w I kw. 2017 r. wzrosło o 4,0 proc. r/r.

25 maja 2017 roku

Eksperci: rząd robi dobrą politykę gospodarczą

Główny Urząd Statystyczny podał w czwartek, że wydajność pracy w przemyśle w kwietniu wzrosła o 2,0 proc. w ujęciu rocznym przy większym o 3,3 proc. zatrudnieniu i wzroście przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto o 4,3 proc., przewozy ładunków w kwietniu wzrosły rok do roku o 6,6 proc. i wyniosły 43,6 mln ton, zaś nowe zamówienia w przemyśle wzrosły w ujęciu rdr o 1,0 proc. Jak ocenił główny ekonomista Credit Agricole Bank Polski Jakub Borowski, nie są to "dane przełomowe", ale takie, które potwierdzają, że mamy wyraźne ożywienie w przetwórstwie przemysłowym wspierane przez dwa czynniki

25 maja 2017 roku

Wyraźne obniżenie bezrobocia w kwietniu

Kwiecień był miesiącem, gdzie w pełni ruszyły prace sezonowe w sadownictwie, rolnictwie i ogrodnictwie, a zatem czynnik ten miał niewątpliwie przełożenie na spadek bezrobocia. Pod tym względem równie dobre, a może nawet lepsze, będą kolejne miesiące – ocenia Monika Kurtek, główna ekonomistka Banku Pocztowego.