tag

GUS

Przedwczoraj (26 kwietnia)

Bezrobocie spada szybciej niż prognozuje rynek

Jak poinformował GUS stopa bezrobocia rejestrowanego w marcu spadła do 8,1 proc. z 8,5 proc. w lutym. Dane okazały się lepsze od oczekiwań rynkowych, gdzie konsensus wskazywał na spadek stopy bezrobocia do 8,2 proc. - komentuje Monika Kurtek, główna ekonomistka Banku Pocztowego.

21 kwietnia

Prezes ING BŚ: wskaźniki makroekonomiczne dotyczące I kw. pozytywnie zaskoczyły

Wskaźniki makroekonomiczne dotyczące pierwszego kwartału pozytywnie zaskoczyły. Bankowcy spodziewali się raczej słabszego wzrostu gospodarczego w pierwszej połowie roku i ożywienia w drugiej - ocenił prezes ING Banku Śląskiego Brunon Bartkiewicz, poproszony przez dziennikarzy o komentarz do danych GUS podczas piątkowego zwyczajnego walnego zgromadzenia banku.

Premier: dane GUS potwierdzają, że "gospodarka plus" jest faktem

Od ponad 1,5 roku rząd realizuje ambitny, kompleksowy projekt mający rozbudzić gospodarkę; czwartkowe dane GUS potwierdziły słuszność kierunku, który wybraliśmy - gospodarka plus jest faktem - mówiła premier Beata Szydło. Podstawowym celem jest to, by rozwój służył obywatelom – wskazała.

Dane o produkcji sprzedanej przemysłu zaskoczyły resortu rozwoju

Opublikowany przez GUS wynik marcowej produkcji sprzedanej przemysłu jest wyraźnie powyżej oczekiwań Ministerstwa Rozwoju – napisał resort w swoim komentarzu. Analitycy MR dodają, że w kwietniu 2017 roku powinniśmy odnotować wzrost produkcji przemysłowej zbliżony do 2,5 proc. r/r.

20 kwietnia

19 kwietnia

GUS: średnie miesięczne wynagrodzenie wzrosło w marcu o 5,2 proc. r/r

W marcu 2017 r. przeciętne miesięczne wynagrodzenie (brutto) wyniosło 4.577,86 zł i w ujęciu rocznym było wyższe o 5,2 proc. Przeciętne zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw było wyższe o 4,5 proc. licząc rok do roku i wyniosło 5.981,7 tys. - poinformował Główny Urząd Statystyczny.

Wcześniejsze publikacje

GUS: Mamy nadwyżkę w handlu

W okresie styczeń - luty 2017 r. eksport w cenach bieżących wyniósł 132,184 mld zł, a import 132,032 mld zł. Dodatnie saldo ukształtowało się na poziomie 151,6 mln zł, natomiast przed rokiem wyniosło 4,558 mld zł - poinformował w czwartkowym komunikacie GUS.

Pozostałe publikacje o tym tagu

31 marca 2017 roku

BGK: Niższa inflacja w marcu nie oznacza spadku tendencji wzrostu cen

Marcowa korekta indeksu CPI pasuje do wyników ostatniej projekcji inflacyjnej NBP. Tym samym może być argumentem użytym do podtrzymania dotychczasowej "gołębiej" retoryki RPP na najbliższym posiedzeniu Rady w przyszłym tygodniu – uważają ekonomiści BGK.

31 marca 2017 roku

Co jest w stanie zatrzymać złotego?

Złoty ma za sobą świetny kwartał, a praktycznie pełne cztery miesiące Kurs EURPLN jest już w okolicach 4,21 podczas gdy w grudniu wspinał się na 4,50

23 marca 2017 roku

Bezrobocie w lutym spadło do 8,5 proc.

Stopa bezrobocia rejestrowanego w lutym spadła do 8,5 proc. z 8,6 proc. w styczniu – poinformował GUS. Jak komentuje Monika Kurtek, główna ekonomistka Banku Pocztowego, dane okazały się nieznacznie lepsze od oczekiwań rynkowych, gdzie konsensus wskazywał na utrzymanie się stopy bezrobocia na poziomie ze stycznia, tj. 8,6 proc.

22 marca 2017 roku

GUS: optymistyczne oceny koniunktury gospodarczej w marcu

W marcu dyrektorzy przedsiębiorstw w większości badanych obszarów działalności zgłaszają korzystne oceny koniunktury, lepsze od formułowanych przed miesiącem - poinformował w środę GUS. Oceny w sektorze finansowym i ubezpieczeń są najlepsze od ośmiu lat.

22 marca 2017 roku

Nastroje sprzyjają konsumpcji, na inwestycje jeszcze za słabe

Z danych GUS wynika, że w marcu kontynuowana była tendencja poprawy nastrojów konsumentów i wskaźników koniunktury w głównych działach gospodarki. Optymizm na razie ma wyraźny wpływ na wzrost sprzedaży detalicznej, ale przedsiębiorcom humory nie poprawiły się jeszcze na tyle, by zaczęli inwestować.

22 marca 2017 roku

GUS: wskaźnik koniunktury konsumenckiej wzrósł o 7,3 pkt. proc. r/r

Bieżący wskaźnik ufności konsumenckiej (BWUK) wzrósł w marcu – w ujęciu rocznym - o 7,3 pkt. proc., licząc miesiąc do miesiąca ukształtował się na poziomie -2,0 co oznacza nieznaczne pogorszenie nastrojów (spadek o 0,1 pkt. proc.) - poinformował GUS. Wspomniany wskaźnik opisuje obecne tendencje konsumpcji indywidualnej.

21 marca 2017 roku

Nowy Kapitał

Autorem pierwszego, znacznie skromniejszego edycyjnie „Kapitału”, który ukazał się równiutkie 150 lat temu, był niemiecki filozof Karol Marks. Notabene, chyba na żadnym innym myślicielu świata nie powieszono później tylu zdechłych Azorów, ale nie dlatego, że jego ekonomiczne diagnozy okazały się mylne, tylko dlatego, że książka stała się symbolicznym punktem wyjścia dla wielkich społecznych ruchów i przemian XX wieku (rewolucje, rzezie, ludobójstwa, wojny). Dziś historyczny marksowski „Kapitał” można kupić w każdej poważniejszej księgarni, z solennym Państwowym Wydawnictwem Naukowym na czele.

17 marca 2017 roku

Wyniki przemysłu i sprzedaży w lutym pod negatywną presją kalendarza

Poznaliśmy pozornie słabsze dane dotyczące stanu sektora przemysłowego w lutym. Produkcja przemysłowa wzrosła o 1,2 proc. rdr (oczekiwano 2,85 proc. r/r), sektor budowlany zanotował spadek o 5,4 proc. r/r. Jednak naszym zdaniem ten spory zawód (w porównaniu z poprzednim miesiącem, a także rynkowymi prognozami) jest przede wszystkim „zasługą” układu kalendarza – oceniają ekonomiści BGK.

17 marca 2017 roku

Dane z GUS słabsze od prognoz, ale nie zmieniają perspektyw wzrostu PKB

Drugi miesiąc 2017 r. nie przyniósł już tak dobrych wyników produkcji sprzedanej przemysłu, produkcji budowlano-montażowej czy sprzedaży detalicznej jak styczeń, niemniej jednak i tak należy uznać je za nie najgorsze – komentuje dane gospodarcze GUS, Monika Kurtek, główna ekonomistka Banku Pocztowego.

16 marca 2017 roku

Dane z rynku pracy potwierdzają korzystne tendencje

Dane z rynku pracy nie są dla ekonomistów niespodzianką. Potwierdzają utrzymywanie się korzystnych tendencji. Po silnym wzroście wynagrodzeń w sektorze przedsiębiorstw w styczniu kolejny miesiąc br. przyniósł niewielkie tylko wyhamowanie tempa ich wzrostu. Z kolei nieznacznie lepsza od styczniowej okazała się dynamika zatrudnienia – oceniają ekonomiści.

14 marca 2017 roku

Inflacja rośnie powyżej oczekiwań

W lutym roczny indeks CPI wzrósł do poziomu 2,2 proc. z poziomu 1,7 proc. w styczniu. Odczyt ukształtował się powyżej mediany prognoz ekonomistów (2,1 proc. rdr). Trzeba także zaznaczyć, że GUS zrewidował koszyk inflacyjny, a w jej efekcie obniżono styczniowy CPI (wcześniej wzrost wynosił 1,8 proc. rdr), tak więc rzeczywista skala niespodzianki jest nieco wyższa (0,2 pkt. proc.) - piszą ekonomiści BGK

14 marca 2017 roku

Inflacja najwyższa od ponad pięciu lat

Według danych GUS, wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych był w lutym wyższy niż przed rokiem o 2,2 proc. Poprzednio mocniejszy, sięgający 2,4 proc. jego wzrost zanotowano w grudniu 2012 r. Wówczas referencyjna stopa procentowa NBP wynosiła 4,25 proc. Pięć lat temu sytuacja była jednak zupełnie inna niż obecnie. Inflacja znajdowała się na ścieżce spadkowej, zniżkując z 5 proc. w maju 2011 r. do 2,4 proc. w grudniu 2012 r., a Rada Polityki Pieniężnej zaczynała trwający aż do dziś cykl łagodzenia warunków monetarnych, obniżając w przyspieszonym tempie stopę referencyjną z 4,75 proc. w październiku do 4 proc. w grudniu 2012 r., a potem sukcesywnie aż do 1,5 proc. w marcu 2015 r.

14 marca 2017 roku

Inflacja w lutym 2017 r.wyniosła 2,2 proc. r/r

Ceny towarów i usług konsumpcyjnych w lutym 2017 r., wzrosły o 2,2 proc. w stosunku do tego samego okresu przed rokiem – poinformował Główny Urząd Statystyczny.

13 marca 2017 roku

GUS: Eksport w styczniu wzrósł o 9,4 proc.

Wartość eksportu w styczniu wyniosła 65.929,9 mln zł, co oznacza wzrost o 9,4 proc. w stosunku do analogicznego okresu przed rokiem, natomiast import wzrósł w tym czasie o 10,7 proc. do 63.888,8 mln zł. Dodatnie saldo ukształtowało się na poziomie 2.041,1 mln zł, natomiast przed rokiem wyniosło 2.534,3 mln zł – poinformował GUS.

10 marca 2017 roku

GUS: Spada liczba wolnych miejsc pracy

Na koniec IV kw. 2016 r. liczba wolnych miejsc pracy wynosiła 78,0 tys. i była niższa niż w kwartale poprzednim tego roku o 17,5 tys., czyli o 18,3 proc. - poinformował Główny Urząd Statystyczny. Natomiast w porównaniu do IV kw. 2015 r. liczba wolnych miejsc pracy wzrosła o 22 proc. czyli o 14 tys. - wynika z badania popytu na pracę.