tag

GUS

23 marca

Bezrobocie w lutym spadło do 8,5 proc.

Stopa bezrobocia rejestrowanego w lutym spadła do 8,5 proc. z 8,6 proc. w styczniu – poinformował GUS. Jak komentuje Monika Kurtek, główna ekonomistka Banku Pocztowego, dane okazały się nieznacznie lepsze od oczekiwań rynkowych, gdzie konsensus wskazywał na utrzymanie się stopy bezrobocia na poziomie ze stycznia, tj. 8,6 proc.

22 marca

GUS: optymistyczne oceny koniunktury gospodarczej w marcu

W marcu dyrektorzy przedsiębiorstw w większości badanych obszarów działalności zgłaszają korzystne oceny koniunktury, lepsze od formułowanych przed miesiącem - poinformował w środę GUS. Oceny w sektorze finansowym i ubezpieczeń są najlepsze od ośmiu lat.

Nastroje sprzyjają konsumpcji, na inwestycje jeszcze za słabe

Z danych GUS wynika, że w marcu kontynuowana była tendencja poprawy nastrojów konsumentów i wskaźników koniunktury w głównych działach gospodarki. Optymizm na razie ma wyraźny wpływ na wzrost sprzedaży detalicznej, ale przedsiębiorcom humory nie poprawiły się jeszcze na tyle, by zaczęli inwestować.

GUS: wskaźnik koniunktury konsumenckiej wzrósł o 7,3 pkt. proc. r/r

Bieżący wskaźnik ufności konsumenckiej (BWUK) wzrósł w marcu – w ujęciu rocznym - o 7,3 pkt. proc., licząc miesiąc do miesiąca ukształtował się na poziomie -2,0 co oznacza nieznaczne pogorszenie nastrojów (spadek o 0,1 pkt. proc.) - poinformował GUS. Wspomniany wskaźnik opisuje obecne tendencje konsumpcji indywidualnej.

21 marca

Nowy Kapitał

Autorem pierwszego, znacznie skromniejszego edycyjnie „Kapitału”, który ukazał się równiutkie 150 lat temu, był niemiecki filozof Karol Marks. Notabene, chyba na żadnym innym myślicielu świata nie powieszono później tylu zdechłych Azorów, ale nie dlatego, że jego ekonomiczne diagnozy okazały się mylne, tylko dlatego, że książka stała się symbolicznym punktem wyjścia dla wielkich społecznych ruchów i przemian XX wieku (rewolucje, rzezie, ludobójstwa, wojny). Dziś historyczny marksowski „Kapitał” można kupić w każdej poważniejszej księgarni, z solennym Państwowym Wydawnictwem Naukowym na czele.

17 marca

Wyniki przemysłu i sprzedaży w lutym pod negatywną presją kalendarza

Poznaliśmy pozornie słabsze dane dotyczące stanu sektora przemysłowego w lutym. Produkcja przemysłowa wzrosła o 1,2 proc. rdr (oczekiwano 2,85 proc. r/r), sektor budowlany zanotował spadek o 5,4 proc. r/r. Jednak naszym zdaniem ten spory zawód (w porównaniu z poprzednim miesiącem, a także rynkowymi prognozami) jest przede wszystkim „zasługą” układu kalendarza – oceniają ekonomiści BGK.

Dane z GUS słabsze od prognoz, ale nie zmieniają perspektyw wzrostu PKB

Drugi miesiąc 2017 r. nie przyniósł już tak dobrych wyników produkcji sprzedanej przemysłu, produkcji budowlano-montażowej czy sprzedaży detalicznej jak styczeń, niemniej jednak i tak należy uznać je za nie najgorsze – komentuje dane gospodarcze GUS, Monika Kurtek, główna ekonomistka Banku Pocztowego.

Wcześniejsze publikacje

Dane z rynku pracy potwierdzają korzystne tendencje

Dane z rynku pracy nie są dla ekonomistów niespodzianką. Potwierdzają utrzymywanie się korzystnych tendencji. Po silnym wzroście wynagrodzeń w sektorze przedsiębiorstw w styczniu kolejny miesiąc br. przyniósł niewielkie tylko wyhamowanie tempa ich wzrostu. Z kolei nieznacznie lepsza od styczniowej okazała się dynamika zatrudnienia – oceniają ekonomiści.

Inflacja rośnie powyżej oczekiwań

W lutym roczny indeks CPI wzrósł do poziomu 2,2 proc. z poziomu 1,7 proc. w styczniu. Odczyt ukształtował się powyżej mediany prognoz ekonomistów (2,1 proc. rdr). Trzeba także zaznaczyć, że GUS zrewidował koszyk inflacyjny, a w jej efekcie obniżono styczniowy CPI (wcześniej wzrost wynosił 1,8 proc. rdr), tak więc rzeczywista skala niespodzianki jest nieco wyższa (0,2 pkt. proc.) - piszą ekonomiści BGK

Inflacja najwyższa od ponad pięciu lat

Według danych GUS, wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych był w lutym wyższy niż przed rokiem o 2,2 proc. Poprzednio mocniejszy, sięgający 2,4 proc. jego wzrost zanotowano w grudniu 2012 r. Wówczas referencyjna stopa procentowa NBP wynosiła 4,25 proc. Pięć lat temu sytuacja była jednak zupełnie inna niż obecnie. Inflacja znajdowała się na ścieżce spadkowej, zniżkując z 5 proc. w maju 2011 r. do 2,4 proc. w grudniu 2012 r., a Rada Polityki Pieniężnej zaczynała trwający aż do dziś cykl łagodzenia warunków monetarnych, obniżając w przyspieszonym tempie stopę referencyjną z 4,75 proc. w październiku do 4 proc. w grudniu 2012 r., a potem sukcesywnie aż do 1,5 proc. w marcu 2015 r.

GUS: Eksport w styczniu wzrósł o 9,4 proc.

Wartość eksportu w styczniu wyniosła 65.929,9 mln zł, co oznacza wzrost o 9,4 proc. w stosunku do analogicznego okresu przed rokiem, natomiast import wzrósł w tym czasie o 10,7 proc. do 63.888,8 mln zł. Dodatnie saldo ukształtowało się na poziomie 2.041,1 mln zł, natomiast przed rokiem wyniosło 2.534,3 mln zł – poinformował GUS.

Pozostałe publikacje o tym tagu

28 lutego 2017 roku

Ministerstwo Rozwoju: spadek inwestycji wyhamował zgodnie z oczekiwaniami

Zgodnie z oczekiwaniami wyhamował spadek inwestycji, który był głównym czynnikiem wpływającym na spowolnienie tempa wzrostu gospodarczego w pierwszych trzech kwartałach 2016 roku. Stabilnie w całym 2016 roku rósł zaś eksport – napisał resort rozwoju w komunikacie po danych GUS o PKB.

28 lutego 2017 roku

W IV kw. 2016 r. poprawa aktywności krajowej gospodarki

W warunkach globalnego ożywienia w przemyśle i handlu międzynarodowym, w IV kw. 2016 r. miało miejsce wyraźne przyspieszenie dynamiki eksportu. Poza stopniowo poprawiającymi się wynikami w tzw. głównych kategoriach popytu krajowego oraz eksportu, w IV kw. bardzo istotny wpływ na wzrost dynamiki PKB miała bardzo wysoka kontrybucja zapasów (dodająca 1,4 pkt. proc. do wzrostu PKB) – napisali w komentarzu do danych GUS ekonomiści BOŚ.

28 lutego 2017 roku

Najwyższa dynamika wzrostu PKB od 2007 r.

Wzrost PKB w IV kw. 2016 r. wyniósł 2,7 proc. r/r, zgodnie ze wstępnym odczytem. W ujęciu sezonowym wzrost PKB ukształtował się na poziomie 1,7 proc. kw/kw, oznacza najwyższą dynamikę wzrostu od 2007 r.Głównym źródłem pozytywnej niespodzianki było przesunięcie w czasie wydatków rządowych, które wg naszych szacunków podbiło dynamikę PKB w IV kw. o ok. 0,7 pkt. proc. To oznacza, że bez tego jednorazowego zabiegu tempo wzrostu gospodarczego w końcówce roku byłoby zbliżone do 2 proc. r/r. - napisali w komentarzu do danych GUS ekonomiści BZWBK.

28 lutego 2017 roku

PKB w I kw. 2017 r. może wynieść co najmniej 3 proc.

Przyspieszenie tempa wzrostu PKB Polski w czwartym kwartale 2016 r. wynikało ze wzrostu konsumpcji prywatnej, mniejszego spadku inwestycji oraz pozytywnego wkładu eksportu netto - oceniają ekonomiści. Poprawa może sprawić, że w pierwszym kwartale tego roku wzrost przekroczy 3 proc.

28 lutego 2017 roku

GUS: PKB wzrosło w IV kwartale 2016 r. o 2,7 proc. r/r

Jak informuje GUS w IV kwartale 2016 r. PKB - niewyrównany sezonowo - wzrósł realnie o 2,7 proc., w porównaniu z IV kwartałem ubiegłego roku. Tempo wzrostu gospodarczego w czwartym kwartale 2016 roku przyspieszyło – ocenia Monika Kurtek, główna ekonomistka Banku Pocztowego.

23 lutego 2017 roku

Deweloperzy budują teraz najwięcej mieszkań w historii

Deweloperzy budują teraz najwięcej mieszkań w historii - mówią PAP analitycy, pytani o ocenę czwartkowych danych GUS. Zgodnie z nimi w styczniu 2017 r. oddano do użytku o 12,5 proc. więcej mieszkań niż przed rokiem, a produkcja budowlano-montażowa wzrosła o 2,1 proc.

23 lutego 2017 roku

Styczniowa stopa bezrobocia najniższa od 26 lat

Podany przez GUS wskaźnik bezrobocia w Polsce w styczniu jest wyjątkowo niski jak na ten miesiąc - powiedział PAP dr Grzegorz Baczewski, dyrektor Departamentu Pracy, Dialogu i Spraw Społecznych Konfederacji Lewiatan.

23 lutego 2017 roku

W styczniu wydobycie węgla było najniższe od pół roku

W styczniu br. polskie wydobycie węgla kamiennego było najniższe od pół roku - mimo wzmożonego popytu kopalnie wydobyły tyle samo surowca co w lipcu, kiedy zapotrzebowanie na węgiel tradycyjnie maleje. Powody spadku to m.in. warunki geologiczne i zdarzenia losowe w kopalniach.

23 lutego 2017 roku

W styczniu mniejszy - od oczekiwań - wzrost stopy bezrobocia

W styczniu mniejszy od oczekiwań wzrost stopy bezrobocia W styczniu stopa bezrobocia rejestrowanego wzrosła w skali miesiąca o 0,3 pkt. proc. do poziomu 8,6 proc. Opublikowany przez GUS wskaźnik był niższy wobec prognoz rynkowych – napisali w swoim komentarzu analitycy BOŚ. Konsensus rynkowy – opracowany przez PAP – wskazywał na 8,7 proc.

22 lutego 2017 roku

W lutym zanotowano zmiany w nastrojach konsumenckich

Bieżący wskaźnik ufności konsumenckiej (BWUK), który wskazuje na nastroje konsumentów, obniżył się o 0,7 p. proc. w stosunku do poprzedniego miesiąca i ukształtował na poziomie -1,9. Jednakże w porównaniu do lutego 2016 r. obecna wartość tego wskaźnika jest wyższa o 4,3 p. proc. - poinformował w środę GUS.

22 lutego 2017 roku

Inflacja w strefie euro wyniosła w styczniu 1,8 proc. r/r

Inflacja w strefie euro licząc rok do roku wyniosła 1,8 proc. co oznacza wzrost w stosunku do grudnia 2016 r. kiedy to wyniosła 1,1 proc. Wzrost cen konsumpcyjnych w krajach UE w styczniu wyniósł 1,7 proc., w grudniu 2016 r. wskaźnik ten wyniósł 1,2 proc. - poinformował europejski urząd statystyczny - Eurostat.

22 lutego 2017 roku

Dane makroekonomiczne wyższe niż oczekiwał rynek

Rok 2017 rozpoczął się od bardzo dobrych danych makroekonomicznych. W skali roku wszystkie odczyty charakteryzowały się dodatnimi dynamikami, które niejednokrotnie były zdecydowanie wyższe niż oczekiwał rynek.

21 lutego 2017 roku

GUS: poprawa koniunktury w handlu

Ogólny klimat koniunktury w handlu hurtowym kształtuje się w lutym na poziomie plus 4,6 wobec plus 2,5 w styczniu, a w handlu detalicznym na poziomie plus 7 wobec plus 6,3 w styczniu - poinformował we wtorek Główny Urząd Statystyczny.

21 lutego 2017 roku

GUS: poprawiła się koniunktura w przemyśle

W lutym poprawiła się koniunktura w przemyśle - podał we wtorek Główny Urząd Statystyczny. Ogólny klimat koniunktury w przetwórstwie przemysłowym wyniósł 4,5, podczas gdy w styczniu 2,7. Oceny sytuacji w budownictwie są lepsze niż przed miesiącem, ale nadal negatywne.

21 lutego 2017 roku

Przedsiębiorcy w lepszych nastrojach

Wyliczane przez Główny Urząd Statystyczny wskaźniki koniunktury sygnalizują w lutym poprawę nastrojów przedstawicieli większości sektorów polskiej gospodarki, potwierdzając tezę, że osłabienie dynamiki PKB z drugiej połowy ubiegłego roku miało charakter przejściowy. Z jednej strony rosnący optymizm przedsiębiorców odzwierciedla lepsze wyniki zanotowane w styczniu w przemyśle i budownictwie, z drugiej zaś pozwala na bardziej optymistyczne prognozy na kolejne miesiące i kwartały.

20 lutego 2017 roku

Polska gospodarka wrzuca wyższy bieg

Piątkowe dane dotyczące produkcji przemysłowej oraz sprzedaży detalicznej stanowiły zwieńczenie niezwykle interesującego tygodnia w Polskiej gospodarce. Podobnie jak większość danych z tego okresu, także i one przebiły oczekiwania rynku, pokazując, że Polska gospodarka wraca na właściwie tory po załamaniu z II połowy poprzedniego roku.