tag

innowacyjna gospodarka

15 lipca

85 mln zł na innowacje w Świętokrzyskiem. Skorzysta 10 firm

Niemal 85 mln zł unijnego wsparcia otrzyma 10 działających w województwie świętokrzyskim firm - na innowacyjne projekty związane z wprowadzeniem zmian w produkcji lub unowocześnienie linii technologicznych. Dzięki inwestycjom ma powstać ponad 300 miejsc pracy

11 lipca

Na badania i rozwój przeznaczamy w Polsce tylko 1 proc. PKB

W Polsce na badania i rozwój (B+R) przeznacza się zaledwie 1 proc. PKB. Średnia unijna jest ponad dwa razy większa, wynika z raportu przygotowanego dla Zespołu Usług Technicznych NOT przez Ex Metrix. Szwecja, która jest liderem w tej dziedzinie, na R&D przeznacza aż 3,26 proc. PKB

4 lipca

Nie będzie Przemysłu 4.0 bez światłowodów

Nie ma nowoczesnej gospodarki bez cyfryzacji i wydajnej infrastruktury teleinformatycznej. Dziś nie ma dziedziny życia, gdzie byłaby ona zbędna – podkreślali uczestnicy konferencji „Wpływ nowoczesnej infrastruktury na rozwój społeczno-gospodarczy Polski” zorganizowanej w Ministerstwie Rozwoju

26 czerwca

Jadwiga Emilewicz: Chcemy rozwoju sektora kosmicznego w Polsce

Jesteśmy "ogromnie zainteresowani" rozwojem sektora kosmicznego - powiedziała podczas Forum Satelitarnego 2017 wiceminister rozwoju Jadwiga Emilewicz. Dodała, że zgodnie z szacunkami KE ok. 7-8 proc. PKB jest wytwarzane przy pomocy aplikacji satelitarnych

Wcześniejsze publikacje

Raport: w latach 2008-15 Polska światowym liderem w dynamice wydatków firm na B+R

W rankingu europejskim w ciągu ostatnich 5 lat ogólny wskaźnik innowacyjności dla Polski w porównaniu do średniej europejskiej wzrósł o 2 pkt. proc. Z danych GUS wynika, iż wartość wydatków krajowych brutto na B+R w Polsce w latach 2008-2015 wzrosła z poziomu 7 mld 706 mln zł (0,6 proc. PKB) do 18 mld 61 mln zł (1 proc. PKB)

KE: Polska na 4. miejscu od końca w UE pod wzgledem innowacyjności

Polska z biegiem czasu poprawiła swoje wyniki o 2% w stosunku do poziomu UE z 2010 r. - czytamy w raporcie.Silne strony polskiego systemu innowacji to: pozytywny wpływ na zatrudnienie (spadek o 4,2 pkt w tym okresie do 88 pkt), inwestycje przedsiębiorstw (wzrost o 13,3 pkt do 85,1 pkt), a także otoczenie sprzyjające innowacjom (wzrost o 38,9 pkt do 83,7 pkt)

Pozostałe publikacje o tym tagu

31 maja 2017 roku

Morawiecki: dobra ściągalność podatków może skłaniać do eksperymentowania w kierunku innowacyjności

Morawiecki zapowiedział, że jeszcze w tym roku, być może w III kwartale wejdzie w życie ustawa, która ma zachęcić przedsiębiorstwa do prowadzenia badań i wdrożeń, dzięki procentowemu zwiększeniu nakładów możliwych do zaliczenia do kosztów uzyskania przychodu. - To może być znaczący impuls prorozwojowy i innowacyjny również dla firm większych - ocenił wicepremier

25 maja 2017 roku

Startuje polska liga innowatorów

Polska Liga innowacji rusza 1 czerwca. Instytut Sobieskiego uruchamiając projekt Polska Liga innowacji chce pokazać, że z innowacyjnością w polskich firmach jest lepiej niż wskazywałby na to publikowane rankingi. Pomysłodawcy mają też nadzieję, że przykłady najlepszych, staną się inspiracja dla innych i będą zachęta do wzajemnego uczenia się wdrażania innowacji

25 maja 2017 roku

Gowin: zwiększenie środków warunkiem powodzenia reform uczelni

Wśród 35 krajów OECD Polska zajmuje dopiero 31. miejsce pod względem udziałów nakładów krajowych na B+R w relacji do PKB. Wyprzedza pod tym względem jedynie Grecję, Łotwę, Meksyk i Chile. Te dane sytuują nas na szarym końcu. To musi się zmienić, jeśli mamy realizować strategię odpowiedzialnego rozwoju, pchnąć polską gospodarkę na tory innowacyjności, zbudować inteligentny przemysł i podnieść poziom zamożności Polaków mówił wicepremier Jarosław Gowin

15 maja 2017 roku

Masz pomysł na biznes? Skonsultuj go na Startup Days z przedstawicielami biznesu

W programie Startup Days znajdą się m.in. prelekcje wygłoszone przez zaproszonych gości oraz mentoring, czyli kolejny etap pracy nad zgłoszonymi do wydarzenia projektami. Kolejna odsłona odbędzie się pod szyldem Startup Days – Workshop. W tym dniu, uczestnicy będą mieli okazję zadać pytania z zakresu księgowości, prawa, PR czy marketingu oraz tego, jak przygotować się do rozmowy z potencjalnym inwestorem.

12 maja 2017 roku

EUROPEJSKI KONGRES GOSPODARCZY/ Kanownik: potrzebne nowe prawo, które wesprze start upy

Podczas debaty Michał Kanownik wskazywał, że polska branża nowoczesnych technologii i start-upy mają duży potencjał, by konkurować ze światowymi firmami. By jednak dobrze wykorzystać tę szansę, polscy inżynierowie potrzebują przyjaznych ram prawnych, które wspomogą rozwój innowacyjnych projektów i zlikwidują bariery, które obecnie występują

9 maja 2017 roku

NCBiR ogłosi konkurs dla uczelni z 1 mld zł środków do przyznania

Nowością jest powołanie w NCBiR specjalnego zespołu, który będzie wspierał beneficjentów w przygotowywaniu wniosków. Zależy nam na tym, żeby te wnioski były dobrze przygotowane. Chcielibyśmy uniknąć sytuacji, kiedy wnioski odpadają ze względów formalnych - mówi Piotr Dardziński, wiceminister nauki i szkolnictwa wyższego

9 maja 2017 roku

EFI zainwestował 15 mln euro w polski fundusz inwestujący w innowacje

Innovation Nest otrzymał z EFI 15 mln euro, dołoży do tego swoje pieniądze i w sumie ma to wzrosnąć kilkukrotnie do prawie 50 mln euro. Te pieniądze trafią do najbardziej innowacyjnych przedsiębiorców - wyjaśnia Arkadiusz Lewicki, dyrektor Krajowego Punktu Kontaktowego ds. Instrumentów Finansowych Programów Unii Europejskiej

8 maja 2017 roku

Polska przeznacza na innowacje jedynie 1 proc. PKB - trzykrotnie mniej niż kraje rozwinięte

Polskie małe i średnie firmy nie tylko działają na rynku lokalnym ,ale również skutecznie konkurują z innymi firmami poza Polską. Jak wskazują wyniki badań blisko 1/3 (28,7 proc.) prowadzi swoją działalność poza Polską konkurując globalnie na międzynarodowych rynkach zbytu – w większości w krajach zachodniej Europy (75 proc. spośród firm działających poza Polską), 45,8 proc. badanych przedsiębiorstw operujących poza granicami Polski działa w krajach UE nie należących do grupy krajów zachodnioeuropejskich, a 33,3 proc. na rynkach spoza UE.

6 maja 2017 roku

Marcin Chludziński: Polskie firmy mają ogromny potencjał do rozwoju innowacji

Polskie firmy na targach w Hanowerze pojawiły się z ofertą w branżach, które wcześniej nie były domeną polskiego przemysłu. Ale właśnie przystąpienie do konkurencji w momencie, kiedy rynki się dopiero tworzą, daje polskim przedsiębiorstwom szanse na sukces. Jedną z branż, gdzie taki sukces możemy odnieść, jest elektromobilność – mówi Marcin Chludziński, prezes Agencji Rozwoju Przemysłu

30 kwietnia 2017 roku

Podstacje tramwajowe mogłyby ładować elektrobusy

Bolesław Knapik z zarządu Tramwajów Śląskich powiedział , że spółka może zwiększyć wartość mocy zamówionej, a także niewielkimi nakładami przystosować posiadane podstacje do dodatkowego olicznikowania i zasilania autobusów elektrycznych podczas przerw w ich kursach. Podobne rozwiązania rozważają krakowskie tramwaje

30 kwietnia 2017 roku

Lublin: 14 mln zł zainwestuje firma biotechnologiczna w SSE

Lubelska firma BioMaxima zbuduje nowy zakład produkcyjny oraz Centrum Badawczo Rozwojowe. W nowej fabryce ma wytwarzać innowacyjne i nowoczesne m.in. testy mikrobiologiczne i płyny diagnostyczne. W Centrum Badawczo Rozwojowym mają być opracowywane innowacyjne szybkie testy diagnostyczne i analizatory biochemiczne.

30 kwietnia 2017 roku

Emilewicz: Do końca roku powstanie Krajowy Program Kosmiczny

Polska płaci obecnie 45 mln euro składki do Europejskiej Agencji Kosmicznej (ESA). Według wiceminister rozwoju ta kwota to bezpośrednia inwestycja w rozwój polskiego sektora kosmicznego, bo większość tych pieniędzy wraca do nas w postaci kontraktów. Zdaniem Emilewicz, która powołuje się na najnowszy raport ESA,wynika jednoznacznie,że o rozwoju sektora kosmicznego, zwłaszcza w jego innowacyjno-wdrożeniowym aspekcie, nadal decydują środki finansowe sektora publicznego

28 kwietnia 2017 roku

PFR zainwestuje 40 mln zł w poznańskie zakłady H. Cegielskiego

Środki z Polskiego Funduszu Rozwoju, umożliwią Cegielskiemu nowe możliwości rozwoju m.in. wprowadzenie innowacyjnych produktów, takich jak napęd do pojazdów elektrycznych. Plan opracowany przez zarząd H. Cegielskiego ma na celu przywrócenie nie tylko firmie stałej rentowności, ale również zapewnienie dynamicznego rozwoju na najbliższe lata

28 kwietnia 2017 roku

35 mln zł na powołanie nowego instytutu badawczego. Rusza konkurs Fundacji na rzecz Nauki Polskiej

Na jedną nowo powstałą instytucję badawczą można otrzymać finansowanie w wysokości co najmniej 35 mln zł. Środki te mają sfinansować badania prowadzone przez kilka grup badawczych w pierwszych pięciu latach funkcjonowania instytucji. Do końca 2020 r. Fundacja zamierza przeznaczyć znaczne środki na rozwój co najmniej 10 jednostek realizujących MAB, w których zatrudnienie znajdzie w sumie nawet 500 młodych i doświadczonych badaczy z Polski i z zagranicy

28 kwietnia 2017 roku

Hamryszczak: przemysł lotniczy jest kluczowym sektorem polskiej gospodarki

Ministerstwo Rozwoju wspiera działania, które nie tylko prowadzą do zacieśnienia współpracy polskiego sektora przemysłu lotniczego z partnerami z zagranicy, ale też prowadzą do promocji zarówno regionu jak i Polski - mówił wiceminister rozwoju Adam Hamryszczak podczas targów Aerospace & Defense Meetings Central Europe, które odbywają się w Jasionce k. Rzeszowa

26 kwietnia 2017 roku

NCBR: 93 mln zł. na innowacje w elektroenergetyce

Celem programu PBSE jest wzrost innowacyjności krajowego sektora elektroenergetycznego w perspektywie 2023 roku. W ramach I konkursu PBSE przedsiębiorcy złożyli 51 wniosków o dofinansowanie na łączną kwotę ponad 192 mln zł. W oparciu o przeprowadzoną przez ekspertów ocenę merytoryczną do dofinansowania w łącznej wysokości prawie 93 mln zł zostały rekomendowane 24 projekty. Prawie połowa z nich dotyczy zwiększenia efektywności energetycznej, a 1/3 to projekty związane z OZE

25 kwietnia 2017 roku

POLSKA NA HANNOVER MESSE 2017 Hanowerskie targi pokazują kierunek rozwoju światowej gospodarki

Partnerstwo to ważny gest ze strony Berlina. Gest polityczny. (…) Te targi pokazują też jak bardzo skoordynowane są działania niemieckich kręgów przemysłowych i rządzących. Przemówienie pani kanclerz na gali otwarcia było właściwie ciepłą rozmową z bliskimi współpracownikami. Z jasno nakreślonym programem walki z protekcjonizmem. Trudno się dziwić, że zwycięzca lubi reguły gry, które mu sprzyjają – pisze Jacek Karnowski wPolityce.pl.

25 kwietnia 2017 roku

PFR : 2,2 mld zł dla start-upów

Rozpoczyna się proces wyboru funduszy zarządzających, w ramach funduszu funduszy PFR Starter FIZ. To będzie największa w tej części Europy platforma tego rodzaju funduszy o wartości 2,2 mld zł. Beneficjentami środków zarządzanych przez wybrane fundusze venture capital mają być przede wszystkim młode innowacyjne firmy z siedzibą lub oddziałem w Polsce poszukujące finansowania na rozwój innowacyjnego projektu. Start- up może otrzymać w pierwszej inwestycji do 1 mln zł, a w ramach kolejnych inwestycji istnieje możliwość pozyskania w sumie 3 mln zł.